Bani Baba Farid 10

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Bani Baba Farid 10 Sound      Play Audio Next page
Page 1384

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1384ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸ੝ ਪਾਈਝ ਪੂਰ ਕਰੰਮਿ ॥੧੧੧॥
Misal fakīrĝʼn gĝkẖ▫ṛī so pĝ▫ī▫ai pūr karamm. (111)
It is so difficult to be like the fakeers - the Holy Saints; it is only achieved by perfect karma. (111)
ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਫ੝ਲੜਾ ਫਲ੝ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥
Pahilai pahrai fulṛĝ fal bẖī pacẖẖĝ rĝṯ.
The first watch of the night brings flowers, and the later watches of the night bring fruit.
ਜੋ ਜਾਗੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤਿ ॥੧੧੨॥
Jo jĝgaʼnniĥ lahann se sĝ▫ī kanno ḝĝṯ. (112)
Those who remain awake and aware, receive the gifts from the Lord. (112)
ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸ੝ ਨਾਲਿ ॥
Ḏĝṯī sĝhib sanḝī▫ĝ ki▫ĝ cẖalai ṯis nĝl.
The gifts are from our Lord and Master; who can force Him to bestow them?
ਇਕਿ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ੝ਹ੝ਹਿ ਇਕਨ੝ਹ੝ਹਾ ਸ੝ਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥੧੧੩॥
Ik jĝganḝe nĝ lahniĥ iknĥĝ suṯi▫ĝ ḝe▫e uṯẖĝl. (113)
Some are awake, and do not receive them, while He awakens others from sleep to bless them. (113)
ਢੂਢੇਦੀਝ ਸ੝ਹਾਗ ਕੂ ਤਉ ਤਨਿ ਕਾਈ ਕੋਰ ॥
Dẖūdẖeḝī▫e suhĝg kū ṯa▫o ṯan kĝ▫ī kor.
You search for your Husband Lord; you must have some fault in your body.
ਜਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਨਾਉ ਸ੝ਹਾਗਣੀ ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਝਾਕ ਨ ਹੋਰ ॥੧੧੪॥
Jinĥĝ nĝ▫o suhĝgaṇī ṯinĥĝ jẖĝk na hor. (114)
Those who are known as happy soul-brides, do not look to others. (114)
ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਣ ਝ ਸਬਰ੝ ਕਾ ਨੀਹਣੋ ॥
Sabar manjẖ kamĝṇ e sabar kĝ nīhṇo.
Within yourself, make patience the bow, and make patience the bowstring.
ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ੝ ਖਾਲਕ੝ ਖਤਾ ਨ ਕਰੀ ॥੧੧੫॥
Sabar sanḝĝ bĝṇ kẖĝlak kẖaṯĝ na karī. (115)
Make patience the arrow, the Creator will not let you miss the target. (115)
ਸਬਰ ਅੰਦਰਿ ਸਾਬਰੀ ਤਨ੝ ਝਵੈ ਜਾਲੇਨ੝ਹ੝ਹਿ ॥
Sabar anḝar sĝbrī ṯan evai jĝleniĥ.
Those who are patient abide in patience; in this way, they burn their bodies.
ਹੋਨਿ ਨਜੀਕਿ ਖ੝ਦਾਇ ਦੈ ਭੇਤ੝ ਨ ਕਿਸੈ ਦੇਨਿ ॥੧੧੬॥
Hon najīk kẖuḝĝ▫e ḝai bẖeṯ na kisai ḝen. (116)
They are close to the Lord, but they do not reveal their secret to anyone. (116)
ਸਬਰ੝ ਝਹ੝ ਸ੝ਆਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ੝ ਕਰਹਿ ॥
Sabar ehu su▫ĝ▫o je ṯūʼn banḝĝ ḝiṛ karahi.
Let patience be your purpose in life; implant this within your being.
ਵਧਿ ਥੀਵਹਿ ਦਰੀਆਉ ਟ੝ਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ ॥੧੧੭॥
vaḝẖ thīvėh ḝarī▫ĝ▫o tut na thīvėh vĝhṛĝ. (117)
In this way, you will grow into a great river; you will not break off into a tiny stream. (117)
ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤਿ ॥
Farīḝĝ ḝarvesī gĝkẖ▫ṛī cẖopṛī parīṯ.
Fareed, it is difficult to be a dervish - a Holy Saint; it is easier to love bread when it is buttered.
ਇਕਨਿ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਝ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤਿ ॥੧੧੮॥
Ikan kinai cẖĝlī▫ai ḝarvesĝvī rīṯ. (118)
Only a rare few follow the way of the Saints. (118)
ਤਨ੝ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ੝ ਹਡ ਬਲੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ॥
Ŧan ṯapai ṯanūr ji▫o bĝlaṇ had balaʼnniĥ.
My body is cooking like an oven; my bones are burning like firewood.
ਪੈਰੀ ਥਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜ੝ਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ॥੧੧੯॥
Pairī thakĝʼn sir julĝʼn je mūʼn pirī milaʼnniĥ. (119)
If my feet become tired, I will walk on my head, if I can meet my Beloved. (119)
ਤਨ੝ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ੝ ਹਡ ਨ ਬਾਲਿ ॥
Ŧan na ṯapĝ▫e ṯanūr ji▫o bĝlaṇ had na bĝl.
Do not heat up your body like an oven, and do not burn your bones like firewood.
ਸਿਰਿ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧੨੦॥
Sir pairī ki▫ĝ feṛi▫ĝ anḝar pirī nihĝl. (120)
What harm have your feet and head done to you? Behold your Beloved within yourself. (120)
ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣ੝ ਮੈਡੇ ਨਾਲਿ ॥
Ha▫o dẖūdẖeḝī sajṇĝ sajaṇ maide nĝl.
I search for my Friend, but my Friend is already with me.
ਨਾਨਕ ਅਲਖ੝ ਨ ਲਖੀਝ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਦੇਇ ਦਿਖਾਲਿ ॥੧੨੧॥
Nĝnak alakẖ na lakẖī▫ai gurmukẖ ḝe▫e ḝikẖĝl. (121)
O Nanak, the Unseen Lord cannot be seen; He is revealed only to the Gurmukh. (121)
ਹੰਸਾ ਦੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ ॥
Hansĝ ḝekẖ ṯaranḝi▫ĝ bagĝ ĝ▫i▫ĝ cẖĝ▫o.
Seeing the swans swimming, the cranes became excited.
ਡ੝ਬਿ ਮ੝ਝ ਬਗ ਬਪ੝ੜੇ ਸਿਰ੝ ਤਲਿ ਉਪਰਿ ਪਾਉ ॥੧੨੨॥
Dub mu▫e bag bapuṛe sir ṯal upar pĝ▫o. (122)
The poor cranes were drowned to death, with their heads below the water and their feet sticking out above. (122)
ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸ੝ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਕੀਤਾ ਸੰਗ੝ ॥
Mai jĝṇi▫ĝ vad hans hai ṯĝʼn mai kīṯĝ sang.
I knew him as a great swan, so I associated with him.
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ੝ ਬਪ੝ੜਾ ਜਨਮਿ ਨ ਭੇੜੀ ਅੰਗ੝ ॥੧੨੩॥
Je jĝṇĝ bag bapuṛĝ janam na bẖeṛī ang. (123)
If I had known that he was a only wretched crane, I would never in my life have crossed paths with him. (123)
ਕਿਆ ਹੰਸ੝ ਕਿਆ ਬਗ੝ਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਧਰੇ ॥
Ki▫ĝ hans ki▫ĝ bagulĝ jĝ ka▫o naḝar ḝẖare.
Who is a swan, and who is a crane, if God blesses him with His Glance of Grace?
ਜੇ ਤਿਸ੝ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹ੝ ਹੰਸ੝ ਕਰੇ ॥੧੨੪॥
Je ṯis bẖĝvai nĝnkĝ kĝgahu hans kare. (124)
If it pleases Him, O Nanak, He changes a crow into a swan. (124)
ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ ॥
Sarvar pankẖī hekṛo fĝhīvĝl pacẖĝs.
There is only one bird in the lake, but there are fifty trappers.
ਇਹ੝ ਤਨ੝ ਲਹਰੀ ਗਡ੝ ਥਿਆ ਸਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੧੨੫॥
Ih ṯan lahrī gad thi▫ĝ sacẖe ṯerī ĝs. (125)
This body is caught in the waves of desire. O my True Lord, You are my only hope! (125)
ਕਵਣ੝ ਸ੝ ਅਖਰ੝ ਕਵਣ੝ ਗ੝ਣ੝ ਕਵਣ੝ ਸ੝ ਮਣੀਆ ਮੰਤ੝ ॥
Kavaṇ so akẖar kavaṇ guṇ kavaṇ so maṇī▫ĝ manṯ.
What is that word, what is that virtue, and what is that magic mantra?
ਕਵਣ੝ ਸ੝ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ੝ ਵਸਿ ਆਵੈ ਕੰਤ੝ ॥੧੨੬॥
Kavaṇ so veso ha▫o karī jiṯ vas ĝvai kanṯ. (126)
What are those clothes, which I can wear to captivate my Husband Lord? (126)
ਨਿਵਣ੝ ਸ੝ ਅਖਰ੝ ਖਵਣ੝ ਗ੝ਣ੝ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤ੝ ॥
Nivaṇ so akẖar kẖavaṇ guṇ jihbĝ maṇī▫ĝ manṯ.
Humility is the word, forgiveness is the virtue, and sweet speech is the magic mantra.
ਝ ਤ੝ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤ੝ ॥੧੨੭॥
Ė ṯarai bẖaiṇe ves kar ṯĝʼn vas ĝvī kanṯ. (127)
Wear these three robes, O sister, and you will captivate your Husband Lord. (127)
ਮਤਿ ਹੋਦੀ ਹੋਇ ਇਆਣਾ ॥
Maṯ hoḝī ho▫e i▫ĝṇĝ.
If you are wise, be simple;
ਤਾਣ ਹੋਦੇ ਹੋਇ ਨਿਤਾਣਾ ॥
Ŧĝṇ hoḝe ho▫e niṯĝṇĝ.
if you are powerful, be weak;
ਅਣਹੋਦੇ ਆਪ੝ ਵੰਡਾਝ ॥
Aṇhoḝe ĝp vandĝ▫e.
and when there is nothing to share, then share with others.
ਕੋ ਝਸਾ ਭਗਤ੝ ਸਦਾਝ ॥੧੨੮॥
Ko aisĝ bẖagaṯ saḝĝ▫e. (128)
How rare is one who is known as such a devotee. (128)
ਇਕ੝ ਫਿਕਾ ਨ ਗਾਲਾਇ ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥
Ik fikĝ na gĝlĝ▫e sabẖnĝ mai sacẖĝ ḝẖaṇī.
Do not utter even a single harsh word; your True Lord and Master abides in all.
ਹਿਆਉ ਨ ਕੈਹੀ ਠਾਹਿ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ ॥੧੨੯॥
Hi▫ĝ▫o na kaihī ṯẖĝhi mĝṇak sabẖ amolve. (129)
Do not break anyone's heart; these are all priceless jewels. (129)
ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣ੝ ਮੂਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ ॥
Sabẖnĝ man mĝṇik ṯẖĝhaṇ mūl macẖĝʼngvĝ.
The minds of all are like precious jewels; to harm them is not good at all.
ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ ॥੧੩੦॥
Je ṯa▫o pirī▫ĝ ḝī sik hi▫ĝ▫o na ṯẖĝhe kahī ḝĝ. (130)
If you desire your Beloved, then do not break anyone's heart. (130)
Previous page Bani Baba Farid 10 Next page