ਚ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਚ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ਚਉ
ਚਉਸਠਿ
ਚਉਹਾ
ਚਉਹੂੰ
ਚਉਕੜਿ
ਚਉਕੜੀ
ਚਉਕਾ
ਚਉਕੀ
ਚਉਕੇ
ਚਉਕੈ
ਚਉਗਿਰਦ
ਚਉਗ੝ਨ
ਚਉਚਕਿਆ
ਚਉਣੀ
ਚਉਣੇ
ਚਉਤੀਸ
ਚਉਤ੝ਕੀ
ਚਉਤ੝ਕੇ
ਚਉਥਿ
ਚਉਥਹਿ
ਚਉਥੜੀ
ਚਉਥਾ
ਚਉਥੀ
ਚਉਥੇ
ਚਉਥੈ
ਚਉਦਸ
ਚਉਦਸਿ
ਚਉਦਹ
ਚਉਦਹਿ
ਚਉਦਾ
ਚਉਦਿਆ
ਚਉਦੋ
ਚਉਧਰੀ
ਚਉਪਦਾ
ਚਉਪਦੇ
ਚਉਪੜਿ
ਚਉਪਾਈ
ਚਉਬਾਰਾ
ਚਉਬਾਰੇ
ਚਉਬੀਸਾ
ਚਉਬੋਲੇ
ਚਉਮ੝ਖ
ਚਉਰ
ਚਉਰ੝
ਚਉਰਾਸੀ
ਚਉਰਾਸੀਹ
ਚਉਵਾਇਆ
ਚਉੜਿ
ਚਊਣੀ
ਚਈਆ
ਚਸਮ
ਚਸਮੇ
ਚਸਾ
ਚਸਾਈ
ਚਸਾਹਾ
ਚਸਿਅਹ੝
ਚਸਿਆ
ਚਸੂਆ
ਚਸੇ
ਚਹੀਝ
ਚਹ੝
ਚਹੂ
ਚਕ੝
ਚਕਈ
ਚਕਹ੝
ਚਕਟੀ
ਚਕ੝ਰ
ਚਕ੝ਰੰ
ਚਕ੝ਰ੝
ਚਕ੝ਰਧਰ
ਚਕ੝ਰਪਾਣਿ
ਚਕ੝ਰਵੈ
ਚਕਵੀ
ਚਕੀ
ਚਕੋਰ
ਚਕੋਰਾ
ਚਕੋਰੀ
ਚਖਿ
ਚਖਉ
ਚਖਹਿ
ਚਖਾ
ਚਖਾਇਓਨ੝
ਚਖਾਸੀ
ਚਖਿਓ
ਚਖਿਆ
ਚਖੀਝ
ਚਖੇ
ਚਖੈ
ਚੰਗ
ਚੰਗਨਾ
ਚੰਗੜੀਆ
ਚੰਗਾ
ਚੰਗਿਆਈ
ਚੰਗਿਆਈ.
ਚੰਗਿਆਈਆ
ਚੰਗੀ
ਚੰਗੀਆ
ਚੰਗੇ
ਚੰਗੇਰਾ
ਚੰਗੇਰਿਆ
ਚੰਗੇਰੀ
ਚੰਗੈ
ਚੰਚਲ
ਚੰਚਲਿ
ਚੰਚਲ੝
ਚੰਚਲਹ
ਚੰਚਲਾ
ਚਚਾ
ਚਚੈ
ਚਜ
ਚਜਿ
ਚਜ੝
ਚਟਿ
ਚਟਸਾਲ
ਚਟਾਰਾ
ਚਟੀ
ਚਟੀਆ
ਚਟੀਝ
ਚਟੇ
ਚੰਡਈਆ
ਚਡਾ
ਚੰਡਾਰ
ਚੰਡਾਰਾ
ਚੰਡਾਲ
ਚੰਡਾਲਿ
ਚੰਡਾਲ੝
ਚੰਡਾਲਾ
ਚੰਡਾਲੀ
ਚੰਡੂਰ੝
ਚਢਹਿ
ਚਢਤ
ਚਢਾ
ਚਢਾਇ
ਚਢਾਈ
ਚਢਾਈਝ
ਚਢਾਵਉ
ਚਢਾਵੈ
ਚਢਿਬੋ
ਚਢੇ
ਚਢੈ
ਚਤ੝ਆਰੇ
ਚਤ੝ਰ
ਚਤ੝ਰਿ
ਚਤ੝ਰ੝
ਚਤ੝ਰਥਿ
ਚਤ੝ਰਭ੝ਜ੝
ਚਤ੝ਰਾਈ
ਚਤ੝ਰਾਈਝ
ਚਤ੝ਰਾਂਗਾ
ਚੰਦ
ਚੰਦਿ
ਚੰਦ੝
ਚੰਦਨ
ਚੰਦਨਿ
ਚੰਦਨ੝
ਚੰਦਨਹ
ਚੰਦਨਾ
ਚੰਦਨੈ
ਚੰਦਨੋ
ਚੰਦ੝ਰ
ਚੰਦ੝ਰਹੜਾ
ਚੰਦ੝ਰਹਾਂਸ੝
ਚੰਦ੝ਰਬਿੰਬ
ਚੰਦ੝ਰਮਾ
ਚੰਦ੝ਰਮੇ
ਚੰਦ੝ਰਾਇਣ੝
ਚੰਦ੝ਰਾਇਣਾ
ਚੰਦ੝ਰਾਵਲਿ
ਚੰਦਾ
ਚੰਦਾਇਣ੝
ਚੰਦਾਕੀ
ਚੰਦੀ.
ਚੰਦੋ
ਚੰਦੋਆ
ਚੰਨਣ੝
ਚਨਣਾਠੀਆ
ਚਨਨ
ਚਨੇ
ਚੰਪਕ
ਚਪਲ
ਚਪਲ੝
ਚੰਪੈ
ਚਬਿ
ਚਬਣ
ਚਬੇ
ਚੰਮਿ
ਚੰਮ੝
ਚਮ੝
ਚਮਈਆ
ਚਮਕਿ
ਚਮਕਝ
ਚਮਕੰਨਿ
ਚਮਕਾਰ
ਚਮਕਾਰਿ
ਚਮਕਿਆ
ਚਮਕੈ
ਚਮਤਕਾਰ
ਚਮਰ
ਚਮਰਟਾ
ਚਮਰੇ
ਚਮੜ
ਚਮੜੀ
ਚੰਮਾਰੰ
ਚਮਾਰ
ਚਮਾਰ੝
ਚਮਾਰਾ
ਚਮਿਆਰ੝
ਚੰਮਿਆਰੋ
ਚਮੋੜੀਝ
ਚਰ
ਚਰਿ
ਚਰ੝ਹਾਵਉ
ਚਰਹਿ
ਚਰ੝ਹੈ
ਚਰਖਾ
ਚਰਗਾ
ਚਰਚ
ਚਰਚਰੀ
ਚਰੰਜੀਵੀ
ਚਰਣ
ਚਰਣਿ
ਚਰਣੰ
ਚਰਣਹ
ਚਰਣਾ
ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ
ਚਰਣਾਰੇ
ਚਰਣੀ
ਚਰਣੀਠਾ
ਚਰਣੇ
ਚਰੰਨ
ਚਰਨ
ਚਰਨਿ
ਚਰਨਹ
ਚਰਨਨ
ਚਰਨਨ੝ਹ੝ਹ
ਚਰਨਾ
ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ
ਚਰਨਾਰਾ
ਚਰਨਾਰੀ
ਚਰਨਾਰੇ
ਚਰਨਾਰੈ
ਚਰਨਾਵੈ
ਚਰਨੀ
ਚਰਨੇਰੈ
ਚਰਪਟ੝
ਚਰਮ
ਚਰਮਣਹ
ਚਰਾਇਹ੝
ਚਰਾਈ
ਚਰਾਝ
ਚਰਾਹਾ
ਚਰਾਕ
ਚਰਾਗ੝
ਚਰਾਗਾ
ਚਰਾਨਿ
ਚਰਾਨੈ
ਚਰਾਵਉ
ਚਰਾਵਹਿ
ਚਰਾਵਹ੝
ਚਰਾਵਤ
ਚਰਾਵਨ
ਚਰਾਵੈ
ਚਰਿਓ
ਚਰਿਤ
ਚਰਿਤ੝ਰ
ਚਰੀ
ਚਰੀਝ
ਚਰੈ
ਚਲ
ਚਲਿ
ਚਲ੝
ਚਲਉ
ਚਲਈ
ਚਲਈਆ
ਚਲਸਹਿ
ਚਲਸੀ
ਚਲਹ
ਚਲਹਿ
ਚਲਹ੝
ਚਲਣ
ਚਲਣਿ
ਚਲਣ੝
ਚਲਣਹਾਰ
ਚਲਣਹਾਰ੝
ਚਲਣਹਾਰਾ
ਚਲਣਵਾਰਾ
ਚਲਣਾ
ਚਲਣੈ
ਚਲਤ
ਚਲਤ੝
ਚਲਤਉ
ਚਲਤਾ
ਚਲਤੀ
ਚਲੰਤੇ
ਚਲਤੇ
ਚਲਤੈ
ਚਲਤੌ
ਚਲੰਥੋ
ਚਲਦਾ
ਚਲਦਿਆ
ਚਲੰਦੀ
ਚਲਦੀ
ਚਲਦੀਆ
ਚਲਦੇ
ਚਲੰਨਿ
ਚਲਨ
ਚਲਨਿ
ਚਲੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਚਲਨਾ
ਚਲਨੀ
ਚਲਨੈ
ਚਲਨੋ
ਚਲਾ
ਚਲਾਂ
ਚਲਾਉ
ਚਲਾਊ
ਚਲਾਇ
ਚਲਾਇਓ
ਚਲਾਇਓਨ੝
ਚਲਾਇਆ
ਚਲਾਇਹਿ
ਚਲਾਇਦਾ
ਚਲਾਇਦੇ
ਚਲਾਇਨਿ
ਚਲਾਈ
ਚਲਾਈਅਹਿ
ਚਲਾਈਆ
ਚਲਾਈਝ
ਚਲਾਝ
ਚਲਾਹਾ
ਚਲਾਹੀ
ਚਲਾਹ੝
ਚਲਾਵਉ
ਚਲਾਵਹਿ
ਚਲਾਵਹ੝
ਚਲਾਵਹੇ
ਚਲਾਵਣਹਾਰਾ
ਚਲਾਵੈ
ਚਲਾਵੈਗੋ
ਚਲਿਓ
ਚਲਿਅਉ
ਚਲਿਆ
ਚਲਿਤ
ਚਲਿਤ੝
ਚਲੀ
ਚਲੀਅਹਿ
ਚਲੀਆ
ਚਲੀਝ
ਚਲੂਲ
ਚਲੂਲਿ
ਚਲੂਲ੝
ਚਲੂਲਾ
ਚਲੂਲਿਆ
ਚਲੂਲੀ
ਚਲੂਲੇ
ਚਲੂਲੈ
ਚਲੇ
ਚਲੇਸਹਿ
ਚਲੈ
ਚਲੈਗੋ
ਚਲੋ
ਚਵਹਿ
ਚਵਹ੝
ਚਵਗਣ
ਚਵਗਣਿ
ਚਵਗਲਿ
ਚਵਰ
ਚਵਰ੝
ਚਵਰਾਸੀਹ
ਚਵਰੋ
ਚਵਾ
ਚਵਾਈ
ਚਵਾਂਈਝ
ਚਵਾਵੈ
ਚਵਿਆ
ਚਵੇ
ਚਵੈ
ਚੜਿ
ਚੜਉ
ਚੜ੝ਹ੝ਹਣਾ
ਚੜ੝ਹਾਈਝ
ਚੜ੝ਹ੝ਹਾਵਹਿ
ਚੜਹਿ
ਚੜ੝ਹ੝ਹਿਓ
ਚੜ੝ਹੂ
ਚੜ੝ਹ੝ਹੇ
ਚੜਣਾ
ਚੜਤ੝
ਚੜੰਦੀਆ
ਚੜਾ
ਚੜਾਂ
ਚੜਾਉ
ਚੜਾਊ
ਚੜਾਇ
ਚੜਾਇਓ
ਚੜਾਇਆ
ਚੜਾਇਦਾ
ਚੜਾਈ
ਚੜਾਈਆ
ਚੜਾਈਝ
ਚੜਾਝ
ਚੜਾਹੀ
ਚੜਾਵਉ
ਚੜਾਵਝ
ਚੜਾਵਹ੝
ਚੜਾਵਣਿਆ
ਚੜਾਵੈ
ਚੜਿਓ
ਚੜਿਅਉ
ਚੜਿਆ
ਚੜਿਝ
ਚੜੀ
ਚੜੀਅਸ੝
ਚੜੀਝ
ਚੜੇ
ਚੜੈ
ਚਾ
ਚਾਉ
ਚਾਓ
ਚਾਓ”੝
ਚਾਇ
ਚਾਇਆ
ਚਾਈਆ
ਚਾਈਲੇ
ਚਾਝ
ਚਾਹ
ਚਾਹਉ
ਚਾਹਹਿ
ਚਾਹਹ੝
ਚਾਹਕ੝
ਚਾਹਤ
ਚਾਹਤਾ
ਚਾਹਨ
ਚਾਹਨਾ
ਚਾਹਿ
ਚਾਹਿਆ
ਚਾਹੀ
ਚਾਹੀਝ
ਚਾਹੇ
ਚਾਹੈ
ਚਾਕਰ
ਚਾਕਰ੝
ਚਾਕਰਾਂ
ਚਾਕਰੀ
ਚਾਕਰੀਆ
ਚਾਕੀ
ਚਾਖਿ
ਚਾਖ੝
ਚਾਖਹਿ
ਚਾਖਹ੝
ਚਾਖਤ
ਚਾਖਾ
ਚਾਖਿਓ
ਚਾਖਿਅੜਾ
ਚਾਖਿਆ
ਚਾਖਿਝ
ਚਾਖਿਬਾ
ਚਾਖੀ
ਚਾਖੀਝ
ਚਾਖੇ
ਚਾਖੈ
ਚਾਗਾ
ਚਾਂਗੇਦਿਆ
ਚਾਟ
ਚਾਟਉ
ਚਾਟਸਾਲ
ਚਾਟਹਿ
ਚਾਟੜਿਆ
ਚਾਟੜੇ
ਚਾਟੇ
ਚਾਟੈ
ਚਾਂਡੂਰ੝
ਚਾਤ੝ਰਿਕ
ਚਾਤ੝ਰਿਕ੝
ਚਾਤ੝ਰਿਕੋ
ਚਾਤ੝ਰ
ਚਾਤ੝ਰਹ
ਚਾਤ੝ਰੀ
ਚਾਂਦ
ਚਾਦਨ੝
ਚਾਦਨਾ
ਚਾਂਦਨਾ
ਚਾਨਣ
ਚਾਨਣਿ
ਚਾਨਣ੝
ਚਾਨਣਾ
ਚਾਨਣੇ
ਚਾਨਾਣ੝
ਚਾਪੇ
ਚਾਪੈ
ਚਾਂਪੈ
ਚਾਬਕ੝
ਚਾਬਨ੝
ਚਾਬਿਆ
ਚਾਬ੝ਕ
ਚਾਮ
ਚਾਮ੝
ਚਾਮਕਨਿ
ਚਾਮਰੋ
ਚਾਯ
ਚਾਰ
ਚਾਰਿ
ਚਾਰ੝
ਚਾਰਉ
ਚਾਰਹ
ਚਾਰ੝ਹਿਓ
ਚਾਰਹ੝
ਚਾਰਣੋ
ਚਾਰਤ੝ਕੇ
ਚਾਰਾ
ਚਾਰੀ
ਚਾਰੇ
ਚਾਰੈ
ਚਾਰੋ
ਚਾਲ
ਚਾਲ੝
ਚਾਲਉ
ਚਾਲਸਿ
ਚਾਲਸਉ
ਚਾਲਸਹਿ
ਚਾਲਸੀ
ਚਾਲਹ
ਚਾਲਹਿ
ਚਾਲਹੀ
ਚਾਲਹ੝
ਚਾਲਣਹਾਰ
ਚਾਲਣਹਾਰੀ
ਚਾਲਣਹਾਰੋ
ਚਾਲਣਾ
ਚਾਲਤ
ਚਾਲਤੀ
ਚਾਲਤੇ
ਚਾਲਨਹਾਰ
ਚਾਲਨਹਾਰ੝
ਚਾਲਾ
ਚਾਲਿਓ
ਚਾਲਿਅਨ੝
ਚਾਲਿਆ
ਚਾਲੀ
ਚਾਲੀਝ
ਚਾਲੀਸੀ
ਚਾਲੇ
ਚਾਲੈ
ਚਾਵ
ਚਾਵਰ
ਚਾਵਲ
ਚਾੜਿ
ਚਾੜਸਿ
ਚਾੜਣ
ਚਾੜਿਆ
ਚਾੜੀ
ਚਾੜੇ
ਚਾੜੈ
ਚਿ
ਚਿਹ
ਚਿਹਨ
ਚਿਹਨ੝
ਚਿਹਨਾ
ਚਿਕੜਿ
ਚਿਕੜ੝
ਚਿਕੜੋ
ਚਿੰਜ੝
ਚਿੰਜੂ
ਚਿਟਵੀਆਹ
ਚਿਟੇ
ਚਿੰਤ
ਚਿੰਤੰ
ਚਿਤ
ਚਿਤਿ
ਚਿਤ੝
ਚਿਤੰ
ਚਿਤਹ
ਚਿਤਹਿ
ਚਿਤਕਾਰੀ
ਚਿੰਤਤ
ਚਿੰਤਨ
ਚਿਤ੝ਰ
ਚਿਤ੝ਰਸਾਲਾ
ਚਿਤ੝ਰੈ
ਚਿਤਵ
ਚਿਤਵਿ
ਚਿਤਵਉ
ਚਿਤਵਹਿ
ਚਿਤਵਹ੝
ਚਿਤਵੰਤਿ
ਚਿਤਵਤ
ਚਿਤਵਤਾ
ਚਿਤਵਤੇ
ਚਿਤਵਦਾ
ਚਿਤਵਦੇ
ਚਿਤਵਨਿ
ਚਿਤਵਨੀ
ਚਿਤਵਿਆ
ਚਿਤਵੀ
ਚਿਤਵੀਅਹਿ
ਚਿਤਵੀਆਹਾ
ਚਿਤਵੀਝ
ਚਿਤਵੇ
ਚਿੰਤਵੈ
ਚਿਤਵੈ
ਚਿੰਤਾ
ਚਿਤਾ
ਚਿਤਾਸਾ
ਚਿੰਤਾਮਣਿ
ਚਿੰਤਾਮਣੇ
ਚਿੰਤਾਮਨਿ
ਚਿਤਾਰਿ
ਚਿਤਾਰ੝
ਚਿਤਾਰਣਾ
ਚਿਤਾਰਦਾ
ਚਿਤਾਰਾ
ਚਿਤਾਰਿਆ
ਚਿਤਾਰੀ
ਚਿਤਾਰੀਝ
ਚਿਤਾਰੇ
ਚਿਤਾਰੈ
ਚਿੰਤੀ
ਚਿਤੇ
ਚਿਤੇਹੀਆ
ਚਿਤੇਨ
ਚਿਤੇਰਾ
ਚਿਤੇਰੇ
ਚਿਤੈ
ਚਿਤੈਨੀ
ਚਿਤੋ
ਚਿਥਿਆ
ਚਿੰਦ
ਚਿੰਦਾ
ਚਿੰਦਿਅੜਾ
ਚਿੰਦਿਅੜੇ
ਚਿੰਦਿਆ
ਚਿੰਦੀ
ਚਿੰਦੇ
ਚਿਨੀ
ਚਿਰ
ਚਿਰ੝
ਚਿਰੰਕਾਲ
ਚਿਰਗਟ
ਚਿਰਾਣਾ
ਚਿਰਾਣੀਆ
ਚਿਰਾਣੇ
ਚਿਰਾਨੋ
ਚਿਰਾਂਮੰ
ਚਿਰੀ
ਚਿਰੀਆ
ਚਿਲਕਣਾ
ਚਿਲਕਿਓਨ੝
ਚਿਲਿਮਿਲਿ
ਚਿੜਾਇਆ
ਚਿੜਾਈ
ਚਿੜੀ
ਚੀ
ਚੀਸਾ
ਚੀਕੜਿ
ਚੀਕੜ੝
ਚੀਜ
ਚੀਜ੝
ਚੀਜੀ
ਚੀਟੀ
ਚੀਤ
ਚੀਤਿ
ਚੀਤ੝
ਚੀਤਨਹਾਰੇ
ਚੀਤਾ
ਚੀਤੇ
ਚੀਥਰਾ
ਚੀਨ
ਚੀਨਿ
ਚੀਨਈ
ਚੀਨਸਿ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹਸੀ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹਹੀ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹਾਂ
ਚੀਨਹਿ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹਿਆ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਚੀਨਹ੝
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹੇ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹੈ
ਚੀਨ੝ਹ੝ਹੈ
ਚੀਨਤ
ਚੀਨਾ
ਚੀਨਿਓ
ਚੀਨਿਆ
ਚੀਨੀ
ਚੀਨੀਝ
ਚੀਨੇ
ਚੀਨੈ
ਚੀਨੋ
ਚੀਰ
ਚੀਰ੝
ਚੀਰਹਿ
ਚੀਰਾ
ਚੀਰਿਆ
ਚੀਰੀ
ਚੀਰੀਝ
ਚੀਰੇ
ਚੀਰੈ
ਚ੝
ਚ੝ਆਇਆ
ਚ੝ਆਈਝ
ਚ੝ਆਵਉ
ਚ੝ਆਵੈਗੋ
ਚ੝ਝ
ਚ੝ਈਜੈ
ਚ੝ਹਕੀ
ਚ੝ਕਿ
ਚ੝ਕਈ
ਚ੝ਕਨਿ
ਚ੝ਕਾ
ਚ੝ਕਾਇ
ਚ੝ਕਾਇਓ
ਚ੝ਕਾਇਓਨ੝
ਚ੝ਕਾਇਆ
ਚ੝ਕਾਇਸੀ
ਚ੝ਕਾਇਦਾ
ਚ੝ਕਾਈ
ਚ੝ਕਾਈਅਨ੝
ਚ੝ਕਾਈਝ
ਚ੝ਕਾਝ
ਚ੝ਕਾਹਾ
ਚ੝ਕਾਹੀ
ਚ੝ਕਾਵਹਿਗੇ
ਚ੝ਕਾਵਹ੝
ਚ੝ਕਾਵਹੇ
ਚ੝ਕਾਵਣਿਆ
ਚ੝ਕਾਵੈ
ਚ੝ਕਾਵੈਗੋ
ਚ੝ਕਿਹਿ
ਚ੝ਕੀ
ਚ੝ਕੇ
ਚ੝ਕੈ
ਚ੝ਖ
ਚ੝ਖਾ
ਚ੝ਗਿ
ਚ੝ਗਹਿ
ਚ੝ਗਣ੝
ਚ੝ਗਣਾ
ਚ੝ਗਦੇ
ਚ੝ਗਨਿ
ਚ੝ਗਲ
ਚ੝ਗਲੀ
ਚ੝ਗਲੋ
ਚ੝ਗਾਇਦਾ
ਚ੝ਗਾਵੈ
ਚ੝ਗੈ
ਚ੝ੰਙਿਆ
ਚ੝ੰਚ
ਚ੝ਣਿ
ਚ੝ਣੀਅਹਿ
ਚ੝ਨਿ
ਚ੝ਨਤ
ਚ੝ਨਿਓ
ਚ੝ਨੀ
ਚ੝ਪ
ਚ੝ਪੈ
ਚ੝ਭਹਿ
ਚ੝ਭੈ
ਚ੝ੰਮਿ
ਚ੝ੰਮਾ
ਚ੝ਰਾਇਆ
ਚ੝ਰੂ
ਚ੝ਲ੝ਹ੝ਹੈ
ਚ੝ਲੰਭ੝
ਚ੝ਲੀ
ਚ੝ਲੀਆ
ਚੂੰ
ਚੂਸਝ
ਚੂਸੀਝ
ਚੂਹੜਾ
ਚੂਹੜੀ
ਚੂਹਾ
ਚੂਕ
ਚੂਕਿ
ਚੂਕਈ
ਚੂਕਸਿ
ਚੂਕਹ
ਚੂਕਹਿ
ਚੂਕਾ
ਚੂਕਿਆ
ਚੂਕੀ
ਚੂਕੀਅਲੇ
ਚੂਕੇ
ਚੂਕੈ
ਚੂਕੈਗੀ
ਚੂਕੋ
ਚੂਗਹਿ
ਚੂਘੈ
ਚੂੰਡਿ
ਚੂਨ
ਚੂਨ੝
ਚੂਨੜੀ
ਚੂੰਨਾਂ
ਚੂਨਾ
ਚੂਪ
ਚੂਪੀ
ਚੂਰ੝
ਚੂਰਾ
ਚੂਰੇ
ਚੂਲ੝ਹ੝ਹੇ
ਚੂੜਾ
ਚੂੜੀਆ
ਚੇ
ਚੇਟਕ
ਚੇਟਕਈਆ
ਚੇਤ
ਚੇਤਿ
ਚੇਤ੝
ਚੇਤਈ
ਚੇਤਸਿ
ਚੇਤਹਿ
ਚੇਤਹੀ
ਚੇਤਹ੝
ਚੇਤਤ
ਚੇਤੰਨ੝
ਚੇਤਨ੝
ਚੇਤਨੰ
ਚੇਤਨਹ
ਚੇਤਨਾ
ਚੇਤਨੀ
ਚੇਤਵਿਆ
ਚੇਤਾ
ਚੇਤਾਇ
ਚੇਤਾਇਆ
ਚੇਤਾਝ
ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੇਤਾਵੈ
ਚੇਤਿਓ
ਚੇਤਿਆ
ਚੇਤੀ
ਚੇਤੀਅਲੇ
ਚੇਤੀਝ
ਚੇਤੂ
ਚੇਤੇ
ਚੇਤੈ
ਚੇਰਿ
ਚੇਰਾ
ਚੇਰੀ
ਚੇਰ੝ਲੀ
ਚੇਰੇ
ਚੇਰੋ
ਚੇਲ
ਚੇਲਾ
ਚੇਲੇ
ਚੈ
ਚੈਨ
ਚੈਨ੝
ਚੈਨਾ
ਚੋ
ਚੋਆ
ਚੋਇ
ਚੋਇਆ
ਚੋਖਤਾ
ਚੋਖੀ
ਚੋਗ
ਚੋਗੜੀ
ਚੋਗੈ
ਚੋਜ
ਚੋਜ੝
ਚੋਜਾਹਾ
ਚੋਜੀ
ਚੋਟ
ਚੋਟਾ
ਚੋਟਾਂ
ਚੋਟੀ
ਚੋਟੈ
ਚੋਪੜੀ
ਚੋਭ
ਚੋਰ
ਚੋਰਿ
ਚੋਰ੝
ਚੋਰਈਝ
ਚੋਰਹਿ
ਚੋਰਟੀ
ਚੋਰਾ
ਚੋਰਾਇ
ਚੋਰਾਇਆ
ਚ+ਰਾਝ
ਚੋਰੀ
ਚੋਰੀਆ
ਚੋਰੈ
ਚੋਲ੝ਹ੝ਹਾ
ਚੋਲਨਾ
ਚੋਲੜਾ
ਚੋਲਾ
ਚੋਲੀ
ਚੋਲੀਆ
ਚੋਲੀਝ
ਚੋਲੇ
ਚੋਲੈ
ਚੌਤ੝ਕੇ