Asa di var Page 7

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 7 Sound      Play Audio Next page
Page 469

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 469


ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮ੝ਰਦਾਰ੝ ॥
Anḝẖī reaṯ gi▫ĝn vihūṇī bẖĝhi bẖare murḝĝr.
Their subjects are blind, and without wisdom, they try to please the will of the dead.
ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰ੝ ॥
Gi▫ĝnī nacẖėh vĝje vĝvėh rūp karahi sīgĝr.
The spiritually wise dance and play their musical instruments, adorning themselves with beautiful decorations.
ਊਚੇ ਕੂਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵਹਿ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰ੝ ॥
Ūcẖe kūkėh vĝḝĝ gĝvahi joḝẖĝ kĝ vīcẖĝr.
They shout out loud, and sing epic poems and heroic stories.
ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤਿ ਹ੝ਜਤਿ ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰ੝ ॥
Mūrakẖ pandiṯ hikmaṯ hujaṯ sanjai karahi pi▫ĝr.
The fools call themselves spiritual scholars, and by their clever tricks, they love to gather wealth.
ਧਰਮੀ ਧਰਮ੝ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾਵਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੋਖ ਦ੝ਆਰ੝ ॥
Ḏẖarmī ḝẖaram karahi gĝvĝvėh mangėh mokẖ ḝu▫ĝr.
The righteous waste their righteousness, by asking for the door of salvation.
ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜ੝ਗਤਿ ਨ ਜਾਣਹਿ ਛਡਿ ਬਹਹਿ ਘਰ ਬਾਰ੝ ॥
Jaṯī saḝĝvėh jugaṯ na jĝṇėh cẖẖad bahėh gẖar bĝr.
They call themselves celibate, and abandon their homes, but they do not know the true way of life.
ਸਭ੝ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਟਿ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥
Sabẖ ko pūrĝ ĝpe hovai gẖat na ko▫ī ĝkẖai.
Everyone calls himself perfect; none call themselves imperfect.
ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਝ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥
Paṯ parvĝṇĝ picẖẖai pĝ▫ī▫ai ṯĝ Nĝnak ṯoli▫ĝ jĝpai. ॥2॥
If the weight of honor is placed on the scale, then, O Nanak, one sees his true weight. ॥2॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਵਦੀ ਸ੝ ਵਜਗਿ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥
vaḝī so vajag nĝnkĝ sacẖĝ vekẖai so▫e.
Evil actions become publicly known; O Nanak, the True Lord sees everything.
ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸ੝ ਹੋਇ ॥
Sabẖnī cẖẖĝlĝ mĝrī▫ĝ karṯĝ kare so ho▫e.
Everyone makes the attempt, but that alone happens which the Creator Lord does.
ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰ੝ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥
Agai jĝṯ na jor hai agai jī▫o nave.
In the world hereafter, social status and power mean nothing; hereafter, the soul is new.
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥
Jin kī lekẖai paṯ pavai cẖange se▫ī ke▫e. ॥3॥
Those few, whose honor is confirmed, are good. ॥3॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਧ੝ਰਿ ਕਰਮ੝ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤ੝ਧ੝ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨੀ ਖਸਮ੝ ਧਿਆਇਆ ॥
Ḏẖur karam jinĝ ka▫o ṯuḝẖ pĝ▫i▫ĝ ṯĝ ṯinī kẖasam ḝẖi▫ĝ▫i▫ĝ.
Only those whose karma You have pre-ordained from the very beginning, O Lord, meditate on You.
ਝਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ਤ੝ਧ੝ ਵੇਕੀ ਜਗਤ੝ ਉਪਾਇਆ ॥
Ėnĝ janṯĝ kai vas kicẖẖ nĝhī ṯuḝẖ vekī jagaṯ upĝ▫i▫ĝ.
Nothing is in the power of these beings; You created the various worlds.
ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ਆਪਹ੝ ਤ੝ਧ੝ ਖ੝ਆਇਆ ॥
Iknĝ no ṯūʼn mel laihi ik ĝphu ṯuḝẖ kẖu▫ĝ▫i▫ĝ.
Some, You unite with Yourself, and some, You lead astray.
ਗ੝ਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੈ ਤ੝ਧ੝ ਆਪ੝ ਬ੝ਝਾਇਆ ॥
Gur kirpĝ ṯe jĝṇi▫ĝ jithai ṯuḝẖ ĝp bujẖĝ▫i▫ĝ.
By Guru's Grace You are known; through Him, You reveal Yourself.
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥
Sėhje hī sacẖ samĝ▫i▫ĝ. ॥11॥
We are easily absorbed in You. ॥11॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਦ੝ਖ੝ ਦਾਰੂ ਸ੝ਖ੝ ਰੋਗ੝ ਭਇਆ ਜਾ ਸ੝ਖ੝ ਤਾਮਿ ਨ ਹੋਈ ॥
Ḏukẖ ḝĝrū sukẖ rog bẖa▫i▫ĝ jĝ sukẖ ṯĝm na ho▫ī.
Suffering is the medicine, and pleasure the disease, because where there is pleasure, there is no desire for God.
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥
Ŧūʼn karṯĝ karṇĝ mai nĝhī jĝ ha▫o karī na ho▫ī. ॥1॥
You are the Creator Lord; I can do nothing. Even if I try, nothing happens. ॥1॥
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕ੝ਦਰਤਿ ਵਸਿਆ ॥
Balihĝrī kuḝraṯ vasi▫ĝ.
I am a sacrifice to Your almighty creative power which is pervading everywhere.
ਤੇਰਾ ਅੰਤ੝ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ŧerĝ anṯ na jĝ▫ī lakẖi▫ĝ. ॥1॥ rahĝ▫o.
Your limits cannot be known. ॥1॥Pause॥
ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ॥
Jĝṯ mėh joṯ joṯ mėh jĝṯĝ akal kalĝ bẖarpūr rahi▫ĝ.
Your Light is in Your creatures, and Your creatures are in Your Light; Your almighty power is pervading everywhere.
ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ੝ ਸਿਫਤਿ ਸ੝ਆਲ੝ਹ੝ਹਿਉ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥
Ŧūʼn sacẖĝ sĝhib sifaṯ su▫ĝliha▫o jin kīṯī so pĝr pa▫i▫ĝ.
You are the True Lord and Master; Your Praise is so beautiful. One who sings it, is carried across.
ਕਹ੝ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ੝ ਕਰਣਾ ਸ੝ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ॥੨॥
Kaho Nĝnak karṯe kī▫ĝ bĝṯĝ jo kicẖẖ karṇĝ so kar rahi▫ĝ. ॥2॥
Nanak speaks the stories of the Creator Lord; whatever He is to do, He does. ॥2॥

ਮਃ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੝ਰਾਹਮਣਹ ॥
Jog sabḝaʼn gi▫ĝn sabḝaʼn beḝ sabḝaʼn barĝhmaṇėh.
The Way of Yoga is the Way of spiritual wisdom; the Vedas are the Way of the Brahmins.
ਖਤ੝ਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦ੝ਰ ਸਬਦੰ ਪਰਾ ਕ੝ਰਿਤਹ ॥
Kẖaṯrī sabḝaʼn sūr sabḝaʼn sūḝar sabḝaʼn parĝ kirṯėh.
The Way of the Khshatriya is the Way of bravery; the Way of the Shudras is service to others.
ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਝਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥
Sarab sabḝaʼn ek sabḝaʼn je ko jĝṇai bẖe▫o.
One who knows this secret that the Way of all is the Way of the One;
ਨਾਨਕ੝ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ੝ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥
Nĝnak ṯĝ kĝ ḝĝs hai so▫ī niranjan ḝe▫o. ॥3॥
Nanak is a slave to him, he himself is the Immaculate Divine Lord. ॥3॥

ਮਃ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਝਕ ਕ੝ਰਿਸਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ ॥
Ėk krisanʼn sarab ḝevĝ ḝev ḝevĝ ṯa ĝṯmĝ.
The One Lord Krishna is the Divine Lord of all; He is the Divinity of the individual soul.
ਆਤਮਾ ਬਾਸ੝ਦੇਵਸ੝ਯ੝ਯਿ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥
Āṯmĝ bĝsḝevsi▫y je ko jĝṇai bẖe▫o.
One who understands the mystery of all-pervading Lord;
ਨਾਨਕ੝ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ੝ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੪॥
Nĝnak ṯĝ kĝ ḝĝs hai so▫ī niranjan ḝe▫o. ॥4॥
Nanak is a slave to him; he himself is the Immaculate Divine Lord. ॥4॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਕ੝ੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲ੝ ਰਹੈ ਜਲ ਬਿਨ੝ ਕ੝ੰਭ੝ ਨ ਹੋਇ ॥
Kumbẖe baḝẖĝ jal rahai jal bin kumbẖ na ho▫e.
Water remains confined within the pitcher, but without water, the pitcher could not have been formed;
ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨ੝ ਰਹੈ ਗ੝ਰ ਬਿਨ੝ ਗਿਆਨ੝ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥
Gi▫ĝn kĝ baḝẖĝ man rahai gur bin gi▫ĝn na ho▫e. ॥5॥
just so, the mind is restrained by spiritual wisdom, but without the Guru, there is no spiritual wisdom. ॥5॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਪੜਿਆ ਹੋਵੈ ਗ੝ਨਹਗਾਰ੝ ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧ੝ ਨ ਮਾਰੀਝ ॥
Paṛi▫ĝ hovai gunahgĝr ṯĝ omī sĝḝẖ na mĝrī▫ai.
If an educated person is a sinner, then the illiterate holy man is not to be punished.
ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਝ ॥
Jehĝ gẖĝle gẖĝlṇĝ ṯeveho nĝ▫o pacẖĝrī▫ai.
As are the deeds done, so is the reputation one acquires.
ਝਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਝ ਜਿਤ੝ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਝ ॥
Aisī kalĝ na kẖedī▫ai jiṯ ḝargėh ga▫i▫ĝ hĝrī▫ai.
So do not play such a game, which will bring you to ruin at the Court of the Lord.
ਪੜਿਆ ਅਤੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰ੝ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਝ ॥
Paṛi▫ĝ aṯai omī▫ĝ vīcẖĝr agai vīcẖĝrī▫ai.
The accounts of the educated and the illiterate shall be judged in the world hereafter.
ਮ੝ਹਿ ਚਲੈ ਸ੝ ਅਗੈ ਮਾਰੀਝ ॥੧੨॥
Muhi cẖalai so agai mĝrī▫ai. ॥12॥
One who stubbornly follows his own mind shall suffer in the world hereafter. ॥12॥Previous Page Asa di var Page 7 Next Page