Sukhmani asatpadi 15

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 15 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 282

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 282ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੝ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
Sarab kalĝ bẖarpūr parabẖ birthĝ jĝnanhĝr.
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our troubles.
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਝ ਨਾਨਕ ਤਿਸ੝ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥
Jĝ kai simran uḝẖrī▫ai Nĝnak ṯis balihĝr. ((1))
Meditating in remembrance on Him, we are saved; Nanak is a sacrifice to Him. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗਪਾਲ ॥
Tūtī gĝdẖanhĝr gopĝl.
The Lord of the World is the Mender of the broken.
ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੝ਰਤਿਪਾਲ ॥
Sarab jī▫ĝ ĝpe parṯipĝl.
He Himself cherishes all beings.
ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ੝ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Sagal kī cẖinṯĝ jis man mĝhi.
The cares of all are on His Mind;
ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
Ŧis ṯe birthĝ ko▫ī nĝhi.
no one is turned away from Him.
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥
Re man mere saḝĝ har jĝp.
O my mind, meditate forever on the Lord.
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੝ਰਭ੝ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
Abẖinĝsī parabẖ ĝpe ĝp.
The Imperishable Lord God is Himself All-in-all.
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
Āpan kī▫ĝ kacẖẖū na ho▫e.
By one's own actions, nothing is accomplished,
ਜੇ ਸਉ ਪ੝ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
Je sa▫o parĝnī locẖai ko▫e.
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.
ਤਿਸ੝ ਬਿਨ੝ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛ੝ ਕਾਮ ॥
Ŧis bin nĝhī ṯerai kicẖẖ kĝm.
Without Him, nothing is of any use to you.
ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਝਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥
Gaṯ Nĝnak jap ek har nĝm. ((1))
Salvation, O Nanak, is attained by chanting the Name of the One Lord. ((1))

ਰੂਪਵੰਤ੝ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
Rūpvanṯ ho▫e nĝhī mohai.
One who is good-looking should not be vain;
ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
Parabẖ kī joṯ sagal gẖat sohai.
the Light of God is in all hearts.
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
Ḏẖanvanṯĝ ho▫e ki▫ĝ ko garbai.
Why should anyone be proud of being rich?
ਜਾ ਸਭ੝ ਕਿਛ੝ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
Jĝ sabẖ kicẖẖ ṯis kĝ ḝī▫ĝ ḝarbai.
All riches are His gifts.
ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
Aṯ sūrĝ je ko▫ū kahĝvai.
One may call himself a great hero,
ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
Parabẖ kī kalĝ binĝ kah ḝẖĝvai.
but without God's Power, what can anyone do?
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰ੝ ॥
Je ko ho▫e bahai ḝĝṯĝr.
One who brags about giving to charities -
ਤਿਸ੝ ਦੇਨਹਾਰ੝ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ੝ ॥
Ŧis ḝenhĝr jĝnai gĝvĝr.
the Great Giver shall judge him to be a fool.
ਜਿਸ੝ ਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ੝ ॥
Jis gur parsĝḝ ṯūtai ha▫o rog.
One who, by Guru's Grace, is cured of the disease of ego -
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ੝ ਸਦਾ ਅਰੋਗ੝ ॥੨॥
Nĝnak so jan saḝĝ arog. ((2))
O Nanak, that person is forever healthy. ((2))

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ੝ ॥
Ji▫o manḝar ka▫o thĝmai thamman.
As a palace is supported by its pillars,
ਤਿਉ ਗ੝ਰ ਕਾ ਸਬਦ੝ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨ੝ ॥
Ŧi▫o gur kĝ sabaḝ manėh asthamman.
so does the Guru's Word support the mind.
ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ੝ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥
Ji▫o pĝkẖĝṇ nĝv cẖaṛ ṯarai.
As a stone placed in a boat can cross over the river,
ਪ੝ਰਾਣੀ ਗ੝ਰ ਚਰਣ ਲਗਤ੝ ਨਿਸਤਰੈ ॥
Parĝṇī gur cẖaraṇ lagaṯ nisṯarai.
so is the mortal saved, grasping hold of the Guru's Feet.
ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸ੝ ॥
Ji▫o anḝẖkĝr ḝīpak pargĝs.
As the darkness is illuminated by the lamp,
ਗ੝ਰ ਦਰਸਨ੝ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸ੝ ॥
Gur ḝarsan ḝekẖ man ho▫e bigĝs.
so does the mind blossom forth, beholding the Blessed Vision of the Guru's Darshan.
ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ੝ ਪਾਵੈ ॥
Ji▫o mahĝ uḝi▫ĝn mėh mĝrag pĝvai.
The path is found through the great wilderness,
ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੝ਰਗਟਾਵੈ ॥
Ŧi▫o sĝḝẖū sang mil joṯ paragtĝvai.
by joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and one's light shines forth.
ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥
Ŧin sanṯan kī bĝcẖẖa▫o ḝẖūr.
I seek the dust of the feet of those Saints;
ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥
Nĝnak kī har locẖĝ pūr. ((3))
O Lord, fulfill Nanak's longing! ((3))

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਝ ॥
Man mūrakẖ kĝhe billĝ▫ī▫ai.
O foolish mind, why do you cry and bewail?
ਪ੝ਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਝ ॥
Purab likẖe kĝ likẖi▫ĝ pĝ▫ī▫ai.
You shall obtain your pre-ordained destiny.
ਦੂਖ ਸੂਖ ਪ੝ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ੝ ॥
Ḏūkẖ sūkẖ parabẖ ḝevanhĝr.
God is the Giver of pain and pleasure.
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰ੝ ॥
Avar ṯi▫ĝg ṯū ṯisėh cẖiṯĝr.
Abandon others, and think of Him alone.
ਜੋ ਕਛ੝ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸ੝ਖ੝ ਮਾਨ੝ ॥
Jo kacẖẖ karai so▫ī sukẖ mĝn.
Whatever He does - take comfort in that.
ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ ॥
Bẖūlĝ kĝhe firėh ajĝn.
Why do you wander around, you ignorant fool?
ਕਉਨ ਬਸਤ੝ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ॥
Ka▫un basaṯ ĝ▫ī ṯerai sang.
What things did you bring with you?
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ॥
Lapat rahi▫o ras lobẖī paṯang.
You cling to worldly pleasures like a greedy moth.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥
Rĝm nĝm jap hirḝe mĝhi.
Dwell upon the Lord's Name in your heart.
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ॥੪॥
Nĝnak paṯ seṯī gẖar jĝhi. ((4))
O Nanak, thus you shall return to your home with honor. ((4))

ਜਿਸ੝ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੂ ਆਇਆ ॥
Jis vakẖar ka▫o lain ṯū ĝ▫i▫ĝ.
This merchandise, which you have come to obtain,
ਰਾਮ ਨਾਮ੝ ਸੰਤਨ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥
Rĝm nĝm sanṯan gẖar pĝ▫i▫ĝ.
the Lord's Name is obtained in the home of the Saints.
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ੝ ਲੇਹ੝ ਮਨ ਮੋਲਿ ॥
Ŧaj abẖimĝn leho man mol.
Renounce your egotistical pride, and with your mind,
ਰਾਮ ਨਾਮ੝ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥
Rĝm nĝm hirḝe mėh ṯol.
purchase the Lord's Name - measure it out within your heart.
ਲਾਦਿ ਖੇਪ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਚਾਲ੝ ॥
Lĝḝ kẖep sanṯėh sang cẖĝl.
Load up this merchandise, and set out with the Saints.
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥
Avar ṯi▫ĝg bikẖi▫ĝ janjĝl.
Give up other corrupt entanglements.
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਕਹੈ ਸਭ੝ ਕੋਇ ॥
Ḏẖan ḝẖan kahai sabẖ ko▫e.
Blessed, blessed, everyone will call you,
ਮ੝ਖ ਊਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥
Mukẖ ūjal har ḝargėh so▫e.
and your face shall be radiant in the Court of the Lord.
ਇਹ੝ ਵਾਪਾਰ੝ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥
Ih vĝpĝr virlĝ vĝpĝrai.
In this trade, only a few are trading.
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੫॥
Nĝnak ṯĝ kai saḝ balihĝrai. ((5))
Nanak is forever a sacrifice to them. ((5))

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥
Cẖaran sĝḝẖ ke ḝẖo▫e ḝẖo▫e pī▫o.
Wash the feet of the Holy, and drink in this water.
ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥
Arap sĝḝẖ ka▫o apnĝ jī▫o.
Dedicate your soul to the Holy.
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹ੝ ਇਸਨਾਨ੝ ॥
Sĝḝẖ kī ḝẖūr karahu isnĝn.
Take your cleansing bath in the dust of the feet of the Holy.
ਸਾਧ ਊਪਰਿ ਜਾਈਝ ਕ੝ਰਬਾਨ੝ ॥
Sĝḝẖ ūpar jĝ▫ī▫ai kurbĝn.
To the Holy, make your life a sacrifice.
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਝ ॥
Sĝḝẖ sevĝ vadbẖĝgī pĝ▫ī▫ai.
Service to the Holy is obtained by great good fortune.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ੝ ਗਾਈਝ ॥
Sĝḝẖsang har kīrṯan gĝ▫ī▫ai.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the Kirtan of the Lord's Praise is sung.
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥
Anik bigẖan ṯe sĝḝẖū rĝkẖai.
From all sorts of dangers, the Saint saves us.
ਹਰਿ ਗ੝ਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੝ਰਿਤ ਰਸ੝ ਚਾਖੈ ॥
Har gun gĝ▫e amriṯ ras cẖĝkẖai.
Singing the Glorious Praises of the Lord, we taste the ambrosial essence.
ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥
Ot gahī sanṯėh ḝar ĝ▫i▫ĝ.
Seeking the Protection of the Saints, we have come to their door.
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥
Sarab sūkẖ Nĝnak ṯih pĝ▫i▫ĝ. ((6))
All comforts, O Nanak, are so obtained. ((6))

ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥
Mirṯak ka▫o jīvĝlanhĝr.
He infuses life back into the dead.
ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥
Bẖūkẖe ka▫o ḝevaṯ aḝẖĝr.
He gives food to the hungry.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੝ਰਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥
Sarab niḝẖĝn jĝ kī ḝaristī mĝhi.
All treasures are within His Glance of Grace.
ਪ੝ਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹਿ ॥
Purab likẖe kĝ lahṇĝ pĝhi.
People obtain that which they are pre-ordained to receive.
ਸਭ੝ ਕਿਛ੝ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹ੝ ਕਰਨੈ ਜੋਗ੝ ॥
Sabẖ kicẖẖ ṯis kĝ oh karnai jog.
All things are His; He is the Doer of all.
ਤਿਸ੝ ਬਿਨ੝ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗ੝ ॥
Ŧis bin ḝūsar ho▫ĝ na hog.
Other than Him, there has never been any other, and there shall never be.
ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ੝ ਰੈਣੀ ॥
Jap jan saḝĝ saḝĝ ḝin raiṇī.
Meditate on Him forever and ever, day and night.
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥
Sabẖ ṯe ūcẖ nirmal ih karṇī.
This way of life is exalted and immaculate.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮ੝ ਦੀਆ ॥
Kar kirpĝ jis ka▫o nĝm ḝī▫ĝ.
One whom the Lord, in His Grace, blesses with His Name -
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ੝ ਨਿਰਮਲ੝ ਥੀਆ ॥੭॥
Nĝnak so jan nirmal thī▫ĝ. ((7))
O Nanak, that person becomes immaculate and pure. ((7))

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗ੝ਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥
Jĝ kai man gur kī parṯīṯ.
One who has faith in the Guru in his mind
ਤਿਸ੝ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਚੀਤਿ ॥
Ŧis jan ĝvai har parabẖ cẖīṯ.
comes to dwell upon the Lord God.
ਭਗਤ੝ ਭਗਤ੝ ਸ੝ਨੀਝ ਤਿਹ੝ ਲੋਇ ॥
Bẖagaṯ bẖagaṯ sunī▫ai ṯihu lo▫e.
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the three worlds.
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਝਕੋ ਹੋਇ ॥
Jĝ kai hirḝai eko ho▫e.
The One Lord is in his heart.
ਸਚ੝ ਕਰਣੀ ਸਚ੝ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥
Sacẖ karṇī sacẖ ṯĝ kī rahaṯ.
True are his actions; true are his ways.
ਸਚ੝ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮ੝ਖਿ ਕਹਤ ॥
Sacẖ hirḝai saṯ mukẖ kahaṯ.
True is his heart; Truth is what he speaks with his mouth.
ਸਾਚੀ ਦ੝ਰਿਸਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ੝ ॥
Sĝcẖī ḝarisat sĝcẖĝ ĝkĝr.
True is his vision; true is his form.
ਸਚ੝ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ੝ ॥
Sacẖ varṯai sĝcẖĝ pĝsĝr.
He distributes Truth and he spreads Truth.
ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ੝ ਜਿਨਿ ਸਚ੝ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥
Pĝrbarahm jin sacẖ kar jĝṯĝ.
One who recognizes the Supreme Lord God as True -
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ੝ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥
Nĝnak so jan sacẖ samĝṯĝ. ((8)(15))
O Nanak, that humble being is absorbed into the True One. ((8)(15))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 15 Next asatpadi