User:Sandhu222

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

Jo Deesy Sat.. Gur..Sikhda niv niv laga pau jeeo.....--SatGurBani!!

Maan yog Sachiary Bhai.. Sandhu222ji,