Asa di var Page 4

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 4 Sound      Play Audio Next page
Page 466

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 466


ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮ੝ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ੝ ॥
Sūkẖam mūraṯ nĝm niranjan kĝ▫i▫ĝ kĝ ĝkĝr.
But to the subtle image of the Immaculate Name, they apply the form of a body.
ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖ੝ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Saṯī▫ĝ man sanṯokẖ upjai ḝeṇai kai vīcẖĝr.
In the minds of the virtuous, contentment is produced, thinking about their giving.
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ੝ ॥
Ḏe ḝe mangėh sahsĝ gūṇĝ sobẖ kare sansĝr.
They give and give, but ask a thousand-fold more, and hope that the world will honor them.
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥
Cẖorĝ jĝrĝ ṯai kūṛi▫ĝrĝ kẖĝrĝbĝ vekĝr.
The thieves, adulterers, perjurers, evil-doers and sinners -
ਇਕਿ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਹਿ ਝਥਾਊ ਤਿਨਾ ਭਿ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥
Ik hoḝĝ kẖĝ▫e cẖalėh aithĝ▫ū ṯinĝ bẖė kĝ▫ī kĝr.
after using up what good karma they had, they depart; have they done any good deeds here at all?
ਜਲਿ ਥਲਿ ਜੀਆ ਪ੝ਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥
Jal thal jī▫ĝ purī▫ĝ lo▫ĝ ĝkĝrĝ ĝkĝr.
There are beings and creatures in the water and on the land, in the worlds and universes, form upon form.
ਓਇ ਜਿ ਆਖਹਿ ਸ੝ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ਤਿਨਾ ਭਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥
O▫e jė ĝkẖahi so ṯūʼnhai jĝṇėh ṯinĝ bẖė ṯerī sĝr.
Whatever they say, You know; You care for them all.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭ੝ਖ ਸਾਲਾਹਣ੝ ਸਚ੝ ਨਾਮ੝ ਆਧਾਰ੝ ॥
Nĝnak bẖagṯĝ bẖukẖ sĝlĝhaṇ sacẖ nĝm ĝḝẖĝr.
O Nanak, the hunger of the devotees is to praise You; the True Name is their only support.
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨ੝ ਰਾਤੀ ਗ੝ਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰ੝ ॥੧॥
Saḝĝ anand rahėh ḝin rĝṯī guṇvanṯi▫ĝ pĝ cẖẖĝr. ॥1॥
They live in eternal bliss, day and night; they are the dust of the feet of the virtuous. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਮਿਟੀ ਮ੝ਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕ੝ਮ੝ਹ੝ਹਿਆਰ ॥
Mitī musalmĝn kī peṛai pa▫ī kumĥi▫ĝr.
The clay of the Muslim's grave becomes clay for the potter's wheel.
ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪ੝ਕਾਰ ॥
Gẖaṛ bẖĝʼnde itĝ kī▫ĝ jalḝī kare pukĝr.
Pots and bricks are fashioned from it, and it cries out as it burns.
ਜਲਿ ਜਲਿ ਰੋਵੈ ਬਪ੝ੜੀ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥
Jal jal rovai bapuṛī jẖaṛ jẖaṛ pavėh angi▫ĝr.
The poor clay burns, burns and weeps, as the fiery coals fall upon it.
ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣ੝ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ੝ ॥੨॥
Nĝnak jin karṯai kĝraṇ kī▫ĝ so jĝṇai karṯĝr. ॥2॥
O Nanak, the Creator created the creation; the Creator Lord alone knows. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਬਿਨ੝ ਸਤਿਗ੝ਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ੝ ਸਤਿਗ੝ਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
Bin saṯgur kinai na pĝ▫i▫o bin saṯgur kinai na pĝ▫i▫ĝ.
Without the True Guru, no one has obtained the Lord; without the True Guru, no one has obtained the Lord.
ਸਤਿਗ੝ਰ ਵਿਚਿ ਆਪ੝ ਰਖਿਓਨ੝ ਕਰਿ ਪਰਗਟ੝ ਆਖਿ ਸ੝ਣਾਇਆ ॥
Saṯgur vicẖ ĝp rakẖi▫on kar pargat ĝkẖ suṇĝ▫i▫ĝ.
He has placed Himself within the True Guru; revealing Himself, He declares this openly.
ਸਤਿਗ੝ਰ ਮਿਲਿਝ ਸਦਾ ਮ੝ਕਤ੝ ਹੈ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹ੝ ਮੋਹ੝ ਚ੝ਕਾਇਆ ॥
Saṯgur mili▫ai saḝĝ mukaṯ hai jin vicẖahu moh cẖukĝ▫i▫ĝ.
Meeting the True Guru, eternal liberation is obtained; He has banished attachment from within.
ਉਤਮ੝ ਝਹ੝ ਬੀਚਾਰ੝ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ੝ ਲਾਇਆ ॥
Uṯam ehu bīcẖĝr hai jin sacẖe si▫o cẖiṯ lĝ▫i▫ĝ.
This is the highest thought, that one's consciousness is attached to the True Lord.
ਜਗਜੀਵਨ੝ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥
Jagjīvan ḝĝṯĝ pĝ▫i▫ĝ. ॥6॥
Thus the Lord of the World, the Great Giver is obtained. ॥6॥


ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ ĝ▫i▫ĝ ha▫o vicẖ ga▫i▫ĝ.
In ego they come, and in ego they go.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਮ੝ਆ ॥
Ha▫o vicẖ jammi▫ĝ ha▫o vicẖ mu▫ĝ.
In ego they are born, and in ego they die.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਦਿਤਾ ਹਉ ਵਿਚਿ ਲਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ ḝiṯĝ ha▫o vicẖ la▫i▫ĝ.
In ego they give, and in ego they take.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ kẖati▫ĝ ha▫o vicẖ ga▫i▫ĝ.
In ego they earn, and in ego they lose.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਚਿਆਰ੝ ਕੂੜਿਆਰ੝ ॥
Ha▫o vicẖ sacẖiĝr kūṛi▫ĝr.
In ego they become truthful or false.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਪਾਪ ਪ੝ੰਨ ਵੀਚਾਰ੝ ॥
Ha▫o vicẖ pĝp punn vīcẖĝr.
In ego they reflect on virtue and sin.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਨਰਕਿ ਸ੝ਰਗਿ ਅਵਤਾਰ੝ ॥
Ha▫o vicẖ narak surag avṯĝr.
In ego they go to heaven or hell.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਹਸੈ ਹਉ ਵਿਚਿ ਰੋਵੈ ॥
Ha▫o vicẖ hasai ha▫o vicẖ rovai.
In ego they laugh, and in ego they weep.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਭਰੀਝ ਹਉ ਵਿਚਿ ਧੋਵੈ ॥
Ha▫o vicẖ bẖarī▫ai ha▫o vicẖ ḝẖovai.
In ego they become dirty, and in ego they are washed clean.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥
Ha▫o vicẖ jĝṯī jinsī kẖovai.
In ego they lose social status and class.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੂਰਖ੝ ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਿਆਣਾ ॥
Ha▫o vicẖ mūrakẖ ha▫o vicẖ si▫ĝṇĝ.
In ego they are ignorant, and in ego they are wise.
ਮੋਖ ਮ੝ਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥
Mokẖ mukaṯ kī sĝr na jĝṇĝ.
They do not know the value of salvation and liberation.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਛਾਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ mĝ▫i▫ĝ ha▫o vicẖ cẖẖĝ▫i▫ĝ.
In ego they love Maya, and in ego they are kept in darkness by it.
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ॥
Ha▫umai kar kar janṯ upĝ▫i▫ĝ.
Living in ego, mortal beings are created.
ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰ੝ ਸੂਝੈ ॥
Ha▫umai būjẖai ṯĝ ḝar sūjẖai.
When one understands ego, then the Lord's gate is known.
ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂਝੈ ॥
Gi▫ĝn vihūṇĝ kath kath lūjẖai.
Without spiritual wisdom, they babble and argue.
ਨਾਨਕ ਹ੝ਕਮੀ ਲਿਖੀਝ ਲੇਖ੝ ॥
Nĝnak hukmī likī▫ai lekẖ.
O Nanak, by the Lord's Command, destiny is recorded.
ਜੇਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖ੝ ॥੧॥
Jehĝ vekẖėh ṯehĝ vekẖ. ॥1॥
As the Lord sees us, so are we seen. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਹਉਮੈ ਝਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥
Ha▫umai ehĝ jĝṯ hai ha▫umai karam kamĝhi.
This is the nature of ego, that people perform their actions in ego.
ਹਉਮੈ ਝਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥
Ha▫umai e▫ī banḝẖnĝ fir fir jonī pĝhi.
This is the bondage of ego, that time and time again, they are reborn.
ਹਉਮੈ ਕਿਥਹ੝ ਊਪਜੈ ਕਿਤ੝ ਸੰਜਮਿ ਇਹ ਜਾਇ ॥
Ha▫umai kithhu ūpjai kiṯ sanjam ih jĝ▫e.
Where does ego come from? How can it be removed?
ਹਉਮੈ ਝਹੋ ਹ੝ਕਮ੝ ਹੈ ਪਇਝ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥
Ha▫umai eho hukam hai pa▫i▫ai kiraṯ firĝhi.
This ego exists by the Lord's Order; people wander according to their past actions.
ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ੝ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ੝ ਮਾਹਿ ॥
Ha▫umai ḝīragẖ rog hai ḝĝrū bẖī is mĝhi.
Ego is a chronic disease, but it contains its own cure as well.
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗ੝ਰ ਕਾ ਸਬਦ੝ ਕਮਾਹਿ ॥
Kirpĝ kare je ĝpṇī ṯĝ gur kĝ sabaḝ kamĝhi.
If the Lord grants His Grace, one acts according to the Teachings of the Guru's Shabad.
ਨਾਨਕ੝ ਕਹੈ ਸ੝ਣਹ੝ ਜਨਹ੝ ਇਤ੝ ਸੰਜਮਿ ਦ੝ਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥
Nĝnak kahai suṇhu janhu iṯ sanjam ḝukẖ jĝhi. ॥2॥
Nanak says, listen, people: in this way, troubles depart. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹੀ ਸਚੋ ਸਚ੝ ਧਿਆਇਆ ॥
Sev kīṯī sanṯokẖī▫īʼn jinĥī sacẖo sacẖ ḝẖi▫ĝ▫i▫ĝ.
Those who serve are content. They meditate on the Truest of the True.
Previous Page Asa di var Page 4 Next Page