Japji memory aid

From SikhiWiki
Revision as of 18:06, 26 September 2006 by Hari singh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Japji Sahib Memory Aid: The text below is an aid in English text for memorising the Sikh Bani called Japji Sahib.


 • ik-oNkaar sat naam …… gur parsaad.
 • Jap 0 Aad sach jugaad sach 1
 • hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee 2
 • gaavai ko taan hovai kisai taan. 3
 • saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. 4
 • thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 5
 • tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 6s
 • jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. 7
 • suni-ai -siDh peer sur naath 8s6*]
  • -eesar barmaa ind. 9s]
  • -sat santokh gi-aan10s]
  • - saraa gunaa kay gaah.11s]
 • manna-y kee gat kahee na jaa-ay 12s6]
  • -i surat hovai man buDh.13s]
  • -i maarag thaak na paa-ay14s]
  • -i paavahi mokh du-aar.15s]
 • Panch parvaan panch parDhaan. 16L
 • AsaNkh -jap asaNkh bhaa-o 17]
  • -moorakh anDh ghor. 18]
  • -naav asaNkh thaav 19]
 • Bharee-ya hath pair tan dayh. 20 Tirath tap da-i-aa dat daan. 21L
 • Paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. 22
 • Saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa. 23
 • Ant na siftee kahan na ant. 24
 • Bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. 25
 • Amul gun amul vaapaar. 26
 • So dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 27
 • Munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee 28] (4 pauris ending in jug jug ayko vays.)
 • Bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad 29]
 • Aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan 30]
 • Aasan lo-ay lo-ay bhandaar 31]
 • Ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. 32
 • Aakhan jor chupai nah jor.33
 • Raatee rutee thitee vaar. 34
 • Dharam khand kaa ayho Dharam 35] (3 pauris in respect of ending in jug jug ayko vays.)
 • Gi-aan khand meh gi-aan parchand 36]
 • Karam khand kee banee jor 37]
 • Jat paahaaraa Dheeraj suni-aar 38
 • Salok. Pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 39

Mool Mantar in the handwriting of Guru Arjan Dev ji
See also
These are the Popular Banis of Sikhism

Mool Mantar | Japji | Jaap | Anand | Rehras | Benti Chaupai | Tav-Prasad Savaiye | Kirtan Sohila | Shabad Hazaray | Sukhmani | Salok Mahala 9 | Asa di Var | Ardas