Japji memory aid

From SikhiWiki
Revision as of 21:00, 20 January 2010 by Hari singh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Japji Sahib Memory Aid: The text below is an aid in English text for memorising the Sikh Bani called Japji Sahib. This text is the transliteration of only the first line of each pauri in this bani. It has been found to be useful by many to memorise this sacred shabads (hymns).


 • ik-oNkaar sat naam …… gur parsaad |Jap| Aad sach jugaad sach 1
 • sochai soch naa hov-a-ee jay sochee lakh vaar.1
 • hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee 2
 • gaavai ko taan hovai kisai taan. 3
 • saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. 4
 • thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 5

 • tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 6s
 • jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. 7

 • suni-ai -siDh peer sur naath 8s6*]
  • -eesar barmaa ind. 9s]
  • -sat santokh gi-aan10s]
  • - saraa gunaa kay gaah.11s]

 • manna-y kee gat kahee na jaa-ay 12s6]
  • -i surat hovai man buDh.13s]
  • -i maarag thaak na paa-ay14s]
  • -i paavahi mokh du-aar.15s]

 • Panch parvaan panch parDhaan. 16L

 • AsaNkh -jap asaNkh bhaa-o 17]
  • -moorakh anDh ghor. 18]
  • -naav asaNkh thaav 19]

 • Bharee-ya hath pair tan dayh. 20 Tirath tap da-i-aa dat daan. 21L

 • Paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. 22
 • Saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa. 23

 • Ant na siftee kahan na ant. 24
 • Bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. 25
 • Amul gun amul vaapaar. 26
 • So dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 27

 • Munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee 28] (4 pauris ending in jug jug ayko vays.)
 • Bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad 29]
 • Aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan 30]
 • Aasan lo-ay lo-ay bhandaar 31]

 • Ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. 32
 • Aakhan jor chupai nah jor.33
 • Raatee rutee thitee vaar. 34

 • Dharam khand kaa ayho Dharam 35] (3 pauris in respect of ending in jug jug ayko vays.)
 • Gi-aan khand meh gi-aan parchand 36]
 • Karam khand kee banee jor 37]
 • Jat paahaaraa Dheeraj suni-aar 38

 • Salok. Pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 39

Mool Mantar in the handwriting of Guru Arjan Dev ji
See also
These are the Popular Banis of Sikhism

Mool Mantar | Japji | Jaap | Anand | Rehras | Benti Chaupai | Tav-Prasad Savaiye | Kirtan Sohila | Shabad Hazaray | Sukhmani | Salok Mahala 9 | Asa di Var | Ardas