Bani Baba Farid 7

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Bani Baba Farid 7 Sound      Play Audio Next page
Page 1381

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1381ਸਾਈ ਜਾਇ ਸਮ੝ਹ੝ਹਾਲਿ ਜਿਥੈ ਹੀ ਤਉ ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥
Sĝ▫ī jĝ▫e samĥĝl jithai hī ṯa▫o vanjṇĝ. (58)
Remember that place where you must go. (58)
ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗ੝ਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥
Farīḝĝ jinĥī kammī nĝhi guṇ ṯe kammṛe visĝr.
Fareed, those deeds which do not bring merit - forget about those deeds.
ਮਤ੝ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥
Maṯ sarminḝĝ thīvhī sĝʼn▫ī ḝai ḝarbĝr. (59)
Otherwise, you shall be put to shame, in the Court of the Lord. (59)
ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਦਿ ॥
Farīḝĝ sĝhib ḝī kar cẖĝkrī ḝil ḝī lĝhi bẖarĝʼnḝ.
Fareed, work for your Lord and Master; dispel the doubts of your heart.
ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਝ ਰ੝ਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ ॥੬੦॥
Ḏarvesĝʼn no loṛī▫ai rukẖĝʼn ḝī jīrĝʼnḝ. (60)
The dervishes, the humble devotees, have the patient endurance of trees. (60)
ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸ੝ ॥
Farīḝĝ kĝle maide kapṛe kĝlĝ maidĝ ves.
Fareed, my clothes are black, and my outfit is black.
ਗ੝ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕ੝ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ੝ ॥੬੧॥
Gunhī bẖari▫ĝ mai firĝ lok kahai ḝarves. (61)
I wander around full of sins, and yet people call me a dervish - a holy man. (61)
ਤਤੀ ਤੋਇ ਨ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲਿ ਟ੝ਬੀ ਦੇਇ ॥
Ŧaṯī ṯo▫e na palvai je jal tubī ḝe▫e.
The crop which is burnt will not bloom, even if it is soaked in water.
ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੋਹਾਗਣਿ ਰਬ ਦੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਇ ॥੬੨॥
Farīḝĝ jo dohĝgaṇ rab ḝī jẖūreḝī jūre▫e. (62)
Fareed, she who is forsaken by her Husband Lord, grieves and laments. (62)
ਜਾਂ ਕ੝ਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ॥
Jĝʼn ku▫ĝrī ṯĝ cẖĝ▫o vīvĝhī ṯĝʼn mĝmle.
When she is a virgin, she is full of desire; but when she is married, then her troubles begin.
ਫਰੀਦਾ ਝਹੋ ਪਛੋਤਾਉ ਵਤਿ ਕ੝ਆਰੀ ਨ ਥੀਝ ॥੬੩॥
Farīḝĝ eho pacẖẖoṯĝ▫o vaṯ ku▫ĝrī na thī▫ai. (63)
Fareed, she has this one regret, that she cannot be a virgin again. (63)
ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥
Kalar kerī cẖẖapṛī ĝ▫e ulthe hanjẖ.
The swans have landed in a small pond of salt water.
ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ੝ਹ੝ਹਿ ਨਾ ਪੀਵਹਿ ਉਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥੬੪॥
Cẖinjū boṛniĥ nĝ pīvėh udaṇ sanḝī danjẖ. (64)
They dip in their bills, but do not drink; they fly away, still thirsty. (64)
ਹੰਸ੝ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੝ਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕ੝ ਵਿਡਾਰਣਿ ਜਾਇ ॥
Hans udar koḝẖrai pa▫i▫ĝ lok vidĝraṇ jĝ▫e.
The swans fly away, and land in the fields of grain. The people go to chase them away.
ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ੝ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸ੝ ਨ ਕੋਧ੝ਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥
Gahilĝ lok na jĝṇḝĝ hans na koḝẖrĝ kẖĝ▫e. (65)
The thoughtless people do not know, that the swans do not eat the grain. (65)
ਚਲਿ ਚਲਿ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹੀ ਵਸਾਝ ਤਲ ॥
Cẖal cẖal ga▫ī▫ĝ pankẖī▫ĝʼn jinĥī vasĝ▫e ṯal.
The birds which lived in the pools have flown away and left.
ਫਰੀਦਾ ਸਰ੝ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ ॥੬੬॥
Farīḝĝ sar bẖari▫ĝ bẖī cẖalsī thake kaval ikal. (66)
Fareed, the overflowing pool shall also pass away, and only the lotus flowers shall remain. (66)
ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭ੝ਇ ਸਵਣ੝ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥
Farīḝĝ it sirĝṇe bẖu▫e savaṇ kīṛĝ laṛi▫o mĝs.
Fareed, a stone will be your pillow, and the earth will be your bed. The worms shall eat into your flesh.
ਕੇਤੜਿਆ ਜ੝ਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ੝ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥
Keṯ▫ṛi▫ĝ jug vĝpre ikaṯ pa▫i▫ĝ pĝs. (67)
Countless ages will pass, and you will still be lying on one side. (67)
ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟ੝ਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜ੝ ॥
Farīḝĝ bẖannī gẖaṛī savannvī tutī nĝgar laj.
Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.
ਅਜਰਾਈਲ੝ ਫਰੇਸਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਨਾਠੀ ਅਜ੝ ॥੬੮॥
Ajrĝ▫īl faresṯĝ kai gẖar nĝṯẖī aj. (68)
In which house will the Messenger of Death be a guest today? (68)
ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜ੝ ॥
Farīḝĝ bẖannī gẖaṛī savannvī tūtī nĝgar laj.
Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.
ਜੋ ਸਜਣ ਭ੝ਇ ਭਾਰ੝ ਥੇ ਸੇ ਕਿਉ ਆਵਹਿ ਅਜ੝ ॥੬੯॥
Jo sajaṇ bẖu▫e bẖĝr the se ki▫o ĝvahi aj. (69)
Those friends who were a burden on the earth - how can they come today? (69)
ਫਰੀਦਾ ਬੇ ਨਿਵਾਜਾ ਕ੝ਤਿਆ ਝਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥
Farīḝĝ be nivĝjĝ kuṯi▫ĝ eh na bẖalī rīṯ.
Fareed: O faithless dog, this is not a good way of life.
ਕਬਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ ॥੭੦॥
Kabhī cẖal na ĝ▫i▫ĝ panje vakẖaṯ masīṯ. (70)
You never come to the mosque for your five daily prayers. (70)
ਉਠ੝ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸ੝ਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗ੝ਜਾਰਿ ॥
Uṯẖ Farīḝĝ ujū sĝj subah nivĝj gujĝr.
Rise up, Fareed, and cleanse yourself; chant your morning prayer.
ਜੋ ਸਿਰ੝ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ੝ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥੭੧॥
Jo sir sĝʼn▫ī nĝ nivai so sir kap uṯĝr. (71)
The head which does not bow to the Lord - chop off and remove that head. (71)
ਜੋ ਸਿਰ੝ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ੝ ਕੀਜੈ ਕਾਂਇ ॥
Jo sir sĝ▫ī nĝ nivai so sir kījai kĝʼn▫e.
That head which does not bow to the Lord - what is to be done with that head?
ਕ੝ੰਨੇ ਹੇਠਿ ਜਲਾਈਝ ਬਾਲਣ ਸੰਦੈ ਥਾਇ ॥੭੨॥
Kunne heṯẖ jalĝ▫ī▫ai bĝlaṇ sanḝai thĝ▫e. (72)
Put it in the fireplace, instead of firewood. (72)
ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੝ਹ੝ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥
Farīḝĝ kithai ṯaide mĝpi▫ĝ jinĥī ṯū jaṇi▫ohi.
Fareed, where are your mother and father, who gave birth to you?
ਤੈ ਪਾਸਹ੝ ਓਇ ਲਦਿ ਗਝ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥੭੩॥
Ŧai pĝshu o▫e laḝ ga▫e ṯūʼn ajai na paṯīṇohi. (73)
They have left you, but even so, you are not convinced that you shall also have to go. (73)
ਫਰੀਦਾ ਮਨ੝ ਮੈਦਾਨ੝ ਕਰਿ ਟੋਝ ਟਿਬੇ ਲਾਹਿ ॥
Farīḝĝ man maiḝĝn kar to▫e tibe lĝhi.
Fareed, flatten out your mind; smooth out the hills and valleys.
ਅਗੈ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀ ਭਾਹਿ ॥੭੪॥
Agai mūl na ĝvsī ḝojak sanḝī bẖĝhi. (74)
Hereafter, the fires of hell shall not even approach you. (74)
ਮਹਲਾ ੫ ॥
Mėhlĝ 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ੝ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥
Farīḝĝ kẖĝlak kẖalak mėh kẖalak vasai rab mĝhi.
Fareed, the Creator is in the Creation, and the Creation abides in God.
ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਝ ਜਾਂ ਤਿਸ੝ ਬਿਨ੝ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥
Manḝĝ kis no ĝkẖī▫ai jĝʼn ṯis bin ko▫ī nĝhi. (75)
Whom can we call bad? There is none without Him. (75)
ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲ੝ ਕਪਹਿ ਚ੝ਖ ॥
Farīḝĝ jė ḝihi nĝlĝ kapi▫ĝ je gal kapėh cẖukẖ.
Fareed, if on that day when my umbilical cord was cut, my throat had been cut instead,
ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦ੝ਖ ॥੭੬॥
Pavan na iṯī mĝmle sahĝʼn na iṯī ḝukẖ. (76)
I would not have fallen into so many troubles, or undergone so many hardships. (76)
ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ ਸੇ ਸ੝ਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਝ ॥
Cẖabaṇ cẖalaṇ raṯann se suṇī▫ar bahi ga▫e.
My teeth, feet, eyes and ears have stopped working.
ਹੇੜੇ ਮ੝ਤੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲਿ ਗਝ ॥੭੭॥
Heṛe muṯī ḝẖĝh se jĝnī cẖal ga▫e. (77)
My body cries out, "Those whom I knew have left me!" (77)
ਫਰੀਦਾ ਬ੝ਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗ੝ਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥
Farīḝĝ bure ḝĝ bẖalĝ kar gusĝ man na hadẖĝ▫e.
Fareed, answer evil with goodness; do not fill your mind with anger.
Previous page Bani Baba Farid 7 Next page