Samparda Bhindra

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

Samparda Bhindra is a Sikh group founded by Baba Sunder Singh Bhindranwalay.

Sects & Cults

♣♣ Ad Dharm ♣♣ Akalis ♣♣ Bandai Sikhs ♣♣ Balmiki ♣♣ Bhatra ♣♣ Brindaban Matt ♣♣ Daya Singh Samparda ♣♣ Dhir Malias ♣♣ Handalis ♣♣ Kabir Panthi ♣♣ Kirtan jatha Group ♣♣ Kooka ♣♣ Kutta Marg ♣♣ Majhabi ♣♣ Manjis ♣♣ Masand ♣♣ Merhbanieh ♣♣ Mihan Sahibs ♣♣ Minas ♣♣ Nirankari ♣♣ Nanak panthi ♣♣ Nanakpanthi Sindhis ♣♣ Namdev Panthi ♣♣ Namdhari ♣♣ Nanaksaria ♣♣ Nihang ♣♣ Nikalsaini ♣♣ Niranjaniye ♣♣ Nirmala ♣♣ Panch Khalsa Diwan ♣♣ Parsadi Sikhs ♣♣ Phul Sahib dhuan ♣♣ Radha Swami ♣♣ Ram Raiyas ♣♣ Ravidasi ♣♣ Suthra Shahi ♣♣ Sewapanthi ♣♣ Sat kartaria ♣♣ Sant Nirankaris ♣♣ Sanwal Shahis ♣♣ Sanatan Singh Sabhais ♣♣ Sachkhand Nanak Dhaam ♣♣ Samparda Bhindra ♣♣ Tat Khalsa ♣♣ Sikligars ♣♣ Pachhada Jats ♣♣ Satnami's ♣♣ Udasi Sikhs ♣♣