Sukhmani asatpadi 4

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 4 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 266

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 266ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਨਿਰਗ੝ਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੝ਰਭ੝ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥
Nirgunī▫ĝr i▫ĝni▫ĝ so parabẖ saḝĝ samĝl.
You worthless, ignorant fool - dwell upon God forever.
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸ੝ ਚੀਤਿ ਰਖ੝ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥
Jin kī▫ĝ ṯis cẖīṯ rakẖ Nĝnak nibhī nĝl. ((1))
Cherish in your consciousness the One who created you; O Nanak, He alone shall go along with you. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗ੝ਨ ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥
Rama▫ī▫ĝ ke gun cẖeṯ parĝnī.
Think of the Glory of the All-pervading Lord, O mortal;
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੝ਰਿਸਟਾਨੀ ॥
Kavan mūl ṯe kavan ḝaristĝnī.
what is your origin, and what is your appearance?
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ॥
Jin ṯūʼn sĝj savĝr sīgĝri▫ĝ.
He who fashioned, adorned and decorated you, -
ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥
Garabẖ agan mėh jinėh ubĝri▫ĝ.
in the fire of the womb, He preserved you.
ਬਾਰ ਬਿਵਸਥਾ ਤ੝ਝਹਿ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ॥
Bĝr bivasthĝ ṯujẖėh pi▫ĝrai ḝūḝẖ.
In your infancy, He gave you milk to drink.
ਭਰਿ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸ੝ਖ ਸੂਧ ॥
Bẖar joban bẖojan sukẖ sūḝẖ.
In the flower of your youth, He gave you food, pleasure and understanding.
ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਊਪਰਿ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥
Biraḝẖ bẖa▫i▫ĝ ūpar sĝk sain.
As you grow old, family and friends are there,
ਮ੝ਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥
Mukẖ api▫ĝ▫o baiṯẖ ka▫o ḝain.
to feed you as you rest.
ਇਹ੝ ਨਿਰਗ੝ਨ੝ ਗ੝ਨ੝ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥
Ih nirgun gun kacẖẖū na būjẖai.
This worthless person has not appreciated in the least, all the good deeds done for him.
ਬਖਸਿ ਲੇਹ੝ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥
Bakẖas leho ṯa▫o Nĝnak sījẖai. ((1))
If you bless him with forgiveness, O Nanak, only then will he be saved. ((1))

ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਊਪਰਿ ਸ੝ਖਿ ਬਸਹਿ ॥
Jih parsĝḝ ḝẖar ūpar sukẖ basėh.
By His Grace, you abide in comfort upon the earth.
ਸ੝ਤ ਭ੝ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗਿ ਹਸਹਿ ॥
Suṯ bẖarĝṯ mīṯ baniṯĝ sang hasėh.
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥
Jih parsĝḝ pīvėh sīṯal jalĝ.
By His Grace, you drink in cool water.
ਸ੝ਖਦਾਈ ਪਵਨ੝ ਪਾਵਕ੝ ਅਮ੝ਲਾ ॥
Sukẖ▫ḝĝ▫ī pavan pĝvak amulĝ.
You have peaceful breezes and priceless fire.
ਜਿਹ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾ ॥
Jih parsĝḝ bẖogėh sabẖ rasĝ.
By His Grace, you enjoy all sorts of pleasures.
ਸਗਲ ਸਮਗ੝ਰੀ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਬਸਾ ॥
Sagal samagrī sang sĝth basĝ.
You are provided with all the necessities of life.
ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ੝ਰ ਰਸਨਾ ॥
Ḏīne hasaṯ pĝv karan neṯar rasnĝ.
He gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਰਚਨਾ ॥
Ŧisėh ṯi▫ĝg avar sang racẖnĝ.
and yet, you forsake Him and attach yourself to others.
ਝਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ॥
Aise ḝokẖ mūṛ anḝẖ bi▫ĝpe.
Such sinful mistakes cling to the blind fools;
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹ੝ ਪ੝ਰਭ ਆਪੇ ॥੨॥
Nĝnak kĝdẖ leho parabẖ ĝpe. ((2))
Nanak: uplift and save them, God! ((2))

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰ੝ ॥
Āḝ anṯ jo rĝkẖanhĝr.
From beginning to end, He is our Protector,
ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੝ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ੝ ॥
Ŧis si▫o parīṯ na karai gavĝr.
and yet, the ignorant do not give their love to Him.
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥
Jĝ kī sevĝ nav niḝẖ pĝvai.
Serving Him, the nine treasures are obtained,
ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ੝ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥
Ŧĝ si▫o mūṛĝ man nahī lĝvai.
and yet, the foolish do not link their minds with Him.
ਜੋ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
Jo ṯẖĝkur saḝ saḝĝ hajūre.
Our Lord and Master is Ever-present, forever and ever,
ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ॥
Ŧĝ ka▫o anḝẖĝ jĝnaṯ ḝūre.
and yet, the spiritually blind believe that He is far away.
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨ੝ ॥
Jĝ kī tahal pĝvai ḝargėh mĝn.
In His service, one obtains honor in the Court of the Lord,
ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮ੝ਗਧ੝ ਅਜਾਨ੝ ॥
Ŧisėh bisĝrai mugaḝẖ ajĝn.
and yet, the ignorant fool forgets Him.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ੝ ਭੂਲਨਹਾਰ੝ ॥
Saḝĝ saḝĝ ih bẖūlanhĝr.
Forever and ever, this person makes mistakes;
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰ੝ ਅਪਾਰ੝ ॥੩॥
Nĝnak rĝkẖanhĝr apĝr. ((3))
O Nanak, the Infinite Lord is our Saving Grace. ((3))

ਰਤਨ੝ ਤਿਆਗਿ ਕਉਡੀ ਸੰਗਿ ਰਚੈ ॥
Raṯan ṯi▫ĝg ka▫udī sang racẖai.
Forsaking the jewel, they are engrossed with a shell.
ਸਾਚ੝ ਛੋਡਿ ਝੂਠ ਸੰਗਿ ਮਚੈ ॥
Sĝcẖ cẖẖod jẖūṯẖ sang macẖai.
They renounce Truth and embrace falsehood.
ਜੋ ਛਡਨਾ ਸ੝ ਅਸਥਿਰ੝ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥
Jo cẖẖadnĝ so asthir kar mĝnai.
That which passes away, they believe to be permanent.
ਜੋ ਹੋਵਨ੝ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥
Jo hovan so ḝūr parĝnai.
That which is immanent, they believe to be far off.
ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸ੝ਰਮ੝ ਕਰੈ ॥
Cẖẖod jĝ▫e ṯis kĝ saram karai.
They struggle for what they must eventually leave.
ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸ੝ ਪਰਹਰੈ ॥
Sang sahĝ▫ī ṯis parharai.
They turn away from the Lord, their Help and Support, who is always with them.
ਚੰਦਨ ਲੇਪ੝ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥
Cẖanḝan lep uṯĝrai ḝẖo▫e.
They wash off the sandalwood paste;
ਗਰਧਬ ਪ੝ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ॥
Garḝẖab parīṯ bẖasam sang ho▫e.
like donkeys, they are in love with the mud.
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ॥
Anḝẖ kūp mėh paṯiṯ bikrĝl.
They have fallen into the deep, dark pit.
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹ੝ ਪ੝ਰਭ ਦਇਆਲ ॥੪॥
Nĝnak kĝdẖ leho parabẖ ḝa▫i▫ĝl. ((4))
Nanak: lift them up and save them, O Merciful Lord God! ((4))

ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥
Karṯūṯ pasū kī mĝnas jĝṯ.
They belong to the human species, but they act like animals.
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ੝ ਰਾਤਿ ॥
Lok pacẖĝrĝ karai ḝin rĝṯ.
They curse others day and night.
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲ੝ ਮਾਇਆ ॥
Bĝhar bẖekẖ anṯar mal mĝ▫i▫ĝ.
Outwardly, they wear religious robes, but within is the filth of Maya.
ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛ੝ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥
Cẖẖapas nĝhi kacẖẖ karai cẖẖapĝ▫i▫ĝ.
They cannot conceal this, no matter how hard they try.
ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥
Bĝhar gi▫ĝn ḝẖi▫ĝn isnĝn.
Outwardly, they display knowledge, meditation and purification,
ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭ੝ ਸ੝ਆਨ੝ ॥
Anṯar bi▫ĝpai lobẖ su▫ĝn.
but within clings the dog of greed.
ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਾਹਰਿ ਤਨ੝ ਸ੝ਆਹ ॥
Anṯar agan bĝhar ṯan su▫ĝh.
The fire of desire rages within; outwardly they apply ashes to their bodies.
ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥
Gal pĝthar kaise ṯarai athĝh.
There is a stone around their neck - how can they cross the unfathomable ocean?
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੝ਰਭ੝ ਆਪਿ ॥
Jĝ kai anṯar basai parabẖ ĝp.
Those, within whom God Himself abides -
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥
Nĝnak ṯe jan sahj samĝṯ. ((5))
O Nanak, those humble beings are intuitively absorbed in the Lord. ((5))

ਸ੝ਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ੝ ਪਾਵੈ ॥
Sun anḝẖĝ kaise mĝrag pĝvai.
By listening, how can the blind find the path?
ਕਰ੝ ਗਹਿ ਲੇਹ੝ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥
Kar gėh leho oṛ nibhĝvai.
Take hold of his hand, and then he can reach his destination.
ਕਹਾ ਬ੝ਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥
Kahĝ bujẖĝraṯ būjẖai dorĝ.
How can a riddle be understood by the deaf?
ਨਿਸਿ ਕਹੀਝ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥
Nis kahī▫ai ṯa▫o samjẖai bẖorĝ.
Say 'night', and he thinks you said 'day'.
ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗ੝ੰਗ ॥
Kahĝ bisanpaḝ gĝvai gung.
How can the mute sing the Songs of the Lord?
ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸ੝ਰ ਭੰਗ ॥
Jaṯan karai ṯa▫o bẖī sur bẖang.
He may try, but his voice will fail him.
ਕਹ ਪਿੰਗ੝ਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ॥
Kah pingul parbaṯ par bẖavan.
How can the cripple climb up the mountain?
ਨਹੀ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸ੝ ਗਵਨ ॥
Nahī hoṯ ūhĝ us gavan.
He simply cannot go there.
ਕਰਤਾਰ ਕਰ੝ਣਾ ਮੈ ਦੀਨ੝ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥
Karṯĝr karuṇĝ mai ḝīn benṯī karai.
O Creator, Lord of Mercy - Your humble servant prays;
ਨਾਨਕ ਤ੝ਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ॥੬॥
Nĝnak ṯumrī kirpĝ ṯarai. ((6))
Nanak: by Your Grace, please save me. ((6))

ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਸ੝ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥
Sang sahĝ▫ī so ĝvai na cẖīṯ.
The Lord, our Help and Support, is always with us, but the mortal does not remember Him.
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੝ਰੀਤਿ ॥
Jo bairĝ▫ī ṯĝ si▫o parīṯ.
He shows love to his enemies.
ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੝ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ॥
Balū▫ĝ ke garih bẖīṯar basai.
He lives in a castle of sand.
ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਸੈ ॥
Anaḝ kel mĝ▫i▫ĝ rang rasai.
He enjoys the games of pleasure and the tastes of Maya.
ਦ੝ਰਿੜ੝ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੝ਰਤੀਤਿ ॥
Ḏariṛ kar mĝnai manėh parṯīṯ.
He believes them to be permanent - this is the belief of his mind.
ਕਾਲ੝ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥
Kĝl na ĝvai mūṛe cẖīṯ.
Death does not even come to mind for the fool.
ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੝ਰੋਧ ਮੋਹ ॥
Bair biroḝẖ kĝm kroḝẖ moh.
Hate, conflict, sexual desire, anger, emotional attachment,
ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ੝ਰੋਹ ॥
Jẖūṯẖ bikĝr mahĝ lobẖ ḝẖaroh.
falsehood, corruption, immense greed and deceit:
ਇਆਹੂ ਜ੝ਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥
I▫ĝhū jugaṯ bihĝne ka▫ī janam.
So many lifetimes are wasted in these ways.
ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹ੝ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥
Nĝnak rĝkẖ leho ĝpan kar karam. ((7))
Nanak: uplift them, and redeem them, O Lord - show Your Mercy! ((7))

ਤੂ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਤ੝ਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Ŧū ṯẖĝkur ṯum pėh arḝĝs.
You are our Lord and Master; to You, I offer this prayer.
ਜੀਉ ਪਿੰਡ੝ ਸਭ੝ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
Jī▫o pind sabẖ ṯerī rĝs.
This body and soul are all Your property.
ਤ੝ਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
Ŧum mĝṯ piṯĝ ham bĝrik ṯere.
You are our mother and father; we are Your children.
ਤ੝ਮਰੀ ਕ੝ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
Ŧumrī kirpĝ mėh sūkẖ gẖanere.
In Your Grace, there are so many joys!
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤ੝ਮਰਾ ਅੰਤ੝ ॥
Ko▫e na jĝnai ṯumrĝ anṯ.
No one knows Your limits.
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
Ūcẖe ṯe ūcẖĝ bẖagvanṯ.
O Highest of the High, Most Generous God,
ਸਗਲ ਸਮਗ੝ਰੀ ਤ੝ਮਰੈ ਸੂਤ੝ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
Sagal samagrī ṯumrai suṯir ḝẖĝrī.
the whole creation is strung on Your thread.
ਤ੝ਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸ੝ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
Ŧum ṯe ho▫e so ĝgi▫ĝkĝrī.
That which has come from You is under Your Command.
ਤ੝ਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤ੝ਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
Ŧumrī gaṯ miṯ ṯum hī jĝnī.
You alone know Your state and extent.
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕ੝ਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥
Nĝnak ḝĝs saḝĝ kurbĝnī. ((8)(4))
Nanak, Your slave, is forever a sacrifice. ((8)(4))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 4 Next asatpadi