Sukhmani asatpadi 12

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 12 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 278

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 278ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਸ੝ਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ੝ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥
Sukẖī basai maskīnī▫ĝ ĝp nivĝr ṯale.
The humble beings abide in peace; subduing egotism, they are meek.
ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥੧॥
Bade bade ahaʼnkĝrī▫ĝ Nĝnak garab gale. ((1))
The very proud and arrogant persons, O Nanak, are consumed by their own pride. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ੝ ॥
Jis kai anṯar rĝj abẖimĝn.
One who has the pride of power within,
ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸ੝ਆਨ੝ ॥
So narakpĝṯī hovaṯ su▫ĝn.
shall dwell in hell, and become a dog.
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਤ੝ ॥
Jo jĝnai mai jobanvanṯ.
One who deems himself to have the beauty of youth,
ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ੝ ॥
So hovaṯ bistĝ kĝ janṯ.
shall become a maggot in manure.
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ੝ ਕਹਾਵੈ ॥
Āpas ka▫o karamvanṯ kahĝvai.
One who claims to act virtuously,
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਬਹ੝ ਜੋਨਿ ਭ੝ਰਮਾਵੈ ॥
Janam marai baho jon bẖarmĝvai.
shall live and die, wandering through countless reincarnations.
ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗ੝ਮਾਨ੝ ॥
Ḏẖan bẖūm kĝ jo karai gumĝn.
One who takes pride in wealth and lands
ਸੋ ਮੂਰਖ੝ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ੝ ॥
So mūrakẖ anḝẖĝ agi▫ĝn.
is a fool, blind and ignorant.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥
Kar kirpĝ jis kai hirḝai garībī basĝvai.
One whose heart is mercifully blessed with abiding humility,
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮ੝ਕਤ੝ ਆਗੈ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਵੈ ॥੧॥
Nĝnak īhĝ mukaṯ ĝgai sukẖ pĝvai. ((1))
O Nanak, is liberated here, and obtains peace hereafter. ((1))

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ ॥
Ḏẖanvanṯĝ ho▫e kar garbĝvai.
One who becomes wealthy and takes pride in it -
ਤ੝ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਕਛ੝ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥
Ŧariṇ samĝn kacẖẖ sang na jĝvai.
not even a piece of straw shall go along with him.
ਬਹ੝ ਲਸਕਰ ਮਾਨ੝ਖ ਊਪਰਿ ਕਰੇ ਆਸ ॥
Baho laskar mĝnukẖ ūpar kare ĝs.
He may place his hopes on a large army of men,
ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ॥
Pal bẖīṯar ṯĝ kĝ ho▫e binĝs.
but he shall vanish in an instant.
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤ੝ ॥
Sabẖ ṯe ĝp jĝnai balvanṯ.
One who deems himself to be the strongest of all,
ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤ੝ ॥
Kẖin mėh ho▫e jĝ▫e bẖasmanṯ.
in an instant, shall be reduced to ashes.
ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
Kisai na baḝai ĝp ahaʼnkĝrī.
One who thinks of no one else except his own prideful self -
ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ੝ ਕਰੇ ਖ੝ਆਰੀ ॥
Ḏẖaram rĝ▫e ṯis kare kẖu▫ĝrī.
the Righteous Judge of Dharma shall expose his disgrace.
ਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ੝ ॥
Gur parsĝḝ jĝ kĝ mitai abẖimĝn.
One who, by Guru's Grace, eliminates his ego,
ਸੋ ਜਨ੝ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ੝ ॥੨॥
So jan Nĝnak ḝargėh parvĝn. ((2))
O Nanak, becomes acceptable in the Court of the Lord. ((2))

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥
Kot karam karai ha▫o ḝẖĝre.
If someone does millions of good deeds, while acting in ego,
ਸ੝ਰਮ੝ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ॥
Saram pĝvai sagle birthĝre.
he shall incur only trouble; all this is in vain.
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ॥
Anik ṯapasi▫ĝ kare ahaʼnkĝr.
If someone performs great penance, while acting in selfishness and conceit,
ਨਰਕ ਸ੝ਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥
Narak surag fir fir avṯĝr.
he shall be reincarnated into heaven and hell, over and over again.
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੝ਰਵੈ ॥
Anik jaṯan kar ĝṯam nahī ḝarvai.
He makes all sorts of efforts, but his soul is still not softened -
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹ੝ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥
Har ḝargėh kaho kaise gavai.
how can he go to the Court of the Lord?
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
Āpas ka▫o jo bẖalĝ kahĝvai.
One who calls himself good -
ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Ŧisėh bẖalĝ▫ī nikat na ĝvai.
goodness shall not draw near him.
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ੝ ਹੋਇ ॥
Sarab kī ren jĝ kĝ man ho▫e.
One whose mind is the dust of all -
ਕਹ੝ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥
Kaho Nĝnak ṯĝ kī nirmal so▫e. ((3))
says Nanak, his reputation is spotlessly pure. ((3))

ਜਬ ਲਗ੝ ਜਾਨੈ ਮ੝ਝ ਤੇ ਕਛ੝ ਹੋਇ ॥
Jab lag jĝnai mujẖ ṯe kacẖẖ ho▫e.
As long as someone thinks that he is the one who acts,
ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸ੝ਖ੝ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Ŧab is ka▫o sukẖ nĝhī ko▫e.
he shall have no peace.
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛ੝ ਕਰਤਾ ॥
Jab ih jĝnai mai kicẖẖ karṯĝ.
As long as this mortal thinks that he is the one who does things,
ਤਬ ਲਗ੝ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥
Ŧab lag garabẖ jon mėh firṯĝ.
he shall wander in reincarnation through the womb.
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤ੝ ॥
Jab ḝẖĝrai ko▫ū bairī mīṯ.
As long as he considers one an enemy, and another a friend,
ਤਬ ਲਗ੝ ਨਿਹਚਲ੝ ਨਾਹੀ ਚੀਤ੝ ॥
Ŧab lag nihcẖal nĝhī cẖīṯ.
his mind shall not come to rest.
ਜਬ ਲਗ੝ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥
Jab lag moh magan sang mĝ▫e.
As long as he is intoxicated with attachment to Maya,
ਤਬ ਲਗ੝ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
Ŧab lag ḝẖaram rĝ▫e ḝe▫e sajĝ▫e.
the Righteous Judge shall punish him.
ਪ੝ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥
Parabẖ kirpĝ ṯe banḝẖan ṯūtai.
By God's Grace, his bonds are shattered;
ਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥
Gur parsĝḝ Nĝnak ha▫o cẖẖūtai. ((4))
by Guru's Grace, O Nanak, his ego is eliminated. ((4))

ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥
Sahas kẖate lakẖ ka▫o uṯẖ ḝẖĝvai.
Earning a thousand, he runs after a hundred thousand.
ਤ੝ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
Ŧaripaṯ na ĝvai mĝ▫i▫ĝ pĝcẖẖai pĝvai.
Satisfaction is not obtained by chasing after Maya.
ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥
Anik bẖog bikẖi▫ĝ ke karai.
He may enjoy all sorts of corrupt pleasures,
ਨਹ ਤ੝ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
Nah ṯaripṯĝvai kẖap kẖap marai.
but he is still not satisfied; he indulges again and again, wearing himself out, until he dies.
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
Binĝ sanṯokẖ nahī ko▫ū rĝjai.
Without contentment, no one is satisfied.
ਸ੝ਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੝ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
Supan manorath barithe sabẖ kĝjai.
Like the objects in a dream, all his efforts are in vain.
ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸ੝ਖ੝ ਹੋਇ ॥
Nĝm rang sarab sukẖ ho▫e.
Through the love of the Naam, all peace is obtained.
ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
Badbẖĝgī kisai parĝpaṯ ho▫e.
Only a few obtain this, by great good fortune.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
Karan karĝvan ĝpe ĝp.
He Himself is Himself the Cause of causes.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥
Saḝĝ saḝĝ Nĝnak har jĝp. ((5))
Forever and ever, O Nanak, chant the Lord's Name. ((5))

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰ੝ ॥
Karan karĝvan karnaihĝr.
The Doer, the Cause of causes, is the Creator Lord.
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰ੝ ॥
Is kai hĝth kahĝ bīcẖĝr.
What deliberations are in the hands of mortal beings?
ਜੈਸੀ ਦ੝ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
Jaisī ḝarisat kare ṯaisĝ ho▫e.
As God casts His Glance of Grace, they come to be.
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਸੋਇ ॥
Āpe ĝp ĝp parabẖ so▫e.
God Himself, of Himself, is unto Himself.
ਜੋ ਕਿਛ੝ ਕੀਨੋ ਸ੝ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
Jo kicẖẖ kīno so apnai rang.
Whatever He created, was by His Own Pleasure.
ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
Sabẖ ṯe ḝūr sabẖhū kai sang.
He is far from all, and yet with all.
ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥
Būjẖai ḝekẖai karai bibek.
He understands, He sees, and He passes judgment.
ਆਪਹਿ ਝਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
Āpėh ek ĝpėh anek.
He Himself is the One, and He Himself is the many.
ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
Marai na binsai ĝvai na jĝ▫e.
He does not die or perish; He does not come or go.
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥
Nĝnak saḝ hī rahi▫ĝ samĝ▫e. ((6))
O Nanak, He remains forever All-pervading. ((6))

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
Āp upḝesai samjẖai ĝp.
He Himself instructs, and He Himself learns.
ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
Āpe racẖi▫ĝ sabẖ kai sĝth.
He Himself mingles with all.
ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰ੝ ॥
Āp kīno ĝpan bisthĝr.
He Himself created His own expanse.
ਸਭ੝ ਕਛ੝ ਉਸ ਕਾ ਓਹ੝ ਕਰਨੈਹਾਰ੝ ॥
Sabẖ kacẖẖ us kĝ oh karnaihĝr.
All things are His; He is the Creator.
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹ੝ ਕਿਛ੝ ਹੋਇ ॥
Us ṯe bẖinn kahhu kicẖẖ ho▫e.
Without Him, what could be done?
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਝਕੈ ਸੋਇ ॥
Thĝn thananṯar ekai so▫e.
In the spaces and interspaces, He is the One.
ਅਪ੝ਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
Apune cẖaliṯ ĝp karṇaihĝr.
In His own play, He Himself is the Actor.
ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
Ka▫uṯak karai rang ĝpĝr.
He produces His plays with infinite variety.
ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪ੝ਨੇ ਮਾਹਿ ॥
Man mėh ĝp man apune mĝhi.
He Himself is in the mind, and the mind is in Him.
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨ੝ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥
Nĝnak kīmaṯ kahan na jĝ▫e. ((7))
O Nanak, His worth cannot be estimated. ((7))

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਸ੝ਆਮੀ ॥
Saṯ saṯ saṯ parabẖ su▫ĝmī.
True, True, True is God, our Lord and Master.
ਗ੝ਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
Gur parsĝḝ kinai vakẖi▫ĝnī.
By Guru's Grace, some speak of Him.
ਸਚ੝ ਸਚ੝ ਸਚ੝ ਸਭ੝ ਕੀਨਾ ॥
Sacẖ sacẖ sacẖ sabẖ kīnĝ.
True, True, True is the Creator of all.
ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
Kot maḝẖe kinai birlai cẖīnĝ.
Out of millions, scarcely anyone knows Him.
ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
Bẖalĝ bẖalĝ bẖalĝ ṯerĝ rūp.
Beautiful, Beautiful, Beautiful is Your Sublime Form.
ਅਤਿ ਸ੝ੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
Aṯ sunḝar apĝr anūp.
You are Exquisitely Beautiful, Infinite and Incomparable.
ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
Nirmal nirmal nirmal ṯerī baṇī.
Pure, Pure, Pure is the Word of Your Bani,
ਘਟਿ ਘਟਿ ਸ੝ਨੀ ਸ੝ਰਵਨ ਬਖ੝ਯ੝ਯਾਣੀ ॥
Gẖat gẖat sunī sarvan bakẖ▫yĝṇī.
heard in each and every heart, spoken to the ears.
ਪਵਿਤ੝ਰ ਪਵਿਤ੝ਰ ਪਵਿਤ੝ਰ ਪ੝ਨੀਤ ॥
Paviṯar paviṯar paviṯar punīṯ.
Holy, Holy, Holy and Sublimely Pure -
ਨਾਮ੝ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੝ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥
Nĝm japai Nĝnak man parīṯ. ((8)(12))
chant the Naam, O Nanak, with heart-felt love. ((8)(12))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 12 Next asatpadi