Talk:Takhat Damdama Sahib

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

Dear vir ji reply must....

Ik bir ta guru gobind singh ji ne bhai manni singh passo likhwai sii. Ate ik hor bir bhai manni singh ji dwara ape hi likhi gyi hai... Ki damdma sahib wali bir vich salok mahala 10 hai. jiven ki bhai manni singh wali bir vich 1429 page te salok mahala 10 likhiya hai