Asa di var Page 10

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 10 Sound      Play Audio Next page
Page 472

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 472


ਨੀਲ ਵਸਤ੝ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣ੝ ॥
Nīl vasṯar pahir hovėh parvĝṇ.
Wearing blue robes, they seek the approval of the Muslim rulers.
ਮਲੇਛ ਧਾਨ੝ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪ੝ਰਾਣ੝ ॥
Malecẖẖ ḝẖĝn le pūjėh purĝṇ.
Accepting bread from the Muslim rulers, they still worship the Puraanas.
ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕ੝ਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥
Abẖĝkẖi▫ĝ kĝ kuṯẖĝ bakrĝ kẖĝṇĝ.
They eat the meat of the goats, killed after the Muslim prayers are read over them,
ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥
Cẖa▫uke upar kisai na jĝṇĝ.
but they do not allow anyone else to enter their kitchen areas.
ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥
Ḏe kai cẖa▫ukĝ kadẖī kĝr.
They draw lines around them, plastering the ground with cow-dung.
ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥
Upar ĝ▫e baiṯẖe kūṛi▫ĝr.
The false come and sit within them.
ਮਤ੝ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤ੝ ਭਿਟੈ ॥
Maṯ bẖitai ve maṯ bẖitai.
They cry out, "Do not touch our food,
ਇਹ੝ ਅੰਨ੝ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ॥
Ih ann asĝdĝ fitai.
this food of ours will be polluted!"
ਤਨਿ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨਿ ॥
Ŧan fitai feṛ karen.
But with their polluted bodies, they commit evil deeds.
ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਚ੝ਲੀ ਭਰੇਨਿ ॥
Man jūṯẖai cẖulī bẖaren.
With filthy minds, they try to cleanse their mouths.
ਕਹ੝ ਨਾਨਕ ਸਚ੝ ਧਿਆਈਝ ॥
Kaho Nĝnak sacẖ ḝẖi▫ĝ▫ī▫ai.
Says Nanak, meditate on the True Lord.
ਸ੝ਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚ੝ ਪਾਈਝ ॥੨॥
Sucẖ hovai ṯĝ sacẖ pĝ▫ī▫ai. ॥2॥
If you are pure, you will obtain the True Lord. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਚਿਤੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭ੝ ਕੋ ਵੇਖਿ ਨਦਰੀ ਹੇਠਿ ਚਲਾਇਦਾ ॥
Cẖiṯai anḝar sabẖ ko vekẖ naḝrī heṯẖ cẖalĝ▫iḝĝ.
All are within Your mind; You see and move them under Your Glance of Grace, O Lord.
ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥
Āpe ḝe vaḝi▫ĝ▫ī▫ĝ ĝpe hī karam karĝ▫iḝĝ.
You Yourself grant them glory, and You Yourself cause them to act.
ਵਡਹ੝ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥
vadahu vadĝ vad meḝnī sire sir ḝẖanḝẖai lĝ▫iḝĝ.
The Lord is the greatest of the great; great is His world. He enjoins all to their tasks.
ਨਦਰਿ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸ੝ਲਤਾਨਾ ਘਾਹ੝ ਕਰਾਇਦਾ ॥
Naḝar upṯẖī je kare sulṯĝnĝ gẖĝhu karĝ▫iḝĝ.
If he should cast an angry glance, He can transform kings into blades of grass.
ਦਰਿ ਮੰਗਨਿ ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥
Ḏar mangan bẖikẖ na pĝ▫iḝĝ. ॥16॥
Even though they may beg from door to door, no one will give them charity. ॥16॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰ੝ ਮ੝ਹੈ ਘਰ੝ ਮ੝ਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥
Je mohĝkĝ gẖar muhai gẖar muhi piṯrī ḝe▫e.
The thief robs a house, and offers the stolen goods to his ancestors.
ਅਗੈ ਵਸਤ੝ ਸਿਞਾਣੀਝ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥
Agai vasaṯ siñĝṇī▫ai piṯrī cẖor kare▫i.
In the world hereafter, this is recognized, and his ancestors are considered thieves as well.
ਵਢੀਅਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮ੝ਸਫੀ ਝਹ ਕਰੇਇ ॥
vadẖī▫ah hath ḝalĝl ke musfī eh kare▫i.
The hands of the go-between are cut off; this is the Lord's justice.
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥
Nĝnak agai so milai jė kẖate gẖĝle ḝe▫e. ॥1॥
O Nanak, in the world hereafter, that alone is received, which one gives to the needy from his own earnings and labor. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
Ji▫o jorū sirnĝvaṇī ĝvai vĝro vĝr.
As a woman has her periods, month after month,
ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮ੝ਖਿ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖ੝ਆਰ੝ ॥
Jūṯẖe jūṯẖĝ mukẖ vasai niṯ niṯ ho▫e kẖu▫ĝr.
so does falsehood dwell in the mouth of the false; they suffer forever, again and again.
ਸੂਚੇ ਝਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥
Sūcẖe ehi na ĝkẖī▫ahi bahan jė pindĝ ḝẖo▫e.
They are not called pure, who sit down after merely washing their bodies.
ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥੨॥
Sūcẖe se▫ī nĝnkĝ jin man vasi▫ĝ so▫e. ॥2॥
Only they are pure, O Nanak, within whose minds the Lord abides. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਤ੝ਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ॥
Ŧure palĝṇe pa▫uṇ veg har rangī haram savĝri▫ĝ.
With saddled horses, as fast as the wind, and harems decorated in every way;
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਪਾਸਾਰਿਆ ॥
Koṯẖe mandap mĝṛī▫ĝ lĝ▫e baiṯẖe kar pĝsĝri▫ĝ.
in houses and pavilions and lofty mansions, they dwell, making ostentatious shows.
ਚੀਜ ਕਰਨਿ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਹਰਿ ਬ੝ਝਨਿ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ॥
Cẖīj karan man bẖĝvḝe har bujẖan nĝhī hĝri▫ĝ.
They act out their minds' desires, but they do not understand the Lord, and so they are ruined.
ਕਰਿ ਫ੝ਰਮਾਇਸਿ ਖਾਇਆ ਵੇਖਿ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣ੝ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
Kar furmĝ▫is kẖĝ▫i▫ĝ vekẖ mahlaṯ maraṇ visĝri▫ĝ.
Asserting their authority, they eat, and beholding their mansions, they forget about death.
ਜਰ੝ ਆਈ ਜੋਬਨਿ ਹਾਰਿਆ ॥੧੭॥
Jar ĝ▫ī joban hĝri▫ĝ. ॥17॥
But old age comes, and youth is lost. ॥17॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕ੝ ਮੰਨੀਝ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ੝ ਹੋਇ ॥
Je kar sūṯak mannī▫ai sabẖ ṯai sūṯak ho▫e.
If one accepts the concept of impurity, then there is impurity everywhere.
ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥
Gohe aṯai lakṛī anḝar kīṛĝ ho▫e.
In cow-dung and wood there are worms.
ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝ੝ ਨ ਕੋਇ ॥
Jeṯe ḝĝṇe ann ke jī▫ĝ bĝjẖ na ko▫e.
As many as are the grains of corn, none is without life.
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ੝ ਹਰਿਆ ਸਭ੝ ਕੋਇ ॥
Pahilĝ pĝṇī jī▫o hai jiṯ hari▫ĝ sabẖ ko▫e.
First, there is life in the water, by which everything else is made green.
ਸੂਤਕ੝ ਕਿਉ ਕਰਿ ਰਖੀਝ ਸੂਤਕ੝ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥
Sūṯak ki▫o kar rakẖī▫ai sūṯak pavai raso▫e.
How can it be protected from impurity? It touches our own kitchen.
ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ੝ ਝਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ੝ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥
Nĝnak sūṯak ev na uṯrai gi▫ĝn uṯĝre ḝẖo▫e. ॥1॥
O Nanak, impurity cannot be removed in this way; it is washed away only by spiritual wisdom. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ੝ ਲੋਭ੝ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ੝ ਕੂੜ੝ ॥
Man kĝ sūṯak lobẖ hai jihvĝ sūṯak kūṛ.
The impurity of the mind is greed, and the impurity of the tongue is falsehood.
ਅਖੀ ਸੂਤਕ੝ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੝ਰਿਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ੝ ॥
Akẖī sūṯak vekẖ▫ṇĝ par ṯari▫a par ḝẖan rūp.
The impurity of the eyes is to gaze upon the beauty of another man's wife, and his wealth.
ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ੝ ਕੰਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥
Kannī sūṯak kann pai lĝ▫iṯbĝrī kẖĝhi.
The impurity of the ears is to listen to the slander of others.
ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪ੝ਰਿ ਜਾਹਿ ॥੨॥
Nĝnak hansĝ ĝḝmī baḝẖe jam pur jĝhi. ॥2॥
O Nanak, the mortal's soul goes, bound and gagged to the city of Death. ॥2॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਸਭੋ ਸੂਤਕ੝ ਭਰਮ੝ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
Sabẖo sūṯak bẖaram hai ḝūjai lagai jĝ▫e.
All impurity comes from doubt and attachment to duality.
ਜੰਮਣ੝ ਮਰਣਾ ਹ੝ਕਮ੝ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
Jamaṇ marṇĝ hukam hai bẖĝṇai ĝvai jĝ▫e.
Birth and death are subject to the Command of the Lord's Will; through His Will we come and go.
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੝ਰ੝ ਹੈ ਦਿਤੋਨ੝ ਰਿਜਕ੝ ਸੰਬਾਹਿ ॥
Kẖĝṇĝ pīṇĝ paviṯar hai ḝiṯon rijak sambĝhi.
Eating and drinking are pure, since the Lord gives nourishment to all.
ਨਾਨਕ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹੀ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਬ੝ਝਿਆ ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਸੂਤਕ੝ ਨਾਹਿ ॥੩॥
Nĝnak jinĥī gurmukẖ bujẖi▫ĝ ṯinĥĝ sūṯak nĝhi. ॥3॥
O Nanak, the Gurmukhs, who understand the Lord, are not stained by impurity. ॥3॥


Previous Page Asa di var Page 10 Next Page