Asa di var Page 13

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 13 Sound      Play Audio Next page
Page 475

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 475


ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਤ੝ਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ॥੧॥
Nĝnak sĝ karmĝṯ sĝhib ṯuṯẖai jo milai. ॥1॥
O Nanak, that is the most wonderful gift, which is received from the Lord, when He is totally pleased. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਝਹ ਕਿਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ੝ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥
Ėh kinehī cẖĝkrī jiṯ bẖa▫o kẖasam na jĝ▫e.
What sort of service is this, by which the fear of the Lord Master does not depart?
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ੝ ਕਾਢੀਝ ਜਿ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥
Nĝnak sevak kĝdẖī▫ai jė seṯī kẖasam samĝ▫e. ॥2॥
O Nanak, he alone is called a servant, who merges with the Lord Master. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨ੝ਹ੝ਹੀ ਹਰਿ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
Nĝnak anṯ na jĝpnĥī har ṯĝ ke pĝrĝvĝr.
O Nanak, the Lord's limits cannot be known; He has no end or limitation.
ਆਪਿ ਕਰਾਝ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰਿ ਆਪਿ ਕਰਾਝ ਮਾਰ ॥
Āp karĝ▫e sĝkẖ▫ṯī fir ĝp karĝ▫e mĝr.
He Himself creates, and then He Himself destroys.
ਇਕਨ੝ਹ੝ਹਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਕਿ ਤ੝ਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸੀਆਰ ॥
Iknĥĝ galī janjīrī▫ĝ ik ṯurī cẖaṛėh bisī▫ĝr.
Some have chains around their necks, while some ride on many horses.
ਆਪਿ ਕਰਾਝ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹਉ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪ੝ਕਾਰ ॥
Āp karĝ▫e kare ĝp ha▫o kai si▫o karī pukĝr.
He Himself acts, and He Himself causes us to act. Unto whom should I complain?
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਫਿਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥
Nĝnak karṇĝ jin kī▫ĝ fir ṯis hī karṇī sĝr. ॥23॥
O Nanak, the One who created the creation - He Himself takes care of it. ॥23॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨ੝ ਆਪੇ ਪੂਰਣ੝ ਦੇਇ ॥
Āpe bẖĝʼnde sĝji▫an ĝpe pūraṇ ḝe▫e.
He Himself fashioned the vessel of the body, and He Himself fills it.
ਇਕਨ੝ਹ੝ਹੀ ਦ੝ਧ੝ ਸਮਾਈਝ ਇਕਿ ਚ੝ਲ੝ਹ੝ਹੈ ਰਹਨ੝ਹ੝ਹਿ ਚੜੇ ॥
Iknĥī ḝuḝẖ samĝ▫ī▫ai ik cẖulĥai rėhniĥ cẖaṛe.
Into some, milk is poured, while others remain on the fire.
ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ੝ਹ੝ਹਿ ਇਕਿ ਉਪਰਿ ਰਹਨਿ ਖੜੇ ॥
Ik nihĝlī pai savniĥ ik upar rahan kẖaṛe.
Some lie down and sleep on soft beds, while others remain watchful.
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੧॥
Ŧinĥĝ savĝre nĝnkĝ jinĥ ka▫o naḝar kare. ॥1॥
He adorns those, O Nanak, upon whom He casts His Glance of Grace. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪਿ ਜਾਈ ਭਿ ਰਖੈ ਆਪਿ ॥
Āpe sĝje kare ĝp jĝ▫ī bẖė rakẖai ĝp.
He Himself creates and fashions the world, and He Himself keeps it in order.
ਤਿਸ੝ ਵਿਚਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
Ŧis vicẖ janṯ upĝ▫e kai ḝekẖai thĝp uthĝp.
Having created the beings within it, He oversees their birth and death.
ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਝ ਨਾਨਕਾ ਸਭ੝ ਕਿਛ੝ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥੨॥
Kis no kahī▫ai nĝnkĝ sabẖ kicẖẖ ĝpe ĝp. ॥2॥
Unto whom should we speak, O Nanak, when He Himself is all-in-all? ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਿਛ੝ ਕਹਣਾ ਕਹਣ੝ ਨ ਜਾਇ ॥
vade kī▫ĝ vaḝi▫ĝ▫ī▫ĝ kicẖẖ kahṇĝ kahaṇ na jĝ▫e.
The description of the greatness of the Great Lord cannot be described.
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ੝ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ੝ ਸੰਬਾਹਿ ॥
So karṯĝ kĝḝar karīm ḝe jī▫ĝ rijak sambĝhi.
He is the Creator, all-lowerful and benevolent; He gives sustenance to all beings.
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧ੝ਰਿ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥
Sĝ▫ī kĝr kamĝvṇī ḝẖur cẖẖodī ṯinnai pĝ▫e.
The mortal does that work, which has been pre-destined from the very beginning.
ਨਾਨਕ ਝਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
Nĝnak ekī bĝhrī hor ḝūjī nĝhī jĝ▫e.
O Nanak, except for the One Lord, there is no other place at all.
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸ੝ਧ੝
So kare jė ṯisai rajĝ▫e. ॥24॥1॥ suḝẖu
He does whatever He wills. ॥24॥1॥ SudhPrevious Page Asa di var Page 13 Next Page