Bani Baba Farid 2

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Bani Baba Farid 2 Sound      Play Audio Next page
Page 794

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 794ੴ ਸਤਿਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ॥
Ik▫oaʼnkĝr saṯgur parsĝḝ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਰਾਗ੝ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥
Rĝg sūhī baṇī Sekẖ Farīḝ jī kī.
Raag Soohee, The Word Of Shaykh Fareed Jee:
ਤਪਿ ਤਪਿ ਲ੝ਹਿ ਲ੝ਹਿ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥
Ŧap ṯap luhi luhi hĝth marora▫o.
Burning and burning, writhing in pain, I wring my hands.
ਬਾਵਲਿ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹ੝ ਲੋਰਉ ॥
Bĝval ho▫ī so saho lora▫o.
I have gone insane, seeking my Husband Lord.
ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਆ ਰੋਸ੝ ॥
Ŧai sėh man mėh kī▫ĝ ros.
O my Husband Lord, You are angry with me in Your Mind.
ਮ੝ਝ੝ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ੝ ॥੧॥
Mujẖ avgan sah nĝhī ḝos. (1)
The fault is with me, and not with my Husband Lord. (1)
ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
Ŧai sĝhib kī mai sĝr na jĝnī.
O my Lord and Master, I do not know Your excellence and worth.
ਜੋਬਨ੝ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛ੝ਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Joban kẖo▫e pĝcẖẖai pacẖẖuṯĝnī. (1) rahĝ▫o.
Having wasted my youth, now I come to regret and repent. (1)(Pause)
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਕਿਤ ਗ੝ਨ ਕਾਲੀ ॥
Kĝlī ko▫il ṯū kiṯ gun kĝlī.
O black bird, what qualities have made you black?
ਅਪਨੇ ਪ੝ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥
Apne parīṯam ke ha▫o birhai jĝlī.
I have been burnt by separation from my Beloved".
ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੂਨ ਕਤਹਿ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਝ ॥
Pirėh bihūn kaṯėh sukẖ pĝ▫e.
Without her Husband Lord, how can the soul-bride ever find peace?
ਜਾ ਹੋਇ ਕ੝ਰਿਪਾਲ੝ ਤਾ ਪ੝ਰਭੂ ਮਿਲਾਝ ॥੨॥
Jĝ ho▫e kirpĝl ṯĝ parabẖū milĝ▫e. (2)
When He becomes merciful, then God unites us with Himself. (2)
ਵਿਧਣ ਖੂਹੀ ਮ੝ੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥
viḝẖaṇ kẖūhī munḝẖ ikelī.
The lonely soul-bride suffers in the pit of the world.
ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥
Nĝ ko sĝthī nĝ ko belī.
She has no companions, and no friends.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੝ਰਭਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਲੀ ॥
Kar kirpĝ parabẖ sĝḝẖsang melī.
In His Mercy, God has united me with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
ਜਾ ਫਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹ੝ ਬੇਲੀ ॥੩॥
Jĝ fir ḝekẖĝ ṯĝ merĝ alhu belī. (3)
And when I look again, then I find God as my Helper. (3)
ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥
vĝt hamĝrī kẖarī udīṇī.
The path upon which I must walk is very depressing.
ਖੰਨਿਅਹ੝ ਤਿਖੀ ਬਹ੝ਤ੝ ਪਿਈਣੀ ॥
Kẖanni▫ahu ṯikẖī bahuṯ pi▫īṇī.
It is sharper than a two-edged sword, and very narrow.
ਉਸ੝ ਊਪਰਿ ਹੈ ਮਾਰਗ੝ ਮੇਰਾ ॥
Us ūpar hai mĝrag merĝ.
That is where my path lies.
ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ੝ ਸਮ੝ਹ੝ਹਾਰਿ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥
Sekẖ Farīḝĝ panth samĥĝr saverĝ. (4)(1)
O Shaykh Fareed, think of that path early on. (4)(1)
ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ॥
Sūhī laliṯ.
Soohee, Lalit:
ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥
Beṛĝ banḝẖ na saki▫o banḝẖan kī velĝ.
You were not able to make yourself a raft when you should have.
ਭਰਿ ਸਰਵਰ੝ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣ੝ ਦ੝ਹੇਲਾ ॥੧॥
Bẖar sarvar jab ūcẖẖlai ṯab ṯaraṇ ḝuhelĝ. (1)
When the ocean is churning and over-flowing, then it is very difficult to cross over it. (1)
ਹਥ੝ ਨ ਲਾਇ ਕਸ੝ੰਭੜੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Hath na lĝ▫e kasumbẖ▫ṛai jal jĝsī dẖolĝ. (1) rahĝ▫o.
Do not touch the safflower with your hands; its color will fade away, my dear. (1)(Pause)
ਇਕ ਆਪੀਨ੝ਹ੝ਹੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥
Ik ĝpīnĥai paṯlī sah kere bolĝ.
First, the bride herself is weak, and then, her Husband Lord's Order is hard to bear.
ਦ੝ਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥
Ḏuḝẖĝ thaṇī na ĝvī fir ho▫e na melĝ. (2)
Milk does not return to the breast; it will not be collected again. (2)
ਕਹੈ ਫਰੀਦ੝ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹ੝ ਅਲਾਝਸੀ ॥
Kahai Farīḝ sahelīho saho alĝ▫esī.
Says Fareed, O my companions, when our Husband Lord calls,
ਹੰਸ੝ ਚਲਸੀ ਡ੝ੰਮਣਾ ਅਹਿ ਤਨ੝ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥
Hans cẖalsī dummṇĝ ah ṯan dẖerī thīsī. (3)(2)
the soul departs, sad at heart, and this body returns to dust. (3)(2)
Previous page Bani Baba Farid 2 Next page