ਠ linked

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਠਉਰ

ਠਉਰ੝

ਠਉਰਾ
ਠਉਰੇ
ਠਇਓ
ਠਹਕਿ
ਠਹਰਾਇਓ

ਠਹਰਾਇਆ
ਠਹਰਾਇਦਾ
ਠਹਰਾਈ
ਠਹਰਾਈਝ
ਠਹਰਾਨਾ
ਠਹਰਾਨੀ
ਠਹਰਾਨੇ
ਠਹਰਾਨੋ
ਠਹਰਾਯਉ
ਠਹਰਾਵਨ
ਠਹਰਾਵੈ
ਠਹਰਾਵੈਗੋ
ਠਕ੝ਰ
ਠਕ੝ਰਾਈ
ਠਕ੝ਰਾਣੀ
ਠਗ
ਠਗਿ
ਠਗ੝
ਠਗਉਰ
ਠਗਉਰੀ
ਠਗਉਲੀ
ਠਗਹਾਰੇ
ਠਗਣ
ਠਗਣਹਾਰ
ਠਗਦੇਉ
ਠਗਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਠਗਮੂਰੀ
ਠਗਵਾਰੀ
ਠਗਵਾਲੇ
ਠਗਵਾੜਾ
ਠਗਵਾੜੀ
ਠਗਾ
ਠਗਾਊ
ਠਗਾਇ
ਠਗਾਈ
ਠਗਾਨਾ
ਠਗਾਵੈ
ਠਗਿਓ
ਠਗਿਆ
ਠਗਿਆਈ
ਠਗੀ
ਠਗੀਂ
ਠਗੀਆ
ਠਗੇ
ਠਗੈ
ਠਠਾ
ਠਠੈ
ਠੰਢੜਾ
ਠੰਢਾ
ਠੰਢੀ
ਠਨਕਾ
ਠਨਗਨ੝
ਠਰ੝
ਠਰਾ
ਠਰੂਰ੝
ਠਰੂਰੇ
ਠਵਰ
ਠਾਉ
ਠਾਊ
ਠਾਓ
ਠਾਇ
ਠਾਂਇ
ਠਾਇਓ
ਠਾਈ
ਠਾਈ.
ਠਾਂਈ
ਠਾਝ
ਠਾਹਹਿ
ਠਾਹਣ੝
ਠਾਹਰ
ਠਾਹਰੈ
ਠਾਹਿ
ਠਾਂਹੀ
ਠਾਹੇ
ਠਾਕ
ਠਾਕਿ
ਠਾਕਹਾਰੇ
ਠਾਕਹ੝
ਠਾਕਿਆ
ਠਾਕੀ
ਠਾਕੀਆ
ਠਾਕੀਝ
ਠਾਕ੝ਰ
ਠਾਕ੝ਰਿ
ਠਾਕ੝ਰ੝
ਠਾਕ੝ਰਾ
ਠਾਕ੝ਰੈ
ਠਾਕ੝ਰੋ
ਠਾਕੇ
ਠਾਕੈ
ਠਾਗਉਰੀ
ਠਾਗੀ
ਠਾਗੇ
ਠਾਗੈ
ਠਾਟ੝
ਠਾਟਾ
ਠਾਠਾ
ਠਾਢਿ
ਠਾਂਢਿ
ਠਾਢਾ
ਠਾਂਢਾ
ਠਾਢੀ
ਠਾਂਢੀ
ਠਾਢੇ
ਠਾਢੋ
ਠਾਢੌ
ਠਾਣ
ਠਾਣਾ
ਠਾਣੀ
ਠਾਨੀ
ਠਾਰ੝
ਠਿਠਕੀ
ਠਿਣਕਿਓਨ੝
ਠਿਮਿ
ਠੀਸ
ਠੀਕਰ੝
ਠੀਗਾ
ਠੇਹ
ਠੇਂਗਾ
ਠੇਗਾ
ਠੋਕਿ