Sukhmani asatpadi 10

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 10 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 275ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ੝ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
Usṯaṯ karahi anek jan anṯ na pĝrĝvĝr.
Many people praise the Lord. He has no end or limitation.
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੝ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੝ਰਕਾਰ ॥੧॥
Nĝnak racẖnĝ parabẖ racẖī baho biḝẖ anik parkĝr. ((1))
O Nanak, God created the creation, with its many ways and various species. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਝ ਪੂਜਾਰੀ ॥
Ka▫ī kot ho▫e pūjĝrī.
Many millions are His devotees.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
Ka▫ī kot ĝcẖĝr bi▫uhĝrī.
Many millions perform religious rituals and worldly duties.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਝ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot bẖa▫e ṯirath vĝsī.
Many millions become dwellers at sacred shrines of pilgrimage.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੝ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot ban bẖarmėh uḝĝsī.
Many millions wander as renunciates in the wilderness.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸ੝ਰੋਤੇ ॥
Ka▫ī kot beḝ ke saroṯe.
Many millions listen to the Vedas.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸ੝ਰ ਹੋਤੇ ॥
Ka▫ī kot ṯapīsur hoṯe.
Many millions become austere penitents.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨ੝ ਧਾਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot ĝṯam ḝẖi▫ĝn ḝẖĝrėh.
Many millions enshrine meditation within their souls.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਬਿ ਕਾਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot kab kĝb bīcẖĝrėh.
Many millions of poets contemplate Him through poetry.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ॥
Ka▫ī kot navṯan nĝm ḝẖi▫ĝvahi.
Many millions meditate on His eternally new Naam.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ੝ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥੧॥
Nĝnak karṯe kĝ anṯ na pĝvahi. ((1))
O Nanak, none can find the limits of the Creator. ((1))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਝ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥
Ka▫ī kot bẖa▫e abẖimĝnī.
Many millions become self-centered.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥
Ka▫ī kot anḝẖ agi▫ĝnī.
Many millions are blinded by ignorance.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥
Ka▫ī kot kirpan kaṯẖor.
Many millions are stone-hearted misers.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥
Ka▫ī kot abẖig ĝṯam nikor.
Many millions are heartless, with dry, withered souls.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot par ḝarab ka▫o hirėh.
Many millions steal the wealth of others.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot par ḝūkẖnĝ karahi.
Many millions slander others.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸ੝ਰਮ ਮਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot mĝ▫i▫ĝ saram mĝhi.
Many millions struggle in Maya.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭ੝ਰਮਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot parḝes bẖarmĝhi.
Many millions wander in foreign lands.
ਜਿਤ੝ ਜਿਤ੝ ਲਾਵਹ੝ ਤਿਤ੝ ਤਿਤ੝ ਲਗਨਾ ॥
Jiṯ jiṯ lĝvhu ṯiṯ ṯiṯ lagnĝ.
Whatever God attaches them to - with that they are engaged.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥
Nĝnak karṯe kī jĝnai karṯĝ racẖnĝ. ((2))
O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ((2))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥
Ka▫ī kot siḝẖ jaṯī jogī.
Many millions are Siddhas, celibates and Yogis.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥
Ka▫ī kot rĝje ras bẖogī.
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਝ ॥
Ka▫ī kot pankẖī sarap upĝ▫e.
Many millions of birds and snakes have been created.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਝ ॥
Ka▫ī kot pĝthar birakẖ nipjĝ▫e.
Many millions of stones and trees have been produced.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ॥
Ka▫ī kot pavaṇ pĝṇī baisanṯar.
Many millions are the winds, waters and fires.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ॥
Ka▫ī kot ḝes bẖū mandal.
Many millions are the countries and realms of the world.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੝ਯ੝ਯਤ੝ਰ ॥
Ka▫ī kot sasī▫ar sūr nakẖ▫yaṯar.
Many millions are the moons, suns and stars.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ੝ਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੝ਰ ॥
Ka▫ī kot ḝev ḝĝnav inḝar sir cẖẖaṯar.
Many millions are the demi-gods, demons and Indras, under their regal canopies.
ਸਗਲ ਸਮਗ੝ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥
Sagal samagrī apnai sūṯ ḝẖĝrai.
He has strung the entire creation upon His thread.
ਨਾਨਕ ਜਿਸ੝ ਜਿਸ੝ ਭਾਵੈ ਤਿਸ੝ ਤਿਸ੝ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥
Nĝnak jis jis bẖĝvai ṯis ṯis nisṯĝrai. ((3))
O Nanak, He emancipates those with whom He is pleased. ((3))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥
Ka▫ī kot rĝjas ṯĝmas sĝṯak.
Many millions abide in heated activity, slothful darkness and peaceful light.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪ੝ਰਾਨ ਸਿਮ੝ਰਿਤਿ ਅਰ੝ ਸਾਸਤ ॥
Ka▫ī kot beḝ purĝn simriṯ ar sĝsaṯ.
Many millions are the Vedas, Puraanas, Simritees and Shaastras.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਝ ਰਤਨ ਸਮ੝ਦ ॥
Ka▫ī kot kī▫e raṯan samuḝ.
Many millions are the pearls of the oceans.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੝ਰਕਾਰ ਜੰਤ ॥
Ka▫ī kot nĝnĝ parkĝr janṯ.
Many millions are the beings of so many descriptions.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਝ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥
Ka▫ī kot kī▫e cẖir jīve.
Many millions are made long-lived.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸ੝ਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥
Ka▫ī kot girī mer suvran thīve.
Many millions of hills and mountains have been made of gold.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖ੝ਯ੝ਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥
Ka▫ī kot jakẖ▫y kinnar pisĝcẖ.
Many millions are the Yakhshas - the servants of the god of wealth, the Kinnars - the gods of celestial music, and the evil spirits of the Pisaach.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੝ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੝ਰਿਗਾਚ ॥
Ka▫ī kot bẖūṯ pareṯ sūkar marigĝcẖ.
Many millions are the evil nature-spirits, ghosts, pigs and tigers.
ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
Sabẖ ṯe nerai sabẖhū ṯe ḝūr.
He is near to all, and yet far from all;
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤ੝ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥
Nĝnak ĝp alipaṯ rahi▫ĝ bẖarpūr. ((4))
O Nanak, He Himself remains distinct, while yet pervading all. ((4))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot pĝṯĝl ke vĝsī.
Many millions inhabit the nether regions.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸ੝ਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot narak surag nivĝsī.
Many millions dwell in heaven and hell.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot janmėh jīvėh marėh.
Many millions are born, live and die.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹ੝ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot baho jonī firėh.
Many millions are reincarnated, over and over again.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot baiṯẖaṯ hī kẖĝhi.
Many millions eat while sitting at ease.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot gẖĝlėh thak pĝhi.
Many millions are exhausted by their labors.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਝ ਧਨਵੰਤ ॥
Ka▫ī kot kī▫e ḝẖanvanṯ.
Many millions are created wealthy.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥
Ka▫ī kot mĝ▫i▫ĝ mėh cẖinṯ.
Many millions are anxiously involved in Maya.
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥
Jah jah bẖĝṇĝ ṯah ṯah rĝkẖe.
Wherever He wills, there He keeps us.
ਨਾਨਕ ਸਭ੝ ਕਿਛ੝ ਪ੝ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥
Nĝnak sabẖ kicẖẖ parabẖ kai hĝthe. ((5))
O Nanak, everything is in the Hands of God. ((5))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਝ ਬੈਰਾਗੀ ॥
Ka▫ī kot bẖa▫e bairĝgī.
Many millions become Bairaagees, who renounce the world.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
Rĝm nĝm sang ṯin liv lĝgī.
They have attached themselves to the Lord's Name.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੝ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥
Ka▫ī kot parabẖ ka▫o kẖojanṯe.
Many millions are searching for God.
ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ੝ ਲਹੰਤੇ ॥
Āṯam mėh pĝrbarahm lahanṯe.
Within their souls, they find the Supreme Lord God.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੝ਰਭ ਪਿਆਸ ॥
Ka▫ī kot ḝarsan parabẖ pi▫ĝs.
Many millions thirst for the Blessing of God's Darshan.
ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੝ਰਭ੝ ਅਬਿਨਾਸ ॥
Ŧin ka▫o mili▫o parabẖ abinĝs.
They meet with God, the Eternal.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗ੝ ॥
Ka▫ī kot mĝgėh saṯsang.
Many millions pray for the Society of the Saints.
ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ੝ ॥
Pĝrbarahm ṯin lĝgĝ rang.
They are imbued with the Love of the Supreme Lord God.
ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਝ ਆਪਿ ਸ੝ਪ੝ਰਸੰਨ ॥
Jin ka▫o ho▫e ĝp suparsan.
Those with whom He Himself is pleased,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੬॥
Nĝnak ṯe jan saḝĝ ḝẖan ḝẖan. ((6))
O Nanak, are blessed, forever blessed. ((6))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰ੝ ਖੰਡ ॥
Ka▫ī kot kẖĝṇī ar kẖand.
Many millions are the fields of creation and the galaxies.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੝ਰਹਮੰਡ ॥
Ka▫ī kot akĝs barahmand.
Many millions are the etheric skies and the solar systems.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਝ ਅਵਤਾਰ ॥
Ka▫ī kot ho▫e avṯĝr.
Many millions are the divine incarnations.
ਕਈ ਜ੝ਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
Ka▫ī jugaṯ kīno bisthĝr.
In so many ways, He has unfolded Himself.
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥
Ka▫ī bĝr pasri▫o pĝsĝr.
So many times, He has expanded His expansion.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ੝ ਝਕੰਕਾਰ ॥
Saḝĝ saḝĝ ik ekankĝr.
Forever and ever, He is the One, the One Universal Creator.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹ੝ ਭਾਤਿ ॥
Ka▫ī kot kīne baho bẖĝṯ.
Many millions are created in various forms.
ਪ੝ਰਭ ਤੇ ਹੋਝ ਪ੝ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥
Parabẖ ṯe ho▫e parabẖ mĝhi samĝṯ.
From God they emanate, and into God they merge once again.
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ੝ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
Ŧĝ kĝ anṯ na jĝnai ko▫e.
His limits are not known to anyone.
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੝ਰਭ੝ ਸੋਇ ॥੭॥
Āpe ĝp Nĝnak parabẖ so▫e. ((7))
Of Himself, and by Himself, O Nanak, God exists. ((7))
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥
Ka▫ī kot pĝrbarahm ke ḝĝs.
Many millions are the servants of the Supreme Lord God.
ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
Ŧin hovaṯ ĝṯam pargĝs.
Their souls are enlightened.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥
Ka▫ī kot ṯaṯ ke beṯe.
Many millions know the essence of reality.
ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਝਕੋ ਨੇਤ੝ਰੇ ॥
Saḝĝ nihĝrahi eko neṯare.
Their eyes gaze forever on the One alone.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸ੝ ਪੀਵਹਿ ॥
Ka▫ī kot nĝm ras pīvėh.
Many millions drink in the essence of the Naam.
ਅਮਰ ਭਝ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥
Amar bẖa▫e saḝ saḝ hī jīvėh.
They become immortal; they live forever and ever.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗ੝ਨ ਗਾਵਹਿ ॥
Ka▫ī kot nĝm gun gĝvahi.
Many millions sing the Glorious Praises of the Naam.
ਆਤਮ ਰਸਿ ਸ੝ਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
Āṯam ras sukẖ sahj samĝvėh.
They are absorbed in intuitive peace and pleasure.
ਅਪ੝ਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥
Apune jan ka▫o sĝs sĝs samĝre.
He remembers His servants with each and every breath.
ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥
Nĝnak o▫e parmesur ke pi▫ĝre. ((8)(10))
O Nanak, they are the beloveds of the Transcendent Lord God. ((8)(10))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 10 Next asatpadi