ਝ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਝ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਝਹੀਆ
ਝਕੋਰਿਆ
ਝਕੋਲਨਹਾਰ੝
ਝਕੋਲਿਆ
ਝਕੋਲੇ
ਝੰਖ੝
ਝਖ
ਝਖਿ
ਝਖਹਿ
ਝਖਣ੝
ਝਖਣਾ
ਝਖਦਾ
ਝਖੜ
ਝਖੜਿ
ਝਖੜ੝
ਝਖਾਇਆ
ਝਖਾਈਝ
ਝੰਖੀਝ
ਝਗਰ੝
ਝਗਰਉ
ਝਗਰਤ
ਝਗਰਤੇ
ਝਗਰਾ
ਝਗਰਾਇਆ
ਝਗੜ੝
ਝਗੜਾ
ਝਗੜਾਝ
ਝਗੜੇ
ਝਗੜੈ
ਝਗੂ
ਝਗੋਲ੝
ਝਝਕਿ
ਝਝਾ
ਝਝੈ
ਝਟੀਝ
ਝਤਿ
ਝਨਤਕਾਰ
ਝਪੀੜਾ
ਝਬਕਿ
ਝਮਕ
ਝਰਿ
ਝਰਹਿ
ਝਰਣਾ
ਝਰਣੇ
ਝਰਨਾ
ਝਰੇ
ਝਰੈ
ਝਲ
ਝਲ੝
ਝਲਉ
ਝਲਈ
ਝਲੀ
ਝਲ੝ੰਭਲੈ
ਝਲੇ
ਝਲੈ
ਝੜ
ਝੜਿ
ਝੜੀ
ਝੜੀਯੰ
ਝੜੇ
ਝਾਕ
ਝਾਕ੝
ਝਾਖ
ਝਾਗਿ
ਝਾਗੀ
ਝਾਗੇ
ਝਾਟ੝ਲੀ
ਝਾਟੈ
ਝਾਰ
ਝਾਰਿ
ਝਾਰਉ
ਝਾਰਹ
ਝਾਰਹ੝
ਝਾਰਤ
ਝਾਰੀ
ਝਾਰੇ
ਝਾਰੈ
ਝਾਲਿ
ਝਾਲ੝
ਝਾਲਾ
ਝਾਲਾਘੇ
ਝਾਲੂ
ਝਾੜ
ਝਾੜਿ
ਝਾੜ੝ਯ੝ਯਉ
ਝਾੜਾ
ਝਿੰਙ
ਝਿੰਮਿ
ਝਿਮਿ
ਝਿਮਕਨਿ
ਝਿਮਝਿਮਾ
ਝਿਮੇ
ਝਿਲਿ
ਝਿਲਕਾਵਹਿ
ਝਿਲਕੈ
ਝਿਲਮਿਲਿ
ਝਿੜਕੇ
ਝੀਕ
ਝੀਣੀ
ਝੀਵਰਿ
ਝੀਵਰ੝
ਝ੝ੰਗੀਆ
ਝ੝ੰਝਨੜਾ
ਝ੝ੰਡੀ
ਝ੝ਣ
ਝ੝ਣ੝
ਝ੝ਣਕਾਰ੝
ਝ੝ਣਕਾਰੇ
ਝ੝ਣਕਾਰੋ
ਝ੝ਣੋ
ਝ੝ਨਕਾਰ
ਝ੝ਨੰਤਕਾਰ
ਝ੝ੰਪੜੀ
ਝ੝ਰਿ
ਝ੝ਰ੝
ਝ੝ਰੈ
ਝ੝ਲਾਇਆ
ਝ੝ਲਾਈ
ਝ੝ਲਾਰਦੇ
ਝ੝ਲਾਰਿਆ
ਝ੝ਲਾਰੇ
ਝ੝ਲਾਵੈ
ਝ੝ਲੈ
ਝੂਠ
ਝੂਠਿ
ਝੂਠ੝
ਝੂਠਉ
ਝੂਠਹ
ਝੂਠਾ
ਝੂਠਿਆ
ਝੂਠੀ
ਝੂਠੀਆ
ਝੂਠੇ
ਝੂਠੈ
ਝੂਠੋ
ਝੂਣੀ
ਝੂਣੇ
ਝੂਰਿ
ਝੂਰਉ
ਝੂਰਹਿ
ਝੂਰਤ
ਝੂਰਨ
ਝੂਰਨ੝
ਝੂਰੀ
ਝੂਰੀਝ
ਝੂਰੇ
ਝੂਰੇਉ
ਝੂਰੇਇ
ਝੂਰੇਦੀ
ਝੂਰੈ
ਝੂਲਤ
ਝੂਲਾਵਉ
ਝੂਲੈ
ਝੇਰਿ
ਝੇਰਾ
ਝੇਲਾ
ਝੋਕ
ਝੋਕਿ
ਝੋਟ
ਝੋਲ
ਝੋਲਿ
ਝੋਲਨਾ
ਝੋਲਾ
ਝੋਲੀ
ਝੋਲੀਝ
ਝੋਲੈ