Sukhmani asatpadi 6

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 6 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 269

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 269ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਕਾਮ ਕ੝ਰੋਧ ਅਰ੝ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
Kĝm kroḝẖ ar lobẖ moh binas jĝ▫e ahaʼnmev.
Sexual desire, anger, greed and emotional attachment - may these be gone, and egotism as well.
ਨਾਨਕ ਪ੝ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੝ਰਸਾਦ੝ ਗ੝ਰਦੇਵ ॥੧॥
Nĝnak parabẖ sarṇĝgaṯī kar parsĝḝ gurḝev. ((1))
Nanak seeks the Sanctuary of God; please bless me with Your Grace, O Divine Guru.((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੝ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥
Jih parsĝḝ cẖẖaṯīh amriṯ kẖĝhi.
By His Grace, you partake of the thirty-six delicacies;
ਤਿਸ੝ ਠਾਕ੝ਰ ਕਉ ਰਖ੝ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Ŧis ṯẖĝkur ka▫o rakẖ man mĝhi.
enshrine that Lord and Master within your mind.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥
Jih parsĝḝ suganḝẖaṯ ṯan lĝvėh.
By His Grace, you apply scented oils to your body;
ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
Ŧis ka▫o simraṯ param gaṯ pĝvahi.
remembering Him, the supreme status is obtained.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸ੝ਖ ਮੰਦਰਿ ॥
Jih parsĝḝ basėh sukẖ manḝar.
By His Grace, you dwell in the palace of peace;
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
Ŧisėh ḝẖi▫ĝ▫e saḝĝ man anḝar.
meditate forever on Him within your mind.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਗ੝ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸ੝ਖ ਬਸਨਾ ॥
Jih parsĝḝ garih sang sukẖ basnĝ.
By His Grace, you abide with your family in peace;
ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹ੝ ਤਿਸ੝ ਰਸਨਾ ॥
Āṯẖ pahar simrahu ṯis rasnĝ.
keep His remembrance upon your tongue, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥
Jih parsĝḝ rang ras bẖog.
By His Grace, you enjoy tastes and pleasures;
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਝ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥
Nĝnak saḝĝ ḝẖi▫ĝ▫ī▫ai ḝẖi▫ĝvan jog. ((1))
O Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ((1))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥
Jih parsĝḝ pĝt patambar hadẖĝvėh.
By His Grace, you wear silks and satins;
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲ੝ਭਾਵਹਿ ॥
Ŧisėh ṯi▫ĝg kaṯ avar lubẖĝvėh.
why abandon Him, to attach yourself to another?
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥
Jih parsĝḝ sukẖ sej so▫ījai.
By His Grace, you sleep in a cozy bed;
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸ੝ ਗਾਵੀਜੈ ॥
Man ĝṯẖ pahar ṯĝ kĝ jas gĝvījai.
O my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤ੝ਝ੝ ਸਭ੝ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥
Jih parsĝḝ ṯujẖ sabẖ ko▫ū mĝnai.
By His Grace, you are honored by everyone;
ਮ੝ਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸ੝ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
Mukẖ ṯĝ ko jas rasan bakẖĝnai.
with your mouth and with your tongue, chant His Praises.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮ੝ ॥
Jih parsĝḝ ṯero rahṯĝ ḝẖaram.
By His Grace, you remain in the Dharma;
ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ੝ ॥
Man saḝĝ ḝẖi▫ĝ▫e keval pĝrbarahm.
O mind, meditate continually on the Supreme Lord God.
ਪ੝ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨ੝ ਪਾਵਹਿ ॥
Parabẖ jī japaṯ ḝargėh mĝn pĝvahi.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥
Nĝnak paṯ seṯī gẖar jĝvėh. ((2))
O Nanak, you shall return to your true home with honor. ((2))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥
Jih parsĝḝ ĝrog kancẖan ḝehī.
By His Grace, you have a healthy, golden body;
ਲਿਵ ਲਾਵਹ੝ ਤਿਸ੝ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
Liv lĝvhu ṯis rĝm sanehī.
attune yourself to that Loving Lord.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥
Jih parsĝḝ ṯerĝ olĝ rahaṯ.
By His Grace, your honor is preserved;
ਮਨ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸ੝ ਕਹਤ ॥
Man sukẖ pĝvahi har har jas kahaṯ.
O mind, chant the Praises of the Lord, Har, Har, and find peace.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੝ਰ ਢਾਕੇ ॥
Jih parsĝḝ ṯere sagal cẖẖiḝar dẖĝke.
By His Grace, all your deficits are covered;
ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ੝ ਠਾਕ੝ਰ ਪ੝ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥
Man sarnī par ṯẖĝkur parabẖ ṯĝ kai.
O mind, seek the Sanctuary of God, our Lord and Master.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤ੝ਝ੝ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
Jih parsĝḝ ṯujẖ ko na pahūcẖai.
By His Grace, no one can rival you;
ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹ੝ ਪ੝ਰਭ ਊਚੇ ॥
Man sĝs sĝs simrahu parabẖ ūcẖe.
O mind, with each and every breath, remember God on High.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦ੝ਰ੝ਲਭ ਦੇਹ ॥
Jih parsĝḝ pĝ▫ī ḝarulabẖ ḝeh.
By His Grace, you obtained this precious human body;
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥
Nĝnak ṯĝ kī bẖagaṯ kareh. ((3))
O Nanak, worship Him with devotion. ((3))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥
Jih parsĝḝ ĝbẖūkẖan pėhrījai.
By His Grace, you wear decorations;
ਮਨ ਤਿਸ੝ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ੝ ਕੀਜੈ ॥
Man ṯis simraṯ ki▫o ĝlas kījai.
O mind, why are you so lazy? Why don't you remember Him in meditation?
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਅਸ੝ਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
Jih parsĝḝ asav hasaṯ asvĝrī.
By His Grace, you have horses and elephants to ride;
ਮਨ ਤਿਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
Man ṯis parabẖ ka▫o kabhū na bisĝrī.
O mind, never forget that God.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥
Jih parsĝḝ bĝg milakẖ ḝẖanĝ.
By His Grace, you have land, gardens and wealth;
ਰਾਖ੝ ਪਰੋਇ ਪ੝ਰਭ੝ ਅਪ੝ਨੇ ਮਨਾ ॥
Rĝkẖ paro▫e parabẖ apune manĝ.
keep God enshrined in your heart.
ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
Jin ṯerī man banaṯ banĝ▫ī.
O mind, the One who formed your form -
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ saḝ ṯisėh ḝẖi▫ĝ▫ī.
standing up and sitting down, meditate always on Him.
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਝਕ ਅਲਖੈ ॥
Ŧisėh ḝẖi▫ĝ▫e jo ek alkẖai.
Meditate on Him - the One Invisible Lord;
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥
Īhĝ ūhĝ Nĝnak ṯerī rakẖai. ((4))
here and hereafter, O Nanak, He shall save you. ((4))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪ੝ੰਨ ਬਹ੝ ਦਾਨ ॥
Jih parsĝḝ karahi punn baho ḝĝn.
By His Grace, you give donations in abundance to charities;
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥
Man ĝṯẖ pahar kar ṯis kĝ ḝẖi▫ĝn.
O mind, meditate on Him, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
Jih parsĝḝ ṯū ĝcẖĝr bi▫uhĝrī.
By His Grace, you perform religious rituals and worldly duties;
ਤਿਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
Ŧis parabẖ ka▫o sĝs sĝs cẖiṯĝrī.
think of God with each and every breath.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸ੝ੰਦਰ ਰੂਪ੝ ॥
Jih parsĝḝ ṯerĝ sunḝar rūp.
By His Grace, your form is so beautiful;
ਸੋ ਪ੝ਰਭ੝ ਸਿਮਰਹ੝ ਸਦਾ ਅਨੂਪ੝ ॥
So parabẖ simrahu saḝĝ anūp.
constantly remember God, the Incomparably Beautiful One.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
Jih parsĝḝ ṯerī nīkī jĝṯ.
By His Grace, you have such high social status;
ਸੋ ਪ੝ਰਭ੝ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
So parabẖ simar saḝĝ ḝin rĝṯ.
remember God always, day and night.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥
Jih parsĝḝ ṯerī paṯ rahai.
By His Grace, your honor is preserved;
ਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸ੝ ਕਹੈ ॥੫॥
Gur parsĝḝ Nĝnak jas kahai. ((5))
by Guru's Grace, O Nanak, chant His Praises. ((5))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥
Jih parsĝḝ sunėh karan nĝḝ.
By His Grace, you listen to the sound current of the Naad.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
Jih parsĝḝ pekẖėh bismĝḝ.
By His Grace, you behold amazing wonders.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੝ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥
Jih parsĝḝ bolėh amriṯ rasnĝ.
By His Grace, you speak ambrosial words with your tongue.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
Jih parsĝḝ sukẖ sėhje basnĝ.
By His Grace, you abide in peace and ease.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥
Jih parsĝḝ hasaṯ kar cẖalėh.
By His Grace, your hands move and work.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
Jih parsĝḝ sampūran falėh.
By His Grace, you are completely fulfilled.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
Jih parsĝḝ param gaṯ pĝvahi.
By His Grace, you obtain the supreme status.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
Jih parsĝḝ sukẖ sahj samĝvėh.
By His Grace, you are absorbed into celestial peace.
ਝਸਾ ਪ੝ਰਭ੝ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹ੝ ॥
Aisĝ parabẖ ṯi▫ĝg avar kaṯ lĝgahu.
Why forsake God, and attach yourself to another?
ਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹ੝ ॥੬॥
Gur parsĝḝ Nĝnak man jĝgahu. ((6))
By Guru's Grace, O Nanak, awaken your mind! ((6))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੝ਰਗਟ੝ ਸੰਸਾਰਿ ॥
Jih parsĝḝ ṯūʼn pargat sansĝr.
By His Grace, you are famous all over the world;
ਤਿਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹ੝ ਬਿਸਾਰਿ ॥
Ŧis parabẖ ka▫o mūl na manhu bisĝr.
never forget God from your mind.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪ੝ ॥
Jih parsĝḝ ṯerĝ parṯĝp.
By His Grace, you have prestige;
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ੝ ॥
Re man mūṛ ṯū ṯĝ ka▫o jĝp.
O foolish mind, meditate on Him!
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
Jih parsĝḝ ṯere kĝraj pūre.
By His Grace, your works are completed;
ਤਿਸਹਿ ਜਾਨ੝ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
Ŧisėh jĝn man saḝĝ hajūre.
O mind, know Him to be close at hand.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ੝ ॥
Jih parsĝḝ ṯūʼn pĝvahi sĝcẖ.
By His Grace, you find the Truth;
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ੝ ॥
Re man mere ṯūʼn ṯĝ si▫o rĝcẖ.
O my mind, merge yourself into Him.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
Jih parsĝḝ sabẖ kī gaṯ ho▫e.
By His Grace, everyone is saved;
ਨਾਨਕ ਜਾਪ੝ ਜਪੈ ਜਪ੝ ਸੋਇ ॥੭॥
Nĝnak jĝp japai jap so▫e. ((7))
O Nanak, meditate, and chant His Chant. ((7))

ਆਪਿ ਜਪਾਝ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
Āp japĝ▫e japai so nĝ▫o.
Those, whom He inspires to chant, chant His Name.
ਆਪਿ ਗਾਵਾਝ ਸ੝ ਹਰਿ ਗ੝ਨ ਗਾਉ ॥
Āp gĝvĝ▫ai so har gun gĝ▫o.
Those, whom He inspires to sing, sing the Glorious Praises of the Lord.
ਪ੝ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੝ਰਗਾਸ੝ ॥
Parabẖ kirpĝ ṯe ho▫e pargĝs.
By God's Grace, enlightenment comes.
ਪ੝ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ੝ ॥
Parabẖū ḝa▫i▫ĝ ṯe kamal bigĝs.
By God's Kind Mercy, the heart-lotus blossoms forth.
ਪ੝ਰਭ ਸ੝ਪ੝ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
Parabẖ suparsan basai man so▫e.
When God is totally pleased, He comes to dwell in the mind.
ਪ੝ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
Parabẖ ḝa▫i▫ĝ ṯe maṯ ūṯam ho▫e.
By God's Kind Mercy, the intellect is exalted.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੝ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
Sarab niḝẖĝn parabẖ ṯerī ma▫i▫ĝ.
All treasures, O Lord, come by Your Kind Mercy.
ਆਪਹ੝ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
Āphu kacẖẖū na kinhū la▫i▫ĝ.
No one obtains anything by himself.
ਜਿਤ੝ ਜਿਤ੝ ਲਾਵਹ੝ ਤਿਤ੝ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
Jiṯ jiṯ lĝvhu ṯiṯ lagėh har nĝth.
As You have delegated, so do we apply ourselves, O Lord and Master.
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥
Nĝnak in kai kacẖẖū na hĝth. ((8)(6))
O Nanak, nothing is in our hands. ((8)(6))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 6 Next asatpadi