Guru Granth Sahib page 134

From SikhiWiki
(Redirected from SGGS page 134)
Jump to: navigation, search
Previous page
Guru Granth Sahib page 134 Sound      Play Audio Next page
Page 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 134ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੝ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੝ਰਭ ਮਿਲਹ੝ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
naanak kee parabh bayntee parabh milhu paraapat ho-ay.
Nanak makes this prayer to God: "Please, come and unite me with Yourself".
ਵੈਸਾਖ੝ ਸ੝ਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਤ੝ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥੩॥
vaisaakh suhaavaa taaN lagai jaa sant bhaytai har so-ay. (3)
The month of Vaisaakh is beautiful and pleasant, when the Saint causes me to meet the Lord. (3)

Jayth

ਹਰਿ ਜੇਠਿ ਜ੝ੜੰਦਾ ਲੋੜੀਝ ਜਿਸ੝ ਅਗੈ ਸਭਿ ਨਿਵੰਨਿ ॥
har jayth jurhandaa lorhee-ai jis agai sabh nivann.
In the month of Jayt'h, the bride longs to meet with the Lord. All bow in humility before Him.
ਹਰਿ ਸਜਣ ਦਾਵਣਿ ਲਗਿਆ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਈ ਬੰਨਿ ॥
har sajan daavan lagi-aa kisai na day-ee bann.
One who has grasped the hem of the robe of the Lord, the True Friend-no one can keep him in bondage.
ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ੝ ਪ੝ਰਭ ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨਿ ॥
maanak motee naam parabh un lagai naahee sann.
God's Name is the Jewel, the Pearl. It cannot be stolen or taken away.
ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਨਿ ਭਾਵੰਨਿ ॥
rang sabhay naaraa-inai jaytay man bhaavann.
In the Lord are all pleasures which please the mind.
ਜੋ ਹਰਿ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਅ ਕਰੰਨਿ ॥
jo har lorhay so karay so-ee jee-a karann.
As the Lord wishes, so He acts, and so His creatures act.
ਜੋ ਪ੝ਰਭਿ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਅਹਿ ਧੰਨਿ ॥
jo parabh keetay aapnay say-ee kahee-ahi Dhan.
They alone are called blessed, whom God has made His Own.
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛ੝ੜਿ ਕਿਉ ਰੋਵੰਨਿ ॥
aapan lee-aa jay milai vichhurh ki-o rovann.
If people could meet the Lord by their own efforts, why would they be crying out in the pain of separation?
ਸਾਧੂ ਸੰਗ੝ ਪਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣੰਨਿ ॥
saaDhoo sang paraapatay naanak rang maanan.
Meeting Him in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, O Nanak, celestial bliss is enjoyed.
ਹਰਿ ਜੇਠ੝ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ੝ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ੝ ਮਥੰਨਿ ॥੪॥
har jayth rangeelaa tis Dhanee jis kai bhaag mathann. (4)
In the month of Jayt'h, the playful Husband Lord meets her, upon whose forehead such good destiny is recorded. (4)

Aasaarh

ਆਸਾੜ੝ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ੝ ਲਗੈ ਹਰਿ ਨਾਹ੝ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ॥
aasaarh tapandaa tis lagai har naahu na jinna paas.
The month of Aasaarh seems burning hot, to those who are not close to their Husband Lord.
ਜਗਜੀਵਨ ਪ੝ਰਖ੝ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ ਆਸ ॥
jagjeevan purakh ti-aag kai maanas sandee aas.
They have forsaken God the Primal Being, the Life of the World, and they have come to rely upon mere mortals.
ਦ੝ਯੈ ਭਾਇ ਵਿਗ੝ਚੀਝ ਗਲਿ ਪਈਸ੝ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
duyai bhaa-ay viguchee-ai gal pa-ees jam kee faas.
In the love of duality, the soul-bride is ruined; around her neck she wears the noose of Death.
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲ੝ਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ੝ ॥
jayhaa beejai so lunai mathai jo likhi-aas.
As you plant, so shall you harvest; your destiny is recorded on your forehead.
ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛ੝ਤਾਣੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ॥
rain vihaanee pachhutaanee uth chalee ga-ee niraas.
The life-night passes away, and in the end, one comes to regret and repent, and then depart with no hope at all.
ਜਿਨ ਕੌ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਝ ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸ੝ ॥
jin kou saaDhoo bhaytee-ai so dargeh ho-ay khalaas.
Those who meet with the Holy Saints are liberated in the Court of the Lord.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੝ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਇ ਪਿਆਸ ॥
kar kirpaa parabh aapnee tayray darsan ho-ay pi-aas.
Show Your Mercy to me, O God; I am thirsty for the Blessed Vision of Your Darshan.
ਪ੝ਰਭ ਤ੝ਧ੝ ਬਿਨ੝ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
parabh tuDh bin doojaa ko nahee naanak kee ardaas.
Without You, God, there is no other at all. This is Nanak's humble prayer.
ਆਸਾੜ੝ ਸ੝ਹੰਦਾ ਤਿਸ੝ ਲਗੈ ਜਿਸ੝ ਮਨਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸ ॥੫॥
aasaarh suhandaa tis lagai jis man har charan nivaas. (5)
The month of Aasaarh is pleasant, when the Feet of the Lord abide in the mind. (5)

Saawan

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ੝ ॥
saavan sarsee kaamnee charan kamal si-o pi-aar.
In the month of Saawan, the soul-bride is happy, if she falls in love with the Lotus Feet of the Lord.
ਮਨ੝ ਤਨ੝ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗਿ ਇਕੋ ਨਾਮ੝ ਅਧਾਰ੝ ॥
man tan rataa sach rang iko naam aDhaar.
Her mind and body are imbued with the Love of the True One; His Name is her only Support.
ਬਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨਿ ਸਭੇ ਛਾਰ੝ ॥
bikhi-aa rang koorhaavi-aa disan sabhay chhaar.
The pleasures of corruption are false. All that is seen shall turn to ashes.
ਹਰਿ ਅੰਮ੝ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸ੝ਹਾਵਣੀ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰ੝ ॥
har amrit boond suhaavanee mil saaDhoo peevanhaar.
The drops of the Lord's Nectar are so beautiful! Meeting the Holy Saint, we drink these in.
ਵਣ੝ ਤਿਣ੝ ਪ੝ਰਭ ਸੰਗਿ ਮਉਲਿਆ ਸੰਮ੝ਰਥ ਪ੝ਰਖ ਅਪਾਰ੝ ॥
van tin parabh sang ma-oli-aa samrath purakh apaar.
The forests and the meadows are rejuvenated and refreshed with the Love of God, the All-powerful, Infinite Primal Being.
ਹਰਿ ਮਿਲਣੈ ਨੋ ਮਨ੝ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ੝ ॥
har milnai no man lochdaa karam milaavanhaar.
My mind yearns to meet the Lord. If only He would show His Mercy, and unite me with Himself!
ਜਿਨੀ ਸਖੀਝ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥
jinee sakhee-ay parabh paa-i-aa haN-u tin kai sad balihaar.
Those brides who have obtained God-I am forever a sacrifice to them.
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰਿ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ੝ ॥
naanak har jee ma-i-aa kar sabad savaaranhaar.
O Nanak, when the Dear Lord shows kindness, He adorns His bride with the Word of His Shabad.
ਸਾਵਣ੝ ਤਿਨਾ ਸ੝ਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ੝ ਉਰਿ ਹਾਰ੝ ॥੬॥
saavan tinaa suhaaganee jin raam naam ur haar. (6)
Saawan is delightful for those happy soul-brides whose hearts are adorned with the Necklace of the Lord's Name. (6)

Bhaadon

ਭਾਦ੝ਇ ਭਰਮਿ ਭ੝ਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤ੝ ॥
bhaadu-ay bharam bhulaanee-aa doojai lagaa hayt.
In the month of Bhaadon, she is deluded by doubt, because of her attachment to duality.
ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜਿ ਨਾਹੀ ਕੇਤ੝ ॥
lakh seegaar banaa-i-aa kaaraj naahee kayt.
She may wear thousands of ornaments, but they are of no use at all.
ਜਿਤ੝ ਦਿਨਿ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ੝ ਵੇਲੈ ਕਹਸਨਿ ਪ੝ਰੇਤ੝ ॥
jit din dayh binsasee tit vaylai kahsan parayt.
On that day when the body perishes-at that time, she becomes a ghost.
ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਨਿ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤ੝ ॥
pakarh chalaa-in doot jam kisai na daynee bhayt.
The Messenger of Death seizes and holds her, and does not tell anyone his secret.
ਛਡਿ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹਿ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲਗਾ ਹੇਤ੝ ॥
chhad kharhotay khinai maahi jin si-o lagaa hayt.
And her loved ones-in an instant, they move on, leaving her all alone.
ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ੝ ਕਪੇ ਸਿਆਹਹ੝ ਹੋਆ ਸੇਤ੝ ॥
hath marorhai tan kapay si-aahhu ho-aa sayt.
She wrings her hands, her body writhes in pain, and she turns from black to white.
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲ੝ਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ੝ ॥
jayhaa beejai so lunai karmaa sand-rhaa khayt.
As she has planted, so does she harvest; such is the field of karma.
ਨਾਨਕ ਪ੝ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਹਿਥ ਪ੝ਰਭ ਦੇਤ੝ ॥
naanak parabh sarnaagatee charan bohith parabh dayt.
Nanak seeks God's Sanctuary; God has given him the Boat of His Feet.
ਸੇ ਭਾਦ੝ਇ ਨਰਕਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਗ੝ਰ੝ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ੝ ॥੭॥
say bhaadu-ay narak na paa-ee-ah gur rakhan vaalaa hayt. (7)
Those who love the Guru, the Protector and Savior, in Bhaadon, shall not be thrown down into hell. (7)

Assu

ਅਸ੝ਨਿ ਪ੝ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਝ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥
asun paraym umaahrhaa ki-o milee-ai har jaa-ay.
In the month of Assu, my love for the Lord overwhelms me. How can I go and meet the Lord?


Previous page
Guru Granth Sahib page 134 Sound      Play Audio Next page
Page 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 134