Bani Baba Farid 9

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Bani Baba Farid 9 Sound      Play Audio Next page
Page 1383

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1383ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆ ਬਹਸਨਿ ਰੂਹਾਂ ਮਲਿ ॥
Gorĝʼn se nimĝṇī▫ĝ bahsan rūhĝʼn mal.
They remain there, in those unhonored graves.
ਆਖੀਂ ਸੇਖਾ ਬੰਦਗੀ ਚਲਣ੝ ਅਜ੝ ਕਿ ਕਲਿ ॥੯੭॥
Ākẖīʼn sekẖĝ banḝagī cẖalaṇ aj kė kal. (97)
O Shaykh, dedicate yourself to God; you will have to depart, today or tomorrow. (97)
ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਝਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥
Farīḝĝ ma▫uṯai ḝĝ bannĝ evai ḝisai ji▫o ḝarī▫ĝvai dẖĝhĝ.
Fareed, the shore of death looks like the river-bank, being eroded away.
ਅਗੈ ਦੋਜਕ੝ ਤਪਿਆ ਸ੝ਣੀਝ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ ॥
Agai ḝojak ṯapi▫ĝ suṇī▫ai hūl pavai kĝhĝhĝ.
Beyond is the burning hell, from which cries and shrieks are heard.
ਇਕਨਾ ਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇਕਿ ਫਿਰਦੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
Iknĝ no sabẖ sojẖī ĝ▫ī ik firḝe veparvĝhĝ.
Some understand this completely, while others wander around carelessly.
ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤਿਆ ਦ੝ਨੀ ਵਿਚਿ ਸੇ ਦਰਗਹ ਓਗਾਹਾ ॥੯੮॥
Amal jė kīṯi▫ĝ ḝunī vicẖ se ḝargėh ohĝgĝ. (98)
Those actions which are done in this world, shall be examined in the Court of the Lord. (98)
ਫਰੀਦਾ ਦਰੀਆਵੈ ਕੰਨ੝ਹ੝ਹੈ ਬਗ੝ਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ॥
Farīḝĝ ḝarī▫ĝvai kanĥai bagulĝ baiṯẖĝ kel kare.
Fareed, the crane perches on the river bank, playing joyfully.
ਕੇਲ ਕਰੇਦੇ ਹੰਝ ਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਝ ॥
Kel kareḝe hanjẖ no acẖinṯe bĝj pa▫e.
While it is playing, a hawk suddenly pounces on it.
ਬਾਜ ਪਝ ਤਿਸ੝ ਰਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ॥
Bĝj pa▫e ṯis rab ḝe kelĝʼn visrī▫ĝʼn.
When the Hawk of God attacks, playful sport is forgotten.
ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨਿ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰਬ ਕੀਆਂ ॥੯੯॥
Jo man cẖiṯ na cẖeṯe san so gĝlī rab kī▫ĝʼn. (99)
God does what is not expected or even considered. (99)
ਸਾਢੇ ਤ੝ਰੈ ਮਣ ਦੇਹ੝ਰੀ ਚਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨਿ ॥
Sĝdẖe ṯarai maṇ ḝehurī cẖalai pĝṇī ann.
The body is nourished by water and grain.
ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦ੝ਨੀ ਵਿਚਿ ਵਤਿ ਆਸੂਣੀ ਬੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ॥
Ā▫i▫o banḝĝ ḝunī vicẖ vaṯ ĝsūṇī banėh.
The mortal comes into the world with high hopes.
ਮਲਕਲ ਮਉਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨਿ ॥
Malkal ma▫uṯ jĝʼn ĝvsī sabẖ ḝarvĝje bẖann.
But when the Messenger of Death comes, it breaks down all the doors.
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਭਾਈਆਂ ਅਗੈ ਦਿਤਾ ਬੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ॥
Ŧinĥĝ pi▫ĝri▫ĝ bẖĝ▫ī▫ĝʼn agai ḝiṯĝ banėh.
It binds and gags the mortal, before the eyes of his beloved brothers.
ਵੇਖਹ੝ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਚਹ੝ ਜਣਿਆ ਦੈ ਕੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ॥
vekẖhu banḝĝ cẖali▫ĝ cẖahu jaṇi▫ĝ ḝai kaʼnniĥ.
Behold, the mortal being is going away, carried on the shoulders of four men.
ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤੇ ਦ੝ਨੀ ਵਿਚਿ ਦਰਗਹ ਆਝ ਕੰਮਿ ॥੧੦੦॥
Farīḝĝ amal jė kīṯe ḝunī vicẖ ḝargėh ĝ▫e kamm. (100)
Fareed, only those good deeds done in the world will be of any use in the Court of the Lord. (100)
ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ੝ਹ੝ਹ ਪੰਖੀਆ ਜੰਗਲਿ ਜਿੰਨ੝ਹ੝ਹਾ ਵਾਸ੝ ॥
Farīḝĝ ha▫o balihĝrī ṯinĥ pankẖī▫ĝ jangal jinĥĝ vĝs.
Fareed, I am a sacrifice to those birds which live in the jungle.
ਕਕਰ੝ ਚ੝ਗਨਿ ਥਲਿ ਵਸਨਿ ਰਬ ਨ ਛੋਡਨਿ ਪਾਸ੝ ॥੧੦੧॥
Kakar cẖugan thal vasan rab na cẖẖodan pĝs. (101)
They peck at the roots and live on the ground, but they do not leave the Lord's side. (101)
ਫਰੀਦਾ ਰ੝ਤਿ ਫਿਰੀ ਵਣ੝ ਕੰਬਿਆ ਪਤ ਝੜੇ ਝੜਿ ਪਾਹਿ ॥
Farīḝĝ ruṯ firī vaṇ kambi▫ĝ paṯ jẖaṛe jẖaṛ pĝhi.
Fareed, the seasons change, the woods shake and the leaves drop from the trees.
ਚਾਰੇ ਕ੝ੰਡਾ ਢੂੰਢੀਆਂ ਰਹਣ੝ ਕਿਥਾਊ ਨਾਹਿ ॥੧੦੨॥
Cẖĝre kundĝ dẖūʼndẖī▫ĝʼn rahaṇ kithĝ▫ū nĝhi. (102)
I have searched in the four directions, but I have not found any resting place anywhere. (102)
ਫਰੀਦਾ ਪਾੜਿ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇਉ ॥
Farīḝĝ pĝṛ patolĝ ḝẖaj karī kamblaṛī pahire▫o.
Fareed, I have torn my clothes to tatters; now I wear only a rough blanket.
ਜਿਨ੝ਹ੝ਹੀ ਵੇਸੀ ਸਹ੝ ਮਿਲੈ ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥੧੦੩॥
Jinĥī vesī saho milai se▫ī ves kare▫o. (103)
I wear only those clothes which will lead me to meet my Lord. (103)
ਮਃ ੩ ॥
Mėhlĝ 3.
Third Mehl:
ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇਇ ॥
Kĝ▫e patolĝ pĝṛ▫ṯī kamblaṛī pahire▫e.
Why do you tear apart your fine clothes, and take to wearing a rough blanket?
ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਹ੝ ਮਿਲੈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਕਰੇਇ ॥੧੦੪॥
Nĝnak gẖar hī baiṯẖi▫ĝ saho milai je nī▫aṯ rĝs kare▫i. (104)
O Nanak, even sitting in your own home, you can meet the Lord, if your mind is in the right place. (104)
ਮਃ ੫ ॥
Mėhlĝ 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਗਰਬ੝ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਵਡਿਆਈਆ ਧਨਿ ਜੋਬਨਿ ਆਗਾਹ ॥
Farīḝĝ garab jinĥĝ vaḝi▫ĝ▫ī▫ĝ ḝẖan joban ĝgĝh.
Fareed, those who are very proud of their greatness, wealth and youth,
ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਧਣੀ ਸਿਉ ਟਿਬੇ ਜਿਉ ਮੀਹਾਹ੝ ॥੧੦੫॥
Kẖĝlī cẖale ḝẖaṇī si▫o tibe ji▫o mīhahu. (105)
shall return empty-handed from their Lord, like sandhills after the rain. (105)
ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮ੝ਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓਨ੝ ਨਾਉ ॥
Farīḝĝ ṯinĝ mukẖ darĝvaṇe jinĝ visĝri▫on nĝ▫o.
Fareed, the faces of those who forget the Lord's Name are dreadful.
ਝਥੈ ਦ੝ਖ ਘਣੇਰਿਆ ਅਗੈ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥੧੦੬॥
Aithai ḝukẖ gẖaṇeri▫ĝ agai ṯẖa▫ur na ṯẖĝ▫o. (106)
They suffer terrible pain here, and hereafter they find no place of rest or refuge. (106)
ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੋ ਮ੝ਇਓਹਿ ॥
Farīḝĝ picẖẖal rĝṯ na jĝgi▫ohi jīvaḝ▫ṛo mu▫i▫ohi.
Fareed, if you do not awaken in the early hours before dawn, you are dead while yet alive.
ਜੇ ਤੈ ਰਬ੝ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ ॥੧੦੭॥
Je ṯai rab visĝri▫ĝ ṯa rab na visari▫ohi. (107)
Although you have forgotten God, God has not forgotten you. (107)
ਮਃ ੫ ॥
Mėhlĝ 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ੝ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵਡਾ ਵੇਮ੝ਹਤਾਜ੝ ॥
Farīḝĝ kanṯ rangvĝlĝ vadĝ vemuhṯĝj.
Fareed, my Husband Lord is full of joy; He is Great and Self-sufficient.
ਅਲਹ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਝਹ੝ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ੝ ॥੧੦੮॥
Alah seṯī raṯi▫ĝ ehu sacẖĝvĝʼn sĝj. (108)
To be imbued with the Lord God - this is the most beautiful decoration. (108)
ਮਃ ੫ ॥
Mėhlĝ 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਦ੝ਖ੝ ਸ੝ਖ੝ ਇਕ੝ ਕਰਿ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹਿ ਵਿਕਾਰ੝ ॥
Farīḝĝ ḝukẖ sukẖ ik kar ḝil ṯe lĝhi vikĝr.
Fareed, look upon pleasure and pain as the same; eradicate corruption from your heart.
ਅਲਹ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲਭੀ ਦਰਬਾਰ੝ ॥੧੦੯॥
Alah bẖĝvai so bẖalĝ ṯĝʼn labẖī ḝarbĝr. (109)
Whatever pleases the Lord God is good; understand this, and you will reach His Court. (109)
ਮਃ ੫ ॥
Mėhlĝ 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਦ੝ਨੀ ਵਜਾਈ ਵਜਦੀ ਤੂੰ ਭੀ ਵਜਹਿ ਨਾਲਿ ॥
Farīḝĝ ḝunī vajĝ▫ī vajḝī ṯūʼn bẖī vajėh nĝl.
Fareed, the world dances as it dances, and you dance with it as well.
ਸੋਈ ਜੀਉ ਨ ਵਜਦਾ ਜਿਸ੝ ਅਲਹ੝ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥੧੧੦॥
So▫ī jī▫o na vajḝĝ jis alhu karḝĝ sĝr. (110)
That soul alone does not dance with it, who is under the care of the Lord God. (110)
ਮਃ ੫ ॥
Mėhlĝ 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ੝ ਰਤਾ ਇਸ੝ ਦ੝ਨੀ ਸਿਉ ਦ੝ਨੀ ਨ ਕਿਤੈ ਕੰਮਿ ॥
Farīḝĝ ḝil raṯĝ is ḝunī si▫o ḝunī na kiṯai kamm.
Fareed, the heart is imbued with this world, but the world is of no use to it at all.
Previous page Bani Baba Farid 9 Next page