Bani Baba Farid 5

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Bani Baba Farid 5 Sound      Play Audio Next page
Page 1379

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1379ਧਿਗ੝ ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਾ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ॥੨੧॥
Ḏẖig ṯinĥĝ ḝĝ jīvi▫ĝ jinĝ vidĝṇī ĝs. (21)
Cursed are the lives of those who place their hopes in others. (21)
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈ ਹੋਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿਤਾ ਆਇੜਿਆਂ ॥
Farīḝĝ je mai hoḝĝ vĝri▫ĝ miṯĝ ĝ▫iṛi▫ĝʼn.
Fareed, if I had been there when my friend came, I would have made myself a sacrifice to him.
ਹੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਠ ਜਿਉ ਉਪਰਿ ਅੰਗਾਰਾ ॥੨੨॥
Heṛĝ jalai majīṯẖ ji▫o upar angĝrĝ. (22)
Now my flesh is burning red on the hot coals. (22)
ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜਉਰੀਆਂ ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੈ ਜਟ੝ ॥
Farīḝĝ loṛai ḝĝkẖ bij▫urī▫ĝʼn kikar bījai jat.
Fareed, the farmer plants acacia trees, and wishes for grapes.
ਹੰਢੈ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ਪੈਧਾ ਲੋੜੈ ਪਟ੝ ॥੨੩॥
Handẖai unn kaṯĝ▫iḝĝ paiḝẖĝ loṛai pat. (23)
He is spinning wool, but he wishes to wear silk. (23)
ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਝ ਚਿਕੜ੝ ਦੂਰਿ ਘਰ੝ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ੝ ॥
Farīḝĝ galī▫e cẖikaṛ ḝūr gẖar nĝl pi▫ĝre nehu.
Fareed, the path is muddy, and the house of my Beloved is so far away.
ਚਲਾ ਤ ਭਿਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤ੝ਟੈ ਨੇਹ੝ ॥੨੪॥
Cẖalĝ ṯa bẖijai kamblī rahĝʼn ṯa ṯutai nehu. (24)
If I go out, my blanket will get soaked, but if I remain at home, then my heart will be broken. (24)
ਭਿਜਉ ਸਿਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹ੝ ॥
Bẖija▫o sija▫o kamblī alah varsa▫o mehu.
My blanket is soaked, drenched with the downpour of the Lord's Rain.
ਜਾਇ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤ੝ਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹ੝ ॥੨੫॥
Jĝ▫e milĝ ṯinĝ sajṇĝ ṯuta▫o nĝhī nehu. (25)
I am going out to meet my Friend, so that my heart will not be broken. (25)
ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ ਮਤ੝ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
Farīḝĝ mai bẖolĝvĝ pag ḝĝ maṯ mailī ho▫e jĝ▫e.
Fareed, I was worried that my turban might become dirty.
ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ੝ ਨ ਜਾਣਈ ਸਿਰ੝ ਭੀ ਮਿਟੀ ਖਾਇ ॥੨੬॥
Gahilĝ rūhu na jĝṇ▫ī sir bẖī mitī kẖĝ▫e. (26)
My thoughtless self did not realize that one day, dust will consume my head as well. (26)
ਫਰੀਦਾ ਸਕਰ ਖੰਡ੝ ਨਿਵਾਤ ਗ੝ੜ੝ ਮਾਖਿਓ”੝ ਮਾਂਝਾ ਦ੝ਧ੝ ॥
Farīḝĝ sakar kẖand nivĝṯ guṛ mĝkẖi▫o mĝʼnjẖĝ ḝuḝẖ.
Fareed: sugar cane, candy, sugar, molasses, honey and buffalo's milk -
ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿਠੀਆਂ ਰਬ ਨ ਪ੝ਜਨਿ ਤ੝ਧ੝ ॥੨੭॥
Sabẖe vasṯū miṯẖī▫ĝʼn rab na pujan ṯuḝẖ. (27)
all these things are sweet, but they are not equal to You. (27)
ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ੝ ਮੇਰੀ ਭ੝ਖ ॥
Farīḝĝ rotī merī kĝṯẖ kī lĝvaṇ merī bẖukẖ.
Fareed, my bread is made of wood, and hunger is my appetizer.
ਜਿਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਨਿਗੇ ਦ੝ਖ ॥੨੮॥
Jinĝ kẖĝḝẖī cẖopṛī gẖaṇe sėhnige ḝukẖ. (28)
Those who eat buttered bread, will suffer in terrible pain. (28)
ਰ੝ਖੀ ਸ੝ਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥
Rukẖī sukẖī kẖĝ▫e kai ṯẖandẖĝ pĝṇī pī▫o.
Eat dry bread, and drink cold water.
ਫਰੀਦਾ ਦੇਖਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਝ ਜੀਉ ॥੨੯॥
Farīḝĝ ḝekẖ parĝ▫ī cẖopṛī nĝ ṯarsĝ▫e jī▫o. (29)
Fareed, if you see someone else's buttered bread, do not envy him for it. (29)
ਅਜ੝ ਨ ਸ੝ਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ੝ ਮ੝ੜੇ ਮ੝ੜਿ ਜਾਇ ॥
Aj na suṯī kanṯ si▫o ang muṛe muṛ jĝ▫e.
This night, I did not sleep with my Husband Lord, and now my body is suffering in pain.
ਜਾਇ ਪ੝ਛਹ੝ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤ੝ਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੩੦॥
Jĝ▫e pucẖẖahu dohĝgaṇī ṯum ki▫o raiṇ vihĝ▫e. (30)
Go and ask the deserted bride, how she passes her night. (30)
ਸਾਹ੝ਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਪੇਈਝ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
Sĝhurai dẖo▫ī nĝ lahai pe▫ī▫ai nĝhī thĝ▫o.
She finds no place of rest in her father-in-law's home, and no place in her parents' home either.
ਪਿਰ੝ ਵਾਤੜੀ ਨ ਪ੝ਛਈ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਉ ॥੩੧॥
Pir vĝṯ▫ṛī na pucẖẖ▫ī ḝẖan sohagaṇ nĝ▫o. (31)
Her Husband Lord does not care for her; what sort of a blessed, happy soul-bride is she? (31)
ਸਾਹ੝ਰੈ ਪੇਈਝ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤ੝ ਅਗੰਮ੝ ਅਥਾਹ੝ ॥
Sĝhurai pe▫ī▫ai kanṯ kī kanṯ agamm athĝhu.
In her father-in-law's home hereafter, and in her parents' home in this world, she belongs to her Husband Lord. Her Husband is Inaccessible and Unfathomable.
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜ੝ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ॥੩੨॥
Nĝnak so sohĝgaṇī jo bẖĝvai beparvĝh. (32)
O Nanak, she is the happy soul-bride, who is pleasing to her Carefree Lord. (32)
ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਬਹੀ ਸ੝ਤੀ ਆਇ ਨਚਿੰਦ੝ ॥
Nĝṯī ḝẖoṯī sambhī suṯī ĝ▫e nacẖinḝ.
Bathing, washing and decorating herself, she comes and sleeps without anxiety.
ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸ੝ ਬੇੜੀ ਹਿੰਙ੝ ਦੀ ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧ੝ ॥੩੩॥
Farīḝĝ rahī so beṛī hiń ḝī ga▫ī kathūrī ganḝẖ. (33)
Fareed, she still smells like asafoetida; the fragrance of musk is gone. (33)
ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹ ਪ੝ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥
Joban jĝʼnḝe nĝ darĝʼn je sah parīṯ na jĝ▫e.
I am not afraid of losing my youth, as long as I do not lose the Love of my Husband Lord.
ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੝ਰੀਤਿ ਬਿਨ੝ ਸ੝ਕਿ ਗਝ ਕ੝ਮਲਾਇ ॥੩੪॥
Farīḝĝ kiṯīʼn joban parīṯ bin suk ga▫e kumlĝ▫e. (34)
Fareed, so many youths, without His Love, have dried up and withered away. (34)
ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ੝ ਦ੝ਖ੝ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫ੝ ॥
Farīḝĝ cẖinṯ kẖatolĝ vĝṇ ḝukẖ birėh vicẖẖĝvaṇ lef.
Fareed, anxiety is my bed, pain is my mattress, and the pain of separation is my blanket and quilt.
ਝਹ੝ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਵੇਖ੝ ॥੩੫॥
Ėhu hamĝrĝ jīvṇĝ ṯū sĝhib sacẖe vekẖ. (35)
Behold, this is my life, O my True Lord and Master. (35)
ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਝ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸ੝ਲਤਾਨ੝ ॥
Birhĝ birhĝ ĝkẖī▫ai birhĝ ṯū sulṯĝn.
Many talk of the pain and suffering of separation; O pain, you are the ruler of all.
ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ੝ ਤਨਿ ਬਿਰਹ੝ ਨ ਊਪਜੈ ਸੋ ਤਨ੝ ਜਾਣ੝ ਮਸਾਨ੝ ॥੩੬॥
Farīḝĝ jiṯ ṯan birahu na ūpjai so ṯan jĝṇ masĝn. (36)
Fareed, that body, within which love of the Lord does not well up - look upon that body as a cremation ground. (36)
ਫਰੀਦਾ ਝ ਵਿਸ੝ ਗੰਦਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ੝ ਲਿਵਾੜਿ ॥
Farīḝĝ e vis ganḝlĝ ḝẖarī▫ĝʼn kẖand livĝṛ.
Fareed, these are poisonous sprouts coated with sugar.
ਇਕਿ ਰਾਹੇਦੇ ਰਹਿ ਗਝ ਇਕਿ ਰਾਧੀ ਗਝ ਉਜਾੜਿ ॥੩੭॥
Ik rĝheḝe rėh ga▫e ik rĝḝẖī ga▫e ujĝṛ. (37)
Some die planting them, and some are ruined, harvesting and enjoying them. (37)
ਫਰੀਦਾ ਚਾਰਿ ਗਵਾਇਆ ਹੰਢਿ ਕੈ ਚਾਰਿ ਗਵਾਇਆ ਸੰਮਿ ॥
Farīḝĝ cẖĝr gavĝ▫i▫ĝ handẖ kai cẖĝr gavĝ▫i▫ĝ samm.
Fareed, the hours of the day are lost wandering around, and the hours of the night are lost in sleep.
ਲੇਖਾ ਰਬ੝ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂ ਆਂਹੋ ਕੇਰ੝ਹੇ ਕੰਮਿ ॥੩੮॥
Lekẖĝ rab mangesī▫ĝ ṯū ĝʼnho kerĥe kamm. (38)
God will call for your account, and ask you why you came into this world. (38)
ਫਰੀਦਾ ਦਰਿ ਦਰਵਾਜੈ ਜਾਇ ਕੈ ਕਿਉ ਡਿਠੋ ਘੜੀਆਲ੝ ॥
Farīḝĝ ḝar ḝarvĝjai jĝ▫e kai ki▫o diṯẖo gẖaṛī▫ĝl.
Fareed, you have gone to the Lord's Door. Have you seen the gong there?
ਝਹ੝ ਨਿਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਝ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ੝ ॥੩੯॥
Ėhu niḝosĝʼn mĝrī▫ai ham ḝosĝʼn ḝĝ ki▫ĝ hĝl. (39)
This blameless object is being beaten - imagine what is in store for us sinners! (39)
ਘੜੀਝ ਘੜੀਝ ਮਾਰੀਝ ਪਹਰੀ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥
Gẖaṛī▫e gẖaṛī▫e mĝrī▫ai pahrī lahai sajĝ▫e.
Each and every hour, it is beaten; it is punished every day.
ਸੋ ਹੇੜਾ ਘੜੀਆਲ ਜਿਉ ਡ੝ਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੪੦॥
So heṛĝ gẖaṛī▫ĝl ji▫o dukẖī raiṇ vihĝ▫e. (40)
This beautiful body is like the gong; it passes the night in pain. (40
Previous page Bani Baba Farid 5 Next page