Anand Sahib memory aid

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

This is text that can be used to help memorise the Bani called Anand Sahib. This text is the transliteration of only the first line of each pauri in this bani. It has been found to be useful by many to memorise this sacred shabads (hymns).


raamkalee mehlaa 3 anand

anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.
saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai.
saachaa naam mayraa aaDhaaro.
vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai. 5

saachee livai bin dayh nimaanee.
aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa.
baabaa jis too deh so-ee jan paavai.
aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee.
ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. 10

ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay.
agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa.
sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa.
bhagtaa kee chaal niraalee.
ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. 15

ayhu sohilaa sabad suhaavaa.
pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa.
karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay.
jee-ahu mailay baahrahu nirmal.
jee-ahu nirmal baahrahu nirmal. 20

jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai.
jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai.
aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee.
satguroo binaa hor kachee hai banee.
gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o. 25

siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay.
simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee.
maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai.
jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa.
har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay. 30

har raas mayree man vanjaaraa.
ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay.
ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa.
man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa.
ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa. 35

ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu.
anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray. 40