Rehras Sahib - Page 4

From SikhiWiki
Revision as of 00:04, 9 August 2007 by Paapi (talk | contribs) (→‎Aasaa, Fourth Mehl)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Previous pauri
Rehras Sahib - Page 4 Sound      Play Audio Next pauri

Page 1 === Page 2 === Page 3 === Page 4 === Page 5 === Page 6 === Page 7 === Page 8

Raag Aasaa, Fourth Mehl, So Purakh ~ That Primal Being

ਰਾਗ੝ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪ੝ਰਖ੝
रागढ़ आसा महला ४ सो पढ़रखढ़
Rĝg ĝsĝ mehlĝ 4 so purakẖ
Raag Aasaa, Fourth Mehl, So Purakh ~ That Primal Being:

ੴ ਸਤਿਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ सतिगढ़र पढ़रसादि ॥
Ik­oaʼnkĝr saṯgur parsĝḝ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੋ ਪ੝ਰਖ੝ ਨਿਰੰਜਨ੝ ਹਰਿ ਪ੝ਰਖ੝ ਨਿਰੰਜਨ੝ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
सो पढ़रखढ़ निरंजनढ़ हरि पढ़रखढ़ निरंजनढ़ हरि अगमा अगम अपारा ॥
So purakẖ niranjan har purakẖ niranjan har agmĝ agam apĝrĝ.
That Primal Being is Immaculate and Pure. The Lord, the Primal Being, is Immaculate and Pure. The Lord is Inaccessible, Unreachable and Unrivalled.

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤ੝ਧ੝ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥
सभि धिआवहि सभि धिआवहि तढ़धढ़ जी हरि सचे सिरजणहारा ॥
Sabẖ ḝẖi­ĝvahi sabẖ ḝẖi­ĝvahi ṯuḝẖ jī har sacẖė sirjaṇhĝrĝ.
All meditate, all meditate on You, Dear Lord, O True Creator Lord.

ਸਭਿ ਜੀਅ ਤ੝ਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
सभि जीअ तढ़मारे जी तूं जीआ का दातारा ॥
Sabẖ jī­a ṯumĝrė jī ṯūʼn jī­ĝ kĝ ḝĝṯĝrĝ.
All living beings are Yours-You are the Giver of all souls.

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹ੝ ਸੰਤਹ੝ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥
हरि धिआवहढ़ संतहढ़ जी सभि दूख विसारणहारा ॥
Har ḝẖi­ĝvahu sanṯahu jī sabẖ ḝūkẖ visĝraṇhĝrĝ.
Meditate on the Lord, O Saints; He is the Dispeller of all sorrow.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ੝ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥
हरि आपे ठाकढ़रढ़ हरि आपे सेवकढ़ जी किआ नानक जंत विचारा ॥१॥
Har ĝpė ṯẖĝkur har ĝpė sėvak jī ki­ĝ Nĝnak janṯ vicẖĝrĝ. ||1||
The Lord Himself is the Master, the Lord Himself is the Servant. O Nanak, the poor beings are wretched and miserable! ||1||

ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਝਕੋ ਪ੝ਰਖ੝ ਸਮਾਣਾ ॥
तूं घट घट अंतरि सरब निरंतरि जी हरि झको पढ़रखढ़ समाणा ॥
Ŧūʼn gẖat gẖat anṯar sarab niranṯar jī har ėko purakẖ samĝṇĝ.
You are constant in each and every heart, and in all things. O Dear Lord, you are the One.

ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥
इकि दाते इकि भेखारी जी सभि तेरे चोज विडाणा ॥
Ik ḝĝṯė ik bẖėkẖĝrī jī sabẖ ṯėrė cẖoj vidĝṇĝ.
Some are givers, and some are beggars. This is all Your Wondrous Play.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭ੝ਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤ੝ਧ੝ ਬਿਨ੝ ਅਵਰ੝ ਨ ਜਾਣਾ ॥
तूं आपे दाता आपे भढ़गता जी हउ तढ़धढ़ बिनढ़ अवरढ़ न जाणा ॥
Ŧūʼn ĝpė ḝĝṯĝ ĝpė bẖugṯĝ jī ha­o ṯuḝẖ bin avar na jĝṇĝ.
You Yourself are the Giver, and You Yourself are the Enjoyer. I know no other than You.

ਤੂੰ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ੝ ਬੇਅੰਤ੝ ਬੇਅੰਤ੝ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗ੝ਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ॥
तूं पारबढ़रहमढ़ बेअंतढ़ बेअंतढ़ जी तेरे किआ गढ़ण आखि वखाणा ॥
Ŧūʼn pĝrbarahm bė­anṯ bė­anṯ jī ṯėrė ki­ĝ guṇ ĝkẖ vakẖĝṇĝ.
You are the Supreme Lord God, Limitless and Infinite. What Virtues of Yours can I speak of and describe?

ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤ੝ਧ੝ ਜੀ ਜਨ੝ ਨਾਨਕ੝ ਤਿਨ ਕ੝ਰਬਾਣਾ ॥੨॥
जो सेवहि जो सेवहि तढ़धढ़ जी जनढ़ नानकढ़ तिन कढ़रबाणा ॥२॥
Jo sėveh jo sėveh ṯuḝẖ jī jan Nĝnak ṯin kurbĝṇĝ. ||2||
Unto those who serve You, unto those who serve You, Dear Lord, servant Nanak is a sacrifice. ||2||

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤ੝ਧ੝ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜ੝ਗ ਮਹਿ ਸ੝ਖਵਾਸੀ ॥
हरि धिआवहि हरि धिआवहि तढ़धढ़ जी से जन जढ़ग महि सढ़खवासी ॥
Har ḝẖi­ĝvahi har ḝẖi­ĝvahi ṯuḝẖ jī sė jan jug meh sukẖvĝsī.
Those who meditate on You, Lord, those who meditate on You-those humble beings dwell in peace in this world.

ਸੇ ਮ੝ਕਤ੝ ਸੇ ਮ੝ਕਤ੝ ਭਝ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥
से मढ़कतढ़ से मढ़कतढ़ भझ जिन हरि धिआइआ जी तिन तूटी जम की फासी ॥
Sė mukaṯ sė mukaṯ bẖa­ė jin har ḝẖi­ĝ­i­ĝ jī ṯin ṯūtī jam kī fĝsī.
They are liberated, they are liberated-those who meditate on the Lord. For them, the noose of death is cut away.

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ੝ ਗਵਾਸੀ ॥
जिन निरभउ जिन हरि निरभउ धिआइआ जी तिन का भउ सभढ़ गवासी ॥
Jin nirbẖa­o jin har nirbẖa­o ḝẖi­ĝ­i­ĝ jī ṯin kĝ bẖa­o sabẖ gavĝsī.
Those who meditate on the Fearless One, on the Fearless Lord-all their fears are dispelled.

ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥
जिन सेविआ जिन सेविआ मेरा हरि जी ते हरि हरि रूपि समासी ॥
Jin sėvi­ĝ jin sėvi­ĝ mėrĝ har jī ṯė har har rūp samĝsī.
Those who serve, those who serve my Dear Lord, are absorbed into the Being of the Lord, Har, Har.

ਸੇ ਧੰਨ੝ ਸੇ ਧੰਨ੝ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ੝ ਨਾਨਕ੝ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਸੀ ॥੩॥
से धंनढ़ से धंनढ़ जिन हरि धिआइआ जी जनढ़ नानकढ़ तिन बलि जासी ॥३॥
Sė ḝẖan sė ḝẖan jin har ḝẖi­ĝ­i­ĝ jī jan Nĝnak ṯin bal jĝsī. ||3||
Blessed are they, blessed are they, who meditate on their Dear Lord. Servant Nanak is a sacrifice to them. ||3||

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬਿਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥
तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी भरे बिअंत बेअंता ॥
Ŧėrī bẖagaṯ ṯėrī bẖagaṯ bẖandĝr jī bẖarė bi­anṯ bė­anṯĝ.
Devotion to You, devotion to You, is a treasure overflowing, infinite and beyond measure.

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਤ੝ਧ੝ ਜੀ ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि तढ़धढ़ जी हरि अनिक अनेक अनंता ॥
Ŧėrė bẖagaṯ ṯėrė bẖagaṯ salĝhan ṯuḝẖ jī har anik anėk ananṯĝ.
Your devotees, Your devotees praise You, Dear Lord, in many and various and countless ways.

ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ੝ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ ॥
तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपढ़ तापहि जपहि बेअंता ॥
Ŧėrī anik ṯėrī anik karahi har pūjĝ jī ṯap ṯĝpeh jĝpeh bė­anṯĝ.
For You, many, for You, so very many perform worship services, O Dear Infinite Lord; they practice disciplined meditation and chant endlessly.

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹ੝ ਸਿਮ੝ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟ੝ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥
तेरे अनेक तेरे अनेक पड़हि बहढ़ सिमढ़रिति सासत जी करि किरिआ खटढ़ करम करंता ॥
Ŧėrė anėk ṯėrė anėk paṛeh baho simriṯ sĝsaṯ jī kar kiri­ĝ kẖat karam karanṯĝ.
For You, many, for You, so very many read the various Simritees and Shaastras. They perform rituals and religious rites.

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥
से भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावहि मेरे हरि भगवंता ॥४॥
Sė bẖagaṯ sė bẖagaṯ bẖalė jan Nĝnak jī jo bẖĝveh mėrė har bẖagvanṯĝ. ||4||
Those devotees, those devotees are sublime, O servant Nanak, who are pleasing to my Dear Lord God. ||4||

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪ੝ਰਖ੝ ਅਪਰੰਪਰ੝ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤ੝ਧ੝ ਜੇਵਡ੝ ਅਵਰ੝ ਨ ਕੋਈ ॥
तूं आदि पढ़रखढ़ अपरढ़मपरढ़ करता जी तढ़धढ़ जेवडढ़ अवरढ़ न कोई ॥
Ŧūʼn ĝḝ purakẖ aprampar karṯĝ jī ṯuḝẖ jėvad avar na ko­ī.
You are the Primal Being, the Most Wonderful Creator. There is no other as Great as You.

ਤੂੰ ਜ੝ਗ੝ ਜ੝ਗ੝ ਝਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਝਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ੝ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
तूं जढ़गढ़ जढ़गढ़ झको सदा सदा तूं झको जी तूं निहचलढ़ करता सोई ॥
Ŧūʼn jug jug ėko saḝĝ saḝĝ ṯūʼn ėko jī ṯūʼn nihcẖal karṯĝ so­ī.
Age after age, You are the One. Forever and ever, You are the One. You never change, O Creator Lord.

ਤ੝ਧ੝ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸ੝ ਹੋਈ ॥
तढ़धढ़ आपे भावै सोई वरतै जी तूं आपे करहि सढ़ होई ॥
Ŧuḝẖ ĝpė bẖĝvai so­ī varṯai jī ṯūʼn ĝpė karahi so ho­ī.
Everything happens according to Your Will. You Yourself accomplish all that occurs.

ਤ੝ਧ੝ ਆਪੇ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤ੝ਧ੝ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥
तढ़धढ़ आपे सढ़रिसटि सभ उपाई जी तढ़धढ़ आपे सिरजि सभ गोई ॥
Ŧuḝẖ ĝpė sarisat sabẖ upĝ­ī jī ṯuḝẖ ĝpė siraj sabẖ go­ī.
You Yourself created the entire universe, and having fashioned it, You Yourself shall destroy it all.

ਜਨ੝ ਨਾਨਕ੝ ਗ੝ਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥
जनढ़ नानकढ़ गढ़ण गावै करते के जी जो सभसै का जाणोई ॥५॥१॥
Jan Nĝnak guṇ gĝvai karṯė kė jī jo sabẖsai kĝ jĝṇo­ī. ||5||1||
Servant Nanak sings the Glorious Praises of the Dear Creator, the Knower of all. ||5||1||

Aasaa, Fourth Mehl

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
आसा महला ४ ॥
Āsĝ mehlĝ 4.
Aasaa, Fourth Mehl:

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ੝ ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ ॥
तूं करता सचिआरढ़ मैडा सांई ॥
Ŧūʼn karṯĝ sacẖiĝr maidĝ sĝʼn­ī.
You are the True Creator, my Lord and Master.

ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
जो तउ भावै सोई थीसी जो तूं देहि सोई हउ पाई ॥१॥ रहाउ ॥
Jo ṯa­o bẖĝvai so­ī thīsī jo ṯūʼn ḝeh so­ī ha­o pĝ­ī. ||1|| rahĝ­o.
Whatever pleases You comes to pass. As You give, so do we receive. ||1||Pause||

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥
सभ तेरी तूं सभनी धिआइआ ॥
Sabẖ ṯėrī ṯūʼn sabẖnī ḝẖi­ĝ­i­ĝ.
All belong to You, all meditate on you.

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੝ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਿ ਨਾਮ ਰਤਨ੝ ਪਾਇਆ ॥
जिस नो कढ़रिपा करहि तिनि नाम रतनढ़ पाइआ ॥
Jis no kirpĝ karahi ṯin nĝm raṯan pĝ­i­ĝ.
Those who are blessed with Your Mercy obtain the Jewel of the Naam, the Name of the Lord.

ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਲਾਧਾ ਮਨਮ੝ਖਿ ਗਵਾਇਆ ॥
गढ़रमढ़खि लाधा मनमढ़खि गवाइआ ॥
Gurmukẖ lĝḝẖĝ manmukẖ gavĝ­i­ĝ.
The Gurmukhs obtain it, and the self-willed manmukhs lose it.

ਤ੝ਧ੝ ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥
तढ़धढ़ आपि विछोड़िआ आपि मिलाइआ ॥१॥
Ŧuḝẖ ĝp vicẖẖoṛi­ĝ ĝp milĝ­i­ĝ. ||1||
You Yourself separate them from Yourself, and You Yourself reunite with them again. ||1||

ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤ੝ਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
तूं दरीआउ सभ तढ़झ ही माहि ॥
Ŧūʼn ḝarī­ĝ­o sabẖ ṯujẖ hī mĝhi.
You are the River of Life; all are within You.

ਤ੝ਝ ਬਿਨ੝ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
तढ़झ बिनढ़ दूजा कोई नाहि ॥
Ŧujẖ bin ḝūjĝ ko­ī nĝhi.
There is no one except You.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਾ ਖੇਲ੝ ॥
जीअ जंत सभि तेरा खेलढ़ ॥
Jī­a janṯ sabẖ ṯėrĝ kẖėl.
All living beings are Your playthings.

ਵਿਜੋਗਿ ਮਿਲਿ ਵਿਛ੝ੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ੝ ॥੨॥
विजोगि मिलि विछढ़ड़िआ संजोगी मेलढ़ ॥२॥
vijog mil vicẖẖuṛi­ĝ sanjogī mėl. ||2||
The separated ones meet, and by great good fortune, those suffering in separation are reunited once again. ||2||

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ ਜਨ੝ ਜਾਣੈ ॥
जिस नो तू जाणाइहि सोई जनढ़ जाणै ॥
Jis no ṯū jĝṇĝ­ihi so­ī jan jĝṇai.
They alone understand, whom You inspire to understand;

ਹਰਿ ਗ੝ਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥
हरि गढ़ण सद ही आखि वखाणै ॥
Har guṇ saḝ hī ĝkẖ vakẖĝṇai.
they continually chant and repeat the Lord's Praises.

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਇਆ ॥
जिनि हरि सेविआ तिनि सढ़खढ़ पाइआ ॥
Jin har sėvi­ĝ ṯin sukẖ pĝ­i­ĝ.
Those who serve You find peace.

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
सहजे ही हरि नामि समाइआ ॥३॥
Sehjė hī har nĝm samĝ­i­ĝ. ||3||
They are intuitively absorbed into the Lord's Name. ||3||

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ੝ ਹੋਇ ॥
तू आपे करता तेरा कीआ सभढ़ होइ ॥
Ŧū ĝpė karṯĝ ṯėrĝ kī­ĝ sabẖ ho­ė.
You Yourself are the Creator. Everything that happens is by Your Doing.

ਤ੝ਧ੝ ਬਿਨ੝ ਦੂਜਾ ਅਵਰ੝ ਨ ਕੋਇ ॥
तढ़धढ़ बिनढ़ दूजा अवरढ़ न कोइ ॥
Ŧuḝẖ bin ḝūjĝ avar na ko­ė.
There is no one except You.

ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥
तू करि करि वेखहि जाणहि सोइ ॥
Ŧū kar kar vėkẖeh jĝṇeh so­ė.
You created the creation; You behold it and understand it.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਪਰਗਟ੝ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥
जन नानक गढ़रमढ़खि परगटढ़ होइ ॥४॥२॥
Jan Nĝnak gurmukẖ pargat ho­ė. ||4||2||
O servant Nanak, the Lord is revealed through the Gurmukh, the Living Expression of the Guru's Word. ||4||2||

Rehras Sahib: Listen and Read

Page 1 === Page 2 === Page 3 === Page 4 === Page 5 === Page 6 === Page 7 === Page 8

References