ਠ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਠਉਰ

ਠਉਰ੝

ਠਉਰਾ
ਠਉਰੇ
ਠਇਓ
ਠਹਕਿ
ਠਹਰਾਇਓ

ਠਹਰਾਇਆ
ਠਹਰਾਇਦਾ
ਠਹਰਾਈ
ਠਹਰਾਈਝ
ਠਹਰਾਨਾ
ਠਹਰਾਨੀ
ਠਹਰਾਨੇ
ਠਹਰਾਨੋ
ਠਹਰਾਯਉ
ਠਹਰਾਵਨ
ਠਹਰਾਵੈ
ਠਹਰਾਵੈਗੋ
ਠਕ੝ਰ
ਠਕ੝ਰਾਈ
ਠਕ੝ਰਾਣੀ
ਠਗ
ਠਗਿ
ਠਗ੝
ਠਗਉਰ
ਠਗਉਰੀ
ਠਗਉਲੀ
ਠਗਹਾਰੇ
ਠਗਣ
ਠਗਣਹਾਰ
ਠਗਦੇਉ
ਠਗਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਠਗਮੂਰੀ
ਠਗਵਾਰੀ
ਠਗਵਾਲੇ
ਠਗਵਾੜਾ
ਠਗਵਾੜੀ
ਠਗਾ
ਠਗਾਊ
ਠਗਾਇ
ਠਗਾਈ
ਠਗਾਨਾ
ਠਗਾਵੈ
ਠਗਿਓ
ਠਗਿਆ
ਠਗਿਆਈ
ਠਗੀ
ਠਗੀਂ
ਠਗੀਆ
ਠਗੇ
ਠਗੈ
ਠਠਾ
ਠਠੈ
ਠੰਢੜਾ
ਠੰਢਾ
ਠੰਢੀ
ਠਨਕਾ
ਠਨਗਨ੝
ਠਰ੝
ਠਰਾ
ਠਰੂਰ੝
ਠਰੂਰੇ
ਠਵਰ
ਠਾਉ
ਠਾਊ
ਠਾਓ
ਠਾਇ
ਠਾਂਇ
ਠਾਇਓ
ਠਾਈ
ਠਾਈ.
ਠਾਂਈ
ਠਾਝ
ਠਾਹਹਿ
ਠਾਹਣ੝
ਠਾਹਰ
ਠਾਹਰੈ
ਠਾਹਿ
ਠਾਂਹੀ
ਠਾਹੇ
ਠਾਕ
ਠਾਕਿ
ਠਾਕਹਾਰੇ
ਠਾਕਹ੝
ਠਾਕਿਆ
ਠਾਕੀ
ਠਾਕੀਆ
ਠਾਕੀਝ
ਠਾਕ੝ਰ
ਠਾਕ੝ਰਿ
ਠਾਕ੝ਰ੝
ਠਾਕ੝ਰਾ
ਠਾਕ੝ਰੈ
ਠਾਕ੝ਰੋ
ਠਾਕੇ
ਠਾਕੈ
ਠਾਗਉਰੀ
ਠਾਗੀ
ਠਾਗੇ
ਠਾਗੈ
ਠਾਟ੝
ਠਾਟਾ
ਠਾਠਾ
ਠਾਢਿ
ਠਾਂਢਿ
ਠਾਢਾ
ਠਾਂਢਾ
ਠਾਢੀ
ਠਾਂਢੀ
ਠਾਢੇ
ਠਾਢੋ
ਠਾਢੌ
ਠਾਣ
ਠਾਣਾ
ਠਾਣੀ
ਠਾਨੀ
ਠਾਰ੝
ਠਿਠਕੀ
ਠਿਣਕਿਓਨ੝
ਠਿਮਿ
ਠੀਸ
ਠੀਕਰ੝
ਠੀਗਾ
ਠੇਹ
ਠੇਂਗਾ
ਠੇਗਾ
ਠੋਕਿ