Sukhmani asatpadi 19

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 19 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 288ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ੝ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ੝ ॥
Sĝth na cẖĝlai bin bẖajan bikẖi▫ĝ saglī cẖẖĝr.
Nothing shall go along with you, except your devotion. All corruption is like ashes.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹ੝ ਧਨ੝ ਸਾਰ੝ ॥੧॥
Har har nĝm kamĝvanĝ Nĝnak ih ḝẖan sĝr. ((1))
Practice the Name of the Lord, Har, Har. O Nanak, this is the most excellent wealth. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਰਹ੝ ਬੀਚਾਰ੝ ॥
Sanṯ janĝ mil karahu bīcẖĝr.
Joining the Company of the Saints, practice deep meditation.
ਝਕ੝ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ੝ ॥
Ėk simar nĝm ĝḝẖĝr.
Remember the One, and take the Support of the Naam, the Name of the Lord.
ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹ੝ ॥
Avar upĝv sabẖ mīṯ bisĝrahu.
Forget all other efforts, O my friend -
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿ ਧਾਰਹ੝ ॥
Cẖaran kamal riḝ mėh ur ḝẖĝrahu.
enshrine the Lord's Lotus Feet within your heart.
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੝ਰਭ੝ ਸਮਰਥ੝ ॥
Karan kĝran so parabẖ samrath.
God is All-powerful; He is the Cause of causes.
ਦ੝ਰਿੜ੝ ਕਰਿ ਗਹਹ੝ ਨਾਮ੝ ਹਰਿ ਵਥ੝ ॥
Ḏariṛ kar gahhu nĝm har vath.
Grasp firmly the object of the Lord's Name.
ਇਹ੝ ਧਨ੝ ਸੰਚਹ੝ ਹੋਵਹ੝ ਭਗਵੰਤ ॥
Ih ḝẖan sancẖahu hovhu bẖagvanṯ.
Gather this wealth, and become very fortunate.
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
Sanṯ janĝ kĝ nirmal manṯ.
Pure are the instructions of the humble Saints.
ਝਕ ਆਸ ਰਾਖਹ੝ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Ėk ĝs rĝkẖo man mĝhi.
Keep faith in the One Lord within your mind.
ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥
Sarab rog Nĝnak mit jĝhi. ((1))
All disease, O Nanak, shall then be dispelled. ((1))

ਜਿਸ੝ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕ੝ੰਟ ਉਠਿ ਧਾਵਹਿ ॥
Jis ḝẖan ka▫o cẖĝr kunt uṯẖ ḝẖĝvėh.
The wealth which you chase after in the four directions -
ਸੋ ਧਨ੝ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ॥
So ḝẖan har sevĝ ṯe pĝvahi.
you shall obtain that wealth by serving the Lord.
ਜਿਸ੝ ਸ੝ਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ ॥
Jis sukẖ ka▫o niṯ bĝcẖẖėh mīṯ.
The peace, which you always yearn for, O friend -
ਸੋ ਸ੝ਖ੝ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
So sukẖ sĝḝẖū sang parīṯ.
that peace comes by the love of the Company of the Holy.
ਜਿਸ੝ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥
Jis sobẖĝ ka▫o karahi bẖalī karnī.
The glory, for which you perform good deeds -
ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ੝ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥
Sĝ sobẖĝ bẖaj har kī sarnī.
you shall obtain that glory by seeking the Lord's Sanctuary.
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ੝ ਨ ਜਾਇ ॥
Anik upĝvī rog na jĝ▫e.
All sorts of remedies have not cured the disease -
ਰੋਗ੝ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧ੝ ਲਾਇ ॥
Rog mitai har avkẖaḝẖ lĝ▫e.
the disease is cured only by giving the medicine of the Lord's Name.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਨਿਧਾਨ੝ ॥
Sarab niḝẖĝn mėh har nĝm niḝẖĝn.
Of all treasures, the Lord's Name is the supreme treasure.
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ੝ ॥੨॥
Jap Nĝnak ḝargahi parvĝn. ((2))
Chant it, O Nanak, and be accepted in the Court of the Lord. ((2))

ਮਨ੝ ਪਰਬੋਧਹ੝ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥
Man parboḝẖahu har kai nĝ▫e.
Enlighten your mind with the Name of the Lord.
ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
Ḏah ḝis ḝẖĝvaṯ ĝvai ṯẖĝ▫e.
Having wandered around in the ten directions, it comes to its place of rest.
ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨ੝ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥
Ŧĝ ka▫o bigẖan na lĝgai ko▫e.
No obstacle stands in the way of one
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
Jĝ kai riḝai basai har so▫e.
whose heart is filled with the Lord.
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
Kal ṯĝṯī ṯẖĝʼndẖĝ har nĝ▫o.
The Dark Age of Kali Yuga is so hot; the Lord's Name is soothing and cool.
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸ੝ਖ ਪਾਉ ॥
Simar simar saḝĝ sukẖ pĝ▫o.
Remember, remember it in meditation, and obtain everlasting peace.
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥
Bẖa▫o binsai pūran ho▫e ĝs.
Your fear shall be dispelled, and your hopes shall be fulfilled.
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
Bẖagaṯ bẖĝ▫e ĝṯam pargĝs.
By devotional worship and loving adoration, your soul shall be enlightened.
ਤਿਤ੝ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
Ŧiṯ gẖar jĝ▫e basai abẖinĝsī.
You shall go to that home, and live forever.
ਕਹ੝ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥
Kaho Nĝnak kĝtī jam fĝsī. ((3))
Says Nanak, the noose of death is cut away. ((3))

ਤਤ੝ ਬੀਚਾਰ੝ ਕਹੈ ਜਨ੝ ਸਾਚਾ ॥
Ŧaṯ bīcẖĝr kahai jan sĝcẖĝ.
One who contemplates the essence of reality, is said to be the true person.
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥
Janam marai so kĝcẖo kĝcẖĝ.
Birth and death are the lot of the false and the insincere.
ਆਵਾ ਗਵਨ੝ ਮਿਟੈ ਪ੝ਰਭ ਸੇਵ ॥
Āvĝ gavan mitai parabẖ sev.
Coming and going in reincarnation is ended by serving God.
ਆਪ੝ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗ੝ਰਦੇਵ ॥
Āp ṯi▫ĝg saran gurḝev.
Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.
ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ੝ ॥
I▫o raṯan janam kĝ ho▫e uḝẖĝr.
Thus the jewel of this human life is saved.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੝ਰਾਨ ਆਧਾਰ੝ ॥
Har har simar parĝn ĝḝẖĝr.
Remember the Lord, Har, Har, the Support of the breath of life.
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥
Anik upĝv na cẖẖūtanhĝre.
By all sorts of efforts, people are not saved -
ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
Simriṯ sĝsaṯ beḝ bīcẖĝre.
not by studying the Simritees, the Shaastras or the Vedas.
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹ੝ ਮਨ੝ ਲਾਇ ॥
Har kī bẖagaṯ karahu man lĝ▫e.
Worship the Lord with whole-hearted devotion.
ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥
Man bancẖẖaṯ Nĝnak fal pĝ▫e. ((4))
O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind's desire. ((4))

ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਸਿ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥
Sang na cẖĝlas ṯerai ḝẖanĝ.
Your wealth shall not go with you;
ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥
Ŧūʼn ki▫ĝ laptĝvahi mūrakẖ manĝ.
why do you cling to it, you fool?
ਸ੝ਤ ਮੀਤ ਕ੝ਟੰਬ ਅਰ੝ ਬਨਿਤਾ ॥
Suṯ mīṯ kutamb ar baniṯĝ.
Children, friends, family and spouse -
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹ੝ ਤ੝ਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥
In ṯe kahhu ṯum kavan sanĝthĝ.
who of these shall accompany you?
ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ॥
Rĝj rang mĝ▫i▫ĝ bisthĝr.
Power, pleasure, and the vast expanse of Maya -
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹ੝ ਕਵਨ ਛ੝ਟਕਾਰ ॥
In ṯe kahhu kavan cẖẖutkĝr.
who has ever escaped from these?
ਅਸ੝ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥
As hasṯī rath asvĝrī.
Horses, elephants, chariots and pageantry -
ਝੂਠਾ ਡੰਫ੝ ਝੂਠ੝ ਪਾਸਾਰੀ ॥
Jẖūṯẖĝ damf jẖūṯẖ pĝsĝrī.
false shows and false displays.
ਜਿਨਿ ਦੀਝ ਤਿਸ੝ ਬ੝ਝੈ ਨ ਬਿਗਾਨਾ ॥
Jin ḝī▫e ṯis bujẖai na bigĝnĝ.
The fool does not acknowledge the One who gave this;
ਨਾਮ੝ ਬਿਸਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਛ੝ਤਾਨਾ ॥੫॥
Nĝm bisĝr Nĝnak pacẖẖuṯĝnĝ. ((5))
forgetting the Naam, O Nanak, he will repent in the end. ((5))

ਗ੝ਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥
Gur kī maṯ ṯūʼn lehi i▫ĝne.
Take the Guru's advice, you ignorant fool;
ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹ੝ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥
Bẖagaṯ binĝ baho dūbe si▫ĝne.
without devotion, even the clever have drowned.
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹ੝ ਮਨ ਮੀਤ ॥
Har kī bẖagaṯ karahu man mīṯ.
Worship the Lord with heart-felt devotion, my friend;
ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰੋ ਚੀਤ ॥
Nirmal ho▫e ṯumĥĝro cẖīṯ.
your consciousness shall become pure.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹ੝ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Cẖaran kamal rĝkẖo man mĝhi.
Enshrine the Lord's Lotus Feet in your mind;
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਹਿ ॥
Janam janam ke kilbikẖ jĝhi.
the sins of countless lifetimes shall depart.
ਆਪਿ ਜਪਹ੝ ਅਵਰਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਾਵਹ੝ ॥
Āp japahu avrĝ nĝm japĝvhu.
Chant the Naam yourself, and inspire others to chant it as well.
ਸ੝ਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹ੝ ॥
Sunaṯ kahaṯ rahaṯ gaṯ pĝvhu.
Hearing, speaking and living it, emancipation is obtained.
ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥
Sĝr bẖūṯ saṯ har ko nĝ▫o.
The essential reality is the True Name of the Lord.
ਸਹਜਿ ਸ੝ਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗ੝ਨ ਗਾਉ ॥੬॥
Sahj subẖĝ▫e Nĝnak gun gĝ▫o. ((6))
With intuitive ease, O Nanak, sing His Glorious Praises. ((6))

ਗ੝ਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲ੝ ॥
Gun gĝvaṯ ṯerī uṯras mail.
Chanting His Glories, your filth shall be washed off.
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖ੝ ਫੈਲ੝ ॥
Binas jĝ▫e ha▫umai bikẖ fail.
The all-consuming poison of ego will be gone.
ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤ੝ ਬਸੈ ਸ੝ਖ ਨਾਲਿ ॥
Hohi acẖinṯ basai sukẖ nĝl.
You shall become carefree, and you shall dwell in peace.
ਸਾਸਿ ਗ੝ਰਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਸਮਾਲਿ ॥
Sĝs garĝs har nĝm samĝl.
With every breath and every morsel of food, cherish the Lord's Name.
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥
Cẖẖĝd si▫ĝnap saglī manĝ.
Renounce all clever tricks, O mind.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚ੝ ਧਨਾ ॥
Sĝḝẖsang pĝvahi sacẖ ḝẖanĝ.
In the Company of the Holy, you shall obtain the true wealth.
ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਿ ਕਰਹ੝ ਬਿਉਹਾਰ੝ ॥
Har pūnjī sancẖ karahu bi▫uhĝr.
So gather the Lord's Name as your capital, and trade in it.
ਈਹਾ ਸ੝ਖ੝ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰ੝ ॥
Īhĝ sukẖ ḝargėh jaikĝr.
In this world you shall be at peace, and in the Court of the Lord, you shall be acclaimed.
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਝਕੋ ਦੇਖ੝ ॥
Sarab niranṯar eko ḝekẖ.
See the One permeating all;
ਕਹ੝ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖ੝ ॥੭॥
Kaho Nĝnak jĝ kai masṯak lekẖ. ((7))
says Nanak, your destiny is pre-ordained. ((7))

ਝਕੋ ਜਪਿ ਝਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥
Ėko jap eko sĝlĝhi.
Meditate on the One, and worship the One.
ਝਕ੝ ਸਿਮਰਿ ਝਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥
Ėk simar eko man ĝhi.
Remember the One, and yearn for the One in your mind.
ਝਕਸ ਕੇ ਗ੝ਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥
Ėkas ke gun gĝ▫o ananṯ.
Sing the endless Glorious Praises of the One.
ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਝਕ ਭਗਵੰਤ ॥
Man ṯan jĝp ek bẖagvanṯ.
With mind and body, meditate on the One Lord God.
ਝਕੋ ਝਕ੝ ਝਕ੝ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥
Ėko ek ek har ĝp.
The One Lord Himself is the One and Only.
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੝ਰਭ੝ ਬਿਆਪਿ ॥
Pūran pūr rahi▫o parabẖ bi▫ĝp.
The Pervading Lord God is totally permeating all.
ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਝਕ ਤੇ ਭਝ ॥
Anik bisthĝr ek ṯe bẖa▫e.
The many expanses of the creation have all come from the One.
ਝਕ੝ ਅਰਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਝ ॥
Ėk arĝḝẖ parĝcẖẖaṯ ga▫e.
Adoring the One, past sins are removed.
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਝਕ੝ ਪ੝ਰਭ੝ ਰਾਤਾ ॥
Man ṯan anṯar ek parabẖ rĝṯĝ.
Mind and body within are imbued with the One God.
ਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕ੝ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥
Gur parsĝḝ Nĝnak ik jĝṯĝ. ((8)(19))
By Guru's Grace, O Nanak, the One is known. ((8)(19))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 19 Next asatpadi